สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:39

Company Profile ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company engages in the production and distribution of aluminum containers such as aluminium collapsible tubes, aluminium monobloc aerosol cans, aluminium rigid wall containers, aluminium bottles, technical impact extrusions, aluminium slugs (blanks), aluminium coils, aluminium pellets, strips, plates, etc.
Top 10 Major Shareholders(@05 May 2022)Share%
1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.30,954,32971.65
2.นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์1,856,0254.30
3. HEIWA KINZOKU CO.,LTD.1,800,0004.17
4. มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก1,236,9752.86
5.นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,200,0002.78
6.นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม1,002,3752.32
7.นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์424,5000.98
8.MR. RAMESH ROCHSILTHUM366,3750.85
9.MRS. PREETI KHEMANEY318,0000.74
10.MISS NALINEE MAHTANI259,9750.60
ManagementPosition
1.Mr. SOMCHAI AUNGSANANTACHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. TAKAAKI TAKEUCHIMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Miss SALINEE MAHTANIDIRECTOR
4.Mr. SUBPACHAI LOVANITDIRECTOR
5.Mr. MAKSIMILJAN PRISTOVSEKDIRECTOR
6.Mrs. EUMPORN PAMORNBUTRDIRECTOR
7.Ms. KASUMI TAKEUCHIDIRECTOR
8.Miss VRINPORN UER-ANANTINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRPERSON OF AUDIT COMMITTEE
9.Mr. KRIT INDHEWATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. TOSHIYUKI KOIKEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. VIBOOL UERANANTINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address500 MOO 1, SOI SIRIKAM, SUKHUMVIT 72 ROAD, AMPHOE MUEANG Samut Prakarn10270
Phone0-2398-0147, 0-2398-4601
Fax0-2398-3455, 0-2361-2511
URLwww.alucon.th.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายปิติพงศ์    อาชามงคล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations5,712.604,928.055,496.626,304.46
Other Income167.24109.48144.56190.07
Total Revenues5,879.845,040.715,643.666,494.80
Costs4,738.623,959.604,658.595,305.28
Selling And Administrative Expenses353.12237.29237.34260.42
Total Cost And Expenses5,091.734,243.974,955.665,624.23
EBITDA1,297.201,266.971,107.151,427.79
Depre. & Amor.416.44438.57448.02533.94
EBIT880.76828.41659.12893.85
Net Profit : Owners Of The Parent704.22669.00532.12719.67
EPS (B.)16.3015.4912.3216.66
Statement of Cash Flow (MB.)2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow-60.851,446.141,560.96669.68
Investing Cash Flow552.28-880.07-292.25-286.81
Financing Cash Flow-432.00-324.11-633.71-335.90
Net Cash Flow59.44241.96635.0046.96
Statement of Financial Position (MB.)2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents1,185.271,125.84883.87248.87
A/R Net1,133.39759.70891.931,079.09
Inventories1,860.601,014.871,352.111,809.13
Current Assets4,255.452,930.913,176.253,182.75
PP&E Net2,799.733,130.823,382.403,548.48
Non-Current Assets2,887.553,868.153,434.373,597.74
Total Assets7,143.006,799.066,610.626,780.49
OD-0.000.110.16
A/P Net272.60118.25236.89246.22
Current portion of LT-116.36-148.71
Current Liabilities432.40353.87451.49768.85
Non-Current Liabilities453.09482.95554.08468.58
Total Liabilities885.49836.831,005.571,237.43
Authorized Capital432.00432.00432.00432.00
Paid-Up Capital432.00432.00432.00432.00
Premium (Discount) on Share Capital254.00254.00254.00254.00
Retained Earnings (Deficit)5,571.525,276.234,919.064,857.06
Treasury Stock----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries----
Other Components Of Equity----
 - Surplus (Deficits)----
Shareholders' Equity6,257.525,962.235,605.065,543.06
Minority Interest----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)43.20 43.20 43.20 
Market Cap (MB.)8,337.60 7,905.60 7,344.00 
Price (B./share)193.00 183.00 170.00 
BVPS (B./Share)144.85 141.68 134.59 
P/BV (X)1.33 1.29 1.26 
P/E (X)12.97 10.89 11.04 
Turnover Ratio (%)0.26 0.90 0.56 
Value Trade/Day (MB.)0.24 0.29 0.14 
Beta0.08 0.02 0.38 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)5.46 7.65 10.39 
Dividend Yield (%)5.18 5.46 4.41 
Payout Ratio0.67 0.60 0.49 
Dividend PolicyIn case the Company still registers an accumulated loss, no distribution of dividend is permitted Distribution of dividend in respect of each share shall be equal and Dividend Policy is to 50 to 70 percent of net profit after income tax

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022