สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 03:46

Company Profile ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company operates as a holding company, the Company holds only Thai AirAsia Co., Ltd , a low fare airline . Thai AirAsia Co., Ltd.'s revenues are mainly from scheduled passenger services and ancillary services.
Top 10 Major Shareholders(@19 Mar 2019)Share%
1.นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,004,088,28641.32
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด380,885,0417.85
3.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว221,354,3004.56
4.นาย ธนรัชต์ พสวงศ์180,860,8003.73
5.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2594,736,7001.95
6.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล73,511,2001.52
7.กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ56,523,5001.17
8.กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ45,729,7000.94
9.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล38,868,7000.80
10.กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ35,667,7000.74
ManagementPosition
1.Mr. VICHATE TANTIWANICHCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. TASSAPON BIJLEVELDEXECUTIVE CHAIRMAN / DIRECTOR
3.Mr. SANTISUK KLONGCHAIYACHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.M.L. BOVORNOVADEP DEVAKULADIRECTOR
5.Mr. PHAIRAT PORNPATHANANANGOONDIRECTOR
6.Gp.Capt. TANAPAT NGAMPLANGDIRECTOR
7.Mr. PREECHAYA RASAMETANINDIRECTOR
8.Mr. NUTTAWUT PHOWBOROMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. VEERAYOOTH BODHARAMIKAUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok10210
Phone0-2562-5700
Fax0-2562-5705
URLhttp://www.aavplc.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.นิศเรศ  ดิษเทศ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales11,155.3111,254.3038,904.8535,931.5632,400.57
Other Income467.34388.501,295.361,350.76729.74
Total Revenues11,622.6511,642.8040,200.2137,282.3233,130.30
COGs9,619.038,741.6536,423.9631,028.7226,687.76
SG&A874.36803.023,116.112,949.732,636.08
Total Expenses10,493.399,544.6739,540.0733,978.4429,403.34
EBITDA1,559.622,500.232,326.894,754.865,027.43
Depre. & Amor.430.36402.101,666.751,450.991,300.47
EBIT1,129.262,098.13660.143,303.883,726.96
Net Profit497.201,004.1169.971,477.491,869.46
EPS (B.)0.100.210.010.300.39
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow276.021,804.812,869.295,133.134,381.56
Investing Cash Flow-113.48-250.53-1,733.32-2,846.86-2,785.59
Financing Cash Flow-39.85-648.29-2,288.29-1,563.37-3,098.13
Net Cash Flow122.70905.99-1,152.32722.89-1,502.16
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash4,226.056,037.674,122.625,337.964,661.35
A/R Net625.16523.45492.72455.77446.00
Inventories210.22151.30188.32148.80118.18
Current Assets7,094.429,841.126,365.489,048.978,759.62
PP&E Net25,875.2325,196.1826,185.1825,472.7520,425.36
Total Assets62,178.8463,441.4761,746.7262,773.5656,599.43
OD500.00-650.00--
A/P Net293.72277.65159.68310.67488.96
Current portion of LT1,523.742,499.771,513.852,647.421,791.51
Current Liabilities10,502.8910,270.7311,022.1610,910.149,270.10
Non-Current Liabilities22,283.1719,887.9522,101.7620,410.3317,209.08
Total Liabilities32,786.0630,158.6933,123.9231,320.4626,479.18
Authorized Capital485.00485.00485.00485.00485.00
Paid-Up Capital485.00485.00485.00485.00485.00
Premium (Discount) on Share Capital2,599.812,599.812,599.812,599.812,599.81
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)17,794.3119,925.1917,370.5618,921.0818,185.71
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity20,879.1223,010.0020,455.3622,005.8821,270.52
Minority Interest8,513.6510,272.798,167.439,447.228,849.73
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)4,850.00 4,850.00 4,850.00 
Market Cap (MB.)19,303.00 20,370.00 29,827.50 
Price (B./share)3.98 4.20 6.15 
BVPS (B./Share)4.30 4.27 4.59 
P/BV (X)0.92 0.98 1.34 
P/E (X)N/A 24.98 28.59 
Turnover Ratio (%)42.92 65.74 130.69 
Value Trade/Day (MB.)65.17 63.26 152.93 
Beta0.79 0.63 0.64 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-5.24 -31.71 1.65 
Dividend Yield (%)8.42 3.57 2.44 
Payout RatioN/A 1.99 0.70 
Dividend PolicyPerformance, liquidity, current cash flow and financial status; provisions and conditions regarding dividend payment as provided in the loan agreements, debentures,any contracts which create the Company (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019