สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
ที่ตั้งสำนักงาน บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 KT ZMICO Securities Company LimitedSUN WAH Business Center 115 Nguyen Hue Blvd., Dist. 1, Hochiminh City, Vietnam(84 8) 3821 9190(84 8) 3821 9181

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 เซ็นทรัลเวิลด์ (สำนักงานสาขา)อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 103300-2264-58880-2643-2449
2 นานา (สาขาออนไลน์) (สำนักงานสาขา)บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานนานาเหนือ ชั้น 2 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 101100-2255-2222-
3 บางแค (สำนักงานสาขา)ชั้น 6 อาคารเดอะมอลล์กรุ๊ป สาขาบางแค 518 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 101600-2454-99790-2455-9970
4 พหลโยธิน (สำนักงานสาขา)ชินวัตรทาวเวอร์ 2 ชั้น 3 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 104000-2686-15000-2686-1666
5 เพลินจิต (สำนักงานสาขา)ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 8 โซนเอ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 103300-2626-60000-2626-6111
6 วิภาวดี (สำนักงานสาขา)เล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 1 333 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109000-2618-85000-2618-8569
7 สินธร (สำนักงานสาขา)สินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 103300-2627-35500-2627-3582,0-2627-3600
8 อัมรินทร์ (สำนักงานสาขา)อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้นที่ 22 เลขที่ 496, 498, 500, 502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330--
9 ขอนแก่น (สำนักงานสาขา)โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ชั้น 5 260 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000-4338-9170-1930-4338-9209
10 ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสาขา)108/34-36 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000-3881-30880-3881-3099
11 ชลบุรี (สำนักงานสาขา)170/11 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000-3828-76350-3828-7637
12 เชียงใหม่ (สำนักงานสาขา)422/49 ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100- 
13 นครปฐม (สำนักงานสาขา)1156 เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000- 
14 นครราชสีมา (สำนักงานสาขา)624/9 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-247-222044-277-171
15 ปากช่อง (สำนักงานสาขา)173,175 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300-4427-95110-4427-9574
16 พัทยา (สำนักงานสาขา)382/6-8 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500-3836-2420-90-3836-2430
17 พิษณุโลก (สำนักงานสาขา)ชั้น 2 114 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-216015-
18 ภูเก็ต (สำนักงานสาขา)22/61-63 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000-7622-2811,0-7622-26830-7622-2861
19 โรจนะ (สำนักงานสาขา)253 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000- 
20 หาดใหญ่ (สำนักงานสาขา)อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ชั้นที่ 3 200/301, 200/303 นิพัทธ์อุทิศ3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110- 
21 ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย (สำนักงานสาขา)อาคารสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 116/19 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000- 

ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2560
สอบทานล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map