สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 16 มกราคม 2562 20:45

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 212KTFF21215/11/256116/01/256222/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GEKFF6MGE14/01/256215/01/256221/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FTKFF1YFT14/01/256215/01/256221/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKCR3YC-AI30/10/256122/01/256231/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี BKGT5YB25/12/256111/02/256215/02/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF23/07/256121/01/256229/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6SCBFF1YL604/01/256215/01/256221/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML2SCBFF6ML204/01/256215/01/256221/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD8SCBFF3MD804/01/256215/01/256221/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y27T-FixFIF1Y2715/01/256221/01/256225/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20T-FixFIF6M2022/08/256121/01/256225/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y1MN-FFI3Y108/01/256228/01/256230/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/19BP1/1914/01/256216/01/256222/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัสLHEQDPLUS11/01/256217/01/256229/01/2562 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่นASP-AAA03/01/256221/01/256231/01/2562