สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบพฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561กันยายน 2561ตุลาคม 2561
รวม77,78682,31879,34179,44179,94880,93881,60082,54083,52584,09184,59385,357
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน163164160160162162165166169170171171
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์943944914918922926931935938939940942
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า333332323434343435353535
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค123124122122122122123124125125125126
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน7,6418,5457,9837,8007,6997,6497,4127,0486,4015,8194,1173,748
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์64,18167,58064,99063,61761,64059,82256,88454,38751,63748,43142,23338,608
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน478376323323323323323323322322322322
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน825242424242424242424242
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้767144444444444444444444
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1,2261,4441,3651,3261,2981,2871,2141,1651,1111,057898836
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)181818181818181818181818
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1001573895316089321,3672,1022,7804,7065,182
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2001571,4903,4385,2468,11710,56613,34816,58422,63926,256
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 30007214257100136153170198
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป00932127081,6642,3503,2604,1244,5815,1165,736
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)0000000000219
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2,8222,9672,9412,9412,9462,9492,9542,9612,9732,9913,0153,074
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบพฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561กันยายน 2561ตุลาคม 2561
รวม8495,4933781,7002,6202,8773,9253,8674,5014,4878,6114,890
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน011020313110
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์124444544122
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000020001000
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค010000111001
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน1009040000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์6744,0930000100000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน5180000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า423290000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 100131232142773244357356781,926476
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2001471,3341,9501,8102,8712,4532,7843,2416,0733,633
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 300071522194539273330
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป0093123500961696921922521550672
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)0000000000217
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2714520535712182459
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2561
สอบทานล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map