สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 February 2020 19:32

Company Profile ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company engages in the production and distribution of aluminum containers such as aluminium collapsible tubes, aluminium monobloc aerosol cans, aluminium rigid wall containers, aluminium bottles, technical impact extrusions, aluminium slugs (blanks), aluminium coils, aluminium pellets, strips, plates, etc.
Top 10 Major Shareholders(@03 May 2019)Share%
1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.21,482,50049.73
2.บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 12,155,6804.99
3.บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 22,155,6804.99
4.บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 32,155,6804.99
5.บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 42,155,6804.99
6.นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์1,856,0254.30
7. มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก1,236,9752.86
8.นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,200,0002.78
9.บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 51,041,1302.41
10.นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม1,002,3752.32
ManagementPosition
1.Mr. SOMCHAI AUNGSANANTACHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. TAKAAKI TAKEUCHIMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mrs. EUMPORN PAMORNBUTRDIRECTOR
4.Miss SALINEE MAHTANIDIRECTOR
5.Mr. SUBPACHAI LOVANITDIRECTOR
6.Miss KASUMI TAKEUCHIDIRECTOR
7.Miss VRINPORN UER-ANANTINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRPERSON OF AUDIT COMMITTEE
8.Mr. KRIT INDHEWATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. TOSHIYUKI KOIKEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. VIBOOL UERANANTINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address500 MOO 1, SOI SIRIKAM, SUKHUMVIT 72 ROAD, AMPHOE MUEANG Samut Prakarn10270
Phone0-2398-0147, 0-2398-4601
Fax0-2398-3455, 0-2361-2511
URLwww.alucon.th.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายปิติพงศ์    อาชามงคล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales5,496.626,304.466,098.586,051.75
Other Income147.75213.62182.37168.84
Total Revenues5,644.366,518.086,280.946,220.59
COGs4,658.595,305.284,958.244,564.01
SG&A237.34260.42248.81248.50
Total Expenses4,985.245,624.235,303.624,875.76
EBITDA1,107.151,427.791,519.351,869.31
Depre. & Amor.448.02533.94542.03524.49
EBIT659.12893.85977.321,344.82
Net Profit532.12719.67783.741,069.81
EPS (B.)12.3216.6618.1424.76
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow1,560.96669.681,185.051,621.07
Investing Cash Flow-292.25-286.81-351.35-308.92
Financing Cash Flow-633.71-335.90-873.58-1,270.40
Net Cash Flow635.0046.96-39.8841.76
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash883.87248.87201.91241.78
A/R Net891.931,079.091,033.23974.32
Inventories1,352.101,809.131,243.791,207.15
Current Assets3,176.253,182.752,523.342,462.60
PP&E Net3,382.403,548.483,767.203,965.27
Total Assets6,610.626,780.496,344.906,478.76
OD0.110.162.680.26
A/P Net227.96246.22266.81272.25
Current portion of LT----
Current Liabilities451.49768.85589.16836.86
Non-Current Liabilities554.08468.58484.64513.91
Total Liabilities1,005.561,237.431,073.791,350.77
Authorized Capital432.00432.00432.00432.00
Paid-Up Capital432.00432.00432.00432.00
Premium (Discount) on Share Capital254.00254.00254.00254.00
Other Surplus (Deficit)----
Retained Earnings (Deficit)4,919.064,857.064,585.114,441.99
Treasury Stock----
Shareholders' Equity5,605.065,543.065,271.115,127.99
Minority Interest----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
28 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)43.20 43.20 43.20 
Market Cap (MB.)6,026.40 6,652.80 7,538.40 
Price (B./share)139.50 154.00 174.50 
BVPS (B./Share)129.75 127.57 122.90 
P/BV (X)1.08 1.21 1.42 
P/E (X)11.33 10.97 11.10 
Turnover Ratio (%)0.08 3.92 0.96 
Value Trade/Day (MB.)0.12 1.19 0.36 
Beta0.37 0.09 0.11 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-9.42 -11.75 -32.88 
Dividend Yield (%)7.17 6.49 6.30 
Payout Ratio0.81 0.71 0.70 
Dividend PolicyIn case the Company still registers an accumulated loss, no distribution of dividend is permitted Distribution of dividend in respect of each share shall be equal and Dividend Policy is to 50 to 70 percent of net profit after income tax

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 28 February 2020