สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
ที่ตั้งสำนักงาน บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 เพชรบุรีตัดใหม่ (สำนักงานสาขา)อาคารมนูญผล 1 ชั้น 6 2884 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-716570002-7165713
2 ลาดพร้าว (สำนักงานสาขา)อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 11 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109000-2937-1292-80-2937-1299
3 สีลม 1 (สำนักงานสาขา)อาคารสีลมคอมเพล็กส์ ห้องเลขที่ C ชั้น 19 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000-2231-86000-2231-8797-9
4 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (สำนักงานสาขา)เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1406 195 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1012002-6277800-99 
5 กาญจนบุรี (สำนักงานสาขา)277/2 ชั้น 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 710000-34624908-9,0-34625096-100,0-34625320-20-3462-4910
6 นครราชสีมา (สำนักงานสาขา)166/1-2 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000-4426-9802-11,0-44248976-9,0-44248991-50-4424-8990
7 มหาชัย (สำนักงานสาขา)69/58-59 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-429-255034-135-717

ปรับปรุงล่าสุด 24 เมษายน 2560
สอบทานล่าสุด 24 เมษายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map