สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 January 2022 17:47

Company Profile BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Management of non-performing loans (NPLs) and non-performing assets (NPAs)
Top 10 Major Shareholders(@07 May 2021)Share%
1.กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน1,480,000,00045.79
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited139,986,6824.33
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED64,616,1252.00
4.กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล34,881,3001.08
5.นาย นเรศ งามอภิชน31,300,0000.97
6. STATE STREET EUROPE LIMITED28,405,2170.88
7.นาย SUWAT NIYOMSATHIEN23,550,6000.73
8.กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล23,258,7000.72
9. GIC PRIVATE LIMITED21,984,9330.68
10.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF21,335,7000.66
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address99 Surasak Rd, Silom, Bang Rak Bangkok10500
Phone0-2267-1900
Fax0-2266-3377
URLwww.bam.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายรฐนนท์  ฟูเกียรติ  
เลขานุการบริษัทนายพงศธร  มณีพิมพ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Interest Income6,983.777,404.299,946.379,139.751,975.59
Interest Expense1,929.331,754.342,391.092,132.381,769.41
Net Interest Income5,054.455,649.967,555.287,007.37206.19
Fees & Service Income-----
Fees And Service Expenses-----
Net Fees And Service Expenses-----
Dividend Income-----
Gains (Losses) on Investments---3.99-30.31
Interest Income (Expense) From Financial Assets And Liabilities Designated At Fair Value-----
Other Operating Expenses1,940.491,956.352,658.343,757.132,934.63
 - Personnel Expenses1,108.611,133.121,528.362,143.561,836.94
 - Premises & Equip Expenses149.23162.58216.73223.94221.91
(Reversal Of) Expected Credit Losses3,653.423,937.115,199.15134.62-162.19
Net Income before Tax2,020.281,219.592,195.756,212.045,209.30
Net Profit : Owners Of The Parent1,613.591,132.781,840.626,549.305,202.02
EPS (B.)0.500.350.572.381.90
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow4,005.50-632.8530.92-1,194.028,176.63
Investing Cash Flow-115.09-56.68-80.69-50.28-60.93
Financing Cash Flow-9,600.87129.596,378.341,592.54-8,242.99
Net Cash Flow-5,710.47-559.946,328.57348.24-127.29
Statement of Financial Position (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash77.196.714.914.713.61
Interbank & Money Mkt. - Net1,925.73817.097,708.051,378.911,031.80
Investment Net468.57441.41451.3070.1893.94
Net Loans and Accured Int.74,070.9478,184.7978,454.5878,023.8276,142.24
 - Loans & Receivables--88,080.0985,163.3283,171.84
 - Allowance For Expected Credit Loss--13,243.676,248.656,287.27
Assets Forclosed-Net29,457.8227,531.4528,078.2423,899.1120,595.82
PP&E Net1,177.151,185.381,173.631,243.221,251.54
Total Assets124,281.12120,223.58132,069.62115,789.67107,653.00
Deposits-----
Debts Issued And Borrowings79,965.6780,438.4287,420.9875,687.5257,709.28
Other Liabilities1,489.021,783.031,864.651,983.697,325.19
Total Liabilities82,513.0983,272.0890,272.5978,723.5565,803.99
Authorized Capital16,225.0016,225.0016,225.0016,225.0016,225.00
Paid-Up Capital16,160.2116,160.2116,160.2115,075.0013,675.00
 - Preferred Shares-----
 - Ordinary Shares16,160.2116,160.2116,160.2115,075.0013,675.00
Treasury Shares-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Surplus (Deficit)254.23-240.41--
Premium (Discount) On Share Capital6,044.236,044.236,044.233,399.43-
Retained Earnings (Deficit)19,309.3714,514.5619,352.1818,656.7228,232.03
Shareholders' Equity41,768.0436,951.5041,797.0337,066.1241,849.01
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
27 Jan 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)3,232.04 3,232.04 3,232.04 
Market Cap (MB.)64,640.85 69,812.11 70,781.73 
Price (B./share)20.00 21.60 21.90 
BVPS (B./Share)12.92 12.92 11.43 
P/BV (X)1.55 1.67 1.92 
P/E (X)27.85 30.07 25.28 
Turnover Ratio (%)12.74 188.29 825.27 
Value Trade/Day (MB.)470.12 510.71 2,513.66 
Beta1.15 1.03 1.34 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-7.41 -1.37 20.99 
Dividend Yield (%)2.56 2.37 4.79 
Payout Ratio0.71 0.71 1.21 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of net profit after tax and after legal reserves of the separate financial statements (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of October 24, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 27 January 2022