สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561กันยายน 2561ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562
รวม79,44179,94880,93881,60082,54083,52584,09184,59385,35685,97886,61181,729
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน159161161164165168169170170172173163
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์918922926931935938939940942941948888
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า323434343435353535343428
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค122122122123124125125125126127127117
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน7,8007,6997,6497,4127,0486,4015,8184,1163,7433,4983,4983,174
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์63,61761,64059,82256,88354,38651,63648,43042,23238,60436,41836,41732,916
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน323323323323323322322322322322320269
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน424242424242424242424233
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้444444444444444444444435
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1,3261,2981,2871,2141,1651,1111,057898835777776681
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)18181818181818181818180
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 13895316089321,3672,1022,7814,7075,1885,5335,5785,476
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 21,4913,4395,2478,11910,56813,35016,58622,64126,26028,43628,50927,643
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 37214257100136153170198213230239
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป2127081,6642,3503,2604,1244,5815,1165,7366,2366,6186,880
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)00000002193980102
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2,9412,9462,9492,9542,9612,9732,9913,0153,0743,1283,1993,085
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561กันยายน 2561ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562
รวม9892,6202,8773,9263,8674,5014,4888,6114,8973,168705447
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน020313110212
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์144544122173
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า020001000000
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค000111001100
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์000100000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1224142773244357356791,9264813454548
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 27111,9501,8102,8722,4532,7843,2416,0733,6352,1938240
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 33152219453927333018219
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป50500961696921922521550672534437297
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)0000000217204122
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน0535712182459547126
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map