สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
ที่ตั้งสำนักงาน บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 บางแค (สำนักงานสาขา)ชั้น 6 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ สาขาบางแค 275 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 101600-2454-9088-94,0-2454-7933-4,0-2454-93220-2454-9095
2 บางนา (สำนักงานสาขา)อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 14 1093/73 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 102600-2745-6693-6, 0-2745-6709-100-2745-6718
3 เพชรบุรีตัดใหม่ (สำนักงานสาขา)อาคารมนูญผล 1 ชั้น 6 2884 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-716570002-7165713
4 ลาดพร้าว (สำนักงานสาขา)อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 11 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109000-2937-1292-80-2937-1299
5 สีลม 1 (สำนักงานสาขา)อาคารสีลมคอมเพล็กส์ ห้องเลขที่ C ชั้น 19 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000-2231-86000-2231-8797-9
6 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (สำนักงานสาขา)เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1406 195 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1012002-6277800-99 
7 กาญจนบุรี (สำนักงานสาขา)277/2 ชั้น 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 710000-34624908-9,0-34625096-100,0-34625320-20-3462-4910
8 ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสาขา)เลขที่ 1495-1497 ชั้น 1 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000-3881-0671-60-3881-0690
9 ชุมพร (สำนักงานสาขา)1/9 ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 860000-7751-2114,0-7751-21230-7751-2122
10 นครปฐม (สำนักงานสาขา)99 พิพิธปราสาท ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000--
11 นครราชสีมา (สำนักงานสาขา)166/1-2 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000-4426-9802-11,0-44248976-9,0-44248991-50-4424-8990
12 บ้านโป่ง (สำนักงานสาขา)99/49-50 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100-3222-3007-8,0-3222-3456,0-3230-1201-80-3230-1209
13 เพชรบุรี (สำนักงานสาขา)399 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 760000-3240-0941-43 -
14 ลำพูน (สำนักงานสาขา)12/5 ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 510000-5351-05000-5356-1511
15 สระบุรี (สำนักงานสาขา)591/19 ถ.พหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 180000-3631-8481-70-3631-8488

ปรับปรุงล่าสุด 19 มกราคม 2560
สอบทานล่าสุด 19 มกราคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map