สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบพฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561
รวม70,78872,01173,06174,16975,20876,46577,79082,32279,35579,50180,04481,052
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน158158160160160161163164160160162162
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์922925928934938942944945915919923927
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า333333333333333332323434
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค121122122122123123123124122122122122
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน6,8956,9667,0537,1827,2697,3997,6418,5458,1278,1278,1278,127
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์58,18859,26660,19561,14362,04063,10264,18267,58165,15865,15765,15765,156
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน570579574556556544479377324324324324
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน908988868584825242424242
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้818180797876767144444444
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1,0611,0941,1131,1291,1621,2111,2261,4441,3731,3731,3731,373
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)181818181818181818181818
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1000000005142639
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 20000000003510
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 300000000082448
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป00000000932167161,676
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2,6512,6802,6972,7272,7462,7722,8232,9682,9422,9422,9472,950
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบพฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561
รวม4051,2881,1261,2341,1501,3951,6725,4931051475431,010
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน002011211020
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์534654324444
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000020
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค010010010000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน127187129871312429040000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์3711,1009771,0219501,1521,2794,0930000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน451910492315180000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000001000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า53330383857803290000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 100000000591213
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2000000000325
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 300000000081624
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป0000000093123500961
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน82917301926511452053
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สอบทานล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map