สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2019 13:42

Company Profile AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Managing investments in various business sectors.
Top 10 Major Shareholders(@30 Apr 2019)Share%
1.นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์520,230,70011.33
2.นาย ปกรณ์ มงคลธาดา475,355,40010.35
3.น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์147,243,0003.21
4.นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล124,500,0002.71
5.นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล113,800,0002.48
6.นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ98,538,8002.15
7.น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล94,491,9222.06
8.นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล85,753,0001.87
9.นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร80,000,0001.74
10.น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์79,528,3001.73
ManagementPosition
1.MR. YUTH CHINSUPAKULCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. ARAK RATBORIHARNCHIEF EXECUTIVE OFFICER (ACTING) / DIRECTOR
3.Mr. PHONLASIT PHUMIWASANADIRECTOR
4.Mr. GRISADA JARREONKONKITDIRECTOR
5.Mr. KORCHOKE SAENGTONGARAMDIRECTOR
6.Mr. SUPHAN SETTAPANICHDIRECTOR
7.Mr. SUTEE PHONGPAIBOONINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
8.Miss PRANEE RATTAKAMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. PODCHANEE PHAOSAVASDIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressR.S. TOWER, FLOOR 21, 121/68-69 RATCHADAPISEK ROAD, DIN DAENG Bangkok10400
Phone0-2694-8888
Fax0-2694-8880, 0-2694-8889
URLwww.aquacorp.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางอรทัย  เนตรเรือง
เลขานุการบริษัทนางอรทัย    เนตรเรือง
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
2015 
(01/01/15 
-31/12/15) 
Sales1,067.68905.69592.97561.93
Other Income37.41394.1144.8592.24
Total Revenues1,241.141,379.35683.42749.08
COGs483.68417.30190.95204.21
SG&A220.33235.87116.51120.77
Total Expenses704.01653.17311.14324.98
EBITDA671.24834.43431.54482.82
Depre. & Amor.134.11108.2559.2658.72
EBIT537.13726.18372.28424.10
Net Profit390.88486.58236.57285.17
EPS (B.)0.090.110.050.06
Statement of Cash Flow (MB.)2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
2015 
(01/01/15 
-31/12/15) 
Operating Cash Flow304.97341.85241.28252.72
Investing Cash Flow-348.63-996.16-594.97-636.27
Financing Cash Flow-179.01258.19-325.031,534.90
Net Cash Flow-222.66-392.94-678.731,151.36
Statement of Financial Position (MB.)2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
2015 
(01/01/15 
-31/12/15) 
Cash43.89266.55659.491,340.64
A/R Net337.65275.98100.33111.94
Inventories--1.361.19
Current Assets394.60554.51951.991,461.08
PP&E Net1,156.461,070.90340.81314.82
Total Assets6,861.636,685.705,432.015,621.26
OD126.27---
A/P Net88.67106.8484.3793.00
Current portion of LT673.46395.48277.17194.83
Current Liabilities912.99510.02373.87293.42
Non-Current Liabilities1,889.702,413.001,789.191,940.60
Total Liabilities2,802.692,923.022,163.072,234.02
Authorized Capital2,296.502,296.502,296.502,500.00
Paid-Up Capital2,296.502,296.502,296.502,296.50
Premium (Discount) on Share Capital312.84312.84312.84312.84
Other Surplus (Deficit)----
Retained Earnings (Deficit)1,403.521,057.71616.20518.25
Treasury Stock66.3966.3966.39-
Shareholders' Equity3,989.253,690.623,223.583,220.83
Minority Interest69.6972.0645.37166.41
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 May 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)4,593.00 4,593.00 4,593.00 
Market Cap (MB.)2,204.64 1,791.27 3,123.24 
Price (B./share)0.48 0.39 0.68 
BVPS (B./Share)0.89 0.86 0.76 
P/BV (X)0.55 0.45 0.89 
P/E (X)6.02 3.43 12.56 
Turnover Ratio (%)31.75 86.24 107.66 
Value Trade/Day (MB.)7.63 8.33 15.72 
Beta0.71 0.48 0.63 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)23.08 -42.65 -20.00 
Dividend Yield (%)4.17 2.56 1.47 
Payout Ratio0.25 0.09 0.18 
Dividend PolicyNot less than 40 % of net profit after deduction income tax and appropriation for a legal reserve in each year (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2019