สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

ต่ออายุทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุการให้ความเห็นชอบ

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ชื่อ - นามสกุล
หรือ
เลขที่ทะเบียน
ระบุชื่อหรือนามสกุล
ระบุเลขที่ทะเบียน 6 หลัก (XXXXXX)
 

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map