สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 February 2020 19:40

Company Profile ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company operates as a holding company, the Company holds only Thai AirAsia Co., Ltd , a low fare airline . Thai AirAsia Co., Ltd.'s revenues are mainly from scheduled passenger services and ancillary services.
Top 10 Major Shareholders(@19 Mar 2019)Share%
1.นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,004,088,28641.32
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด380,885,0417.85
3.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว221,354,3004.56
4.นาย ธนรัชต์ พสวงศ์180,860,8003.73
5.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2594,736,7001.95
6.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล73,511,2001.52
7.กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ56,523,5001.17
8.กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ45,729,7000.94
9.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล38,868,7000.80
10.กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ35,667,7000.74
ManagementPosition
1.Mr. VICHATE TANTIWANICHCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. TASSAPON BIJLEVELDEXECUTIVE CHAIRMAN / DIRECTOR
3.Mr. SANTISUK KLONGCHAIYACHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.M.L. BOVORNOVADEP DEVAKULADIRECTOR
5.Mr. PHAIRAT PORNPATHANANANGOONDIRECTOR
6.Mr. PREECHAYA RASAMETANINDIRECTOR
7.Gp.Capt. TANAPAT NGAMPLANGDIRECTOR
8.Mr. NUTTAWUT PHOWBOROMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. VEERAYOOTH BODHARAMIKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok10210
Phone0-2562-5700
Fax0-2562-5705
URLhttp://www.aavplc.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.นิศเรศ  ดิษเทศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales40,180.6538,904.8535,931.5632,400.57
Other Income1,372.451,295.361,350.76729.74
Total Revenues41,553.1040,200.2137,282.3233,130.30
COGs38,358.5336,423.9631,028.7226,687.76
SG&A3,294.613,116.112,949.732,636.08
Total Expenses41,653.1339,540.0733,978.4429,403.34
EBITDA1,616.712,326.894,754.865,027.43
Depre. & Amor.1,716.751,666.751,450.991,300.47
EBIT-100.03660.143,303.883,726.96
Net Profit-474.0069.971,477.491,869.46
EPS (B.)-0.100.010.300.39
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow965.682,869.295,133.134,381.56
Investing Cash Flow-1,793.86-1,733.32-2,846.86-2,785.59
Financing Cash Flow828.76-2,288.29-1,563.37-3,098.13
Net Cash Flow0.57-1,152.32722.89-1,502.16
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash3,982.234,122.625,337.964,661.35
A/R Net597.45492.72455.77446.00
Inventories294.64188.32148.80118.18
Current Assets7,426.886,365.489,048.978,759.62
PP&E Net24,877.2626,185.1825,472.7520,425.36
Total Assets62,902.5661,746.7262,773.5656,599.43
OD1,750.00650.00--
A/P Net915.10159.68310.67488.96
Current portion of LT2,688.211,513.852,647.421,791.51
Current Liabilities13,959.0311,022.1610,910.149,270.10
Non-Current Liabilities21,255.0622,101.7620,410.3317,209.08
Total Liabilities35,214.0933,123.9231,320.4626,479.18
Authorized Capital485.00485.00485.00485.00
Paid-Up Capital485.00485.00485.00485.00
Premium (Discount) on Share Capital2,599.812,599.812,599.812,599.81
Other Surplus (Deficit)----
Retained Earnings (Deficit)16,859.0717,370.5618,921.0818,185.71
Treasury Stock----
Shareholders' Equity19,943.8820,455.3622,005.8821,270.52
Minority Interest7,744.608,167.439,447.228,849.73
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
28 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)4,850.00 4,850.00 4,850.00 
Market Cap (MB.)6,256.50 10,864.00 20,370.00 
Price (B./share)1.29 2.24 4.20 
BVPS (B./Share)4.11 4.12 4.27 
P/BV (X)0.31 0.54 0.98 
P/E (X)N/A N/A 24.98 
Turnover Ratio (%)27.26 66.03 65.74 
Value Trade/Day (MB.)58.10 48.92 63.26 
Beta1.63 1.29 0.63 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-42.41 -46.67 -31.71 
Dividend Yield (%)N/A 14.96 3.57 
Payout RatioN/A N/A 1.99 
Dividend PolicyPerformance, liquidity, current cash flow and financial status; provisions and conditions regarding dividend payment as provided in the loan agreements, debentures,any contracts which create the Company (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 28 February 2020