สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 23 ตุลาคม 2560 20:05

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) : CMR

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 20 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255927/03/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255828/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255730/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255624/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255526/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255430/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255328/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255229/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255127/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255021/03/2551