ระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ
Foreign Investment Allotment System
(FIA)
 
โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง (Please fill in information below)
 
ประเทศที่ออกบัตร
(Country of Issuance) :
ประเภทบัตร
(Type of ID Card) :
บัตรประจำตัวประชาชน
อีเมล์ /เลขประจำตัว
(E-mail/ID No.) :
รหัสผ่าน
(Password) :
 
 
[ CHANGE PASSWORD ] [ FORGOT PASSWORD ] [ REGISTER ]