สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 October 2021 23:38

Company Profile BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company operated its business as a group of hospitals which consists of thirteen hospitals and one polyclinics in Bangkok and upcountry to provide medical services in the level of primary-tertiary care under three hospital groups; 1.World Medical Hospital targets high-income cash patients and international patients. 2.Kasemrad International Hospital targets upper middle-income cash patients 3.Kasemrad Hospital targets middle-income cash patients and social security patients 4.Karunvej Hospital targets social security patients.
Top 10 Major Shareholders(@01 Sep 2021)Share%
1.นาย เฉลิม หาญพาณิชย์813,750,00032.63
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited333,333,66513.37
3.พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์179,350,0007.19
4. สำนักงานประกันสังคม150,951,5006.05
5.นาย กันตพร หาญพาณิชย์84,470,0003.39
6.น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์84,465,0003.39
7.น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์84,465,0003.39
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,372,7251.38
9. STATE STREET EUROPE LIMITED27,977,1431.12
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON25,586,2501.03
ManagementPosition
1.Mr. CHALERM HARNPHANICHCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2.Mrs. SOMPORN HARNPHANICHDIRECTOR
3.Miss PORNLUCK HARNPHANICHDIRECTOR
4.Mr. KANTAPORN HARNPHANICHDIRECTOR
5.Mr. PHINIJ HARNPHANICHDIRECTOR
6.Ms. PORNSUDA HARNPHANICHDIRECTOR
7.Mr. VORAVEE KIATINIYOMSAKDIRECTOR
8.Mr. PUMIPAT CHATNORASETDIRECTOR
9.Mr. VIRACH APHIMETEETAMRONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. SIRIPONG SOMBUTSIRIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. PIPHOB VEERAPHONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. THAWAT SUNTRAJARNINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address44 Moo 4, Pakkred Sub District, Pakkred District Nonthaburi11120
Phone0-2836-9999
Fax0-2106-4858
URLwww.bangkokchainhospital.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายภูมิพัฒน์  ฉัตรนรเศรษฐ  ;นางสาววิมลมาลย์  กฤษณากลิน
เลขานุการบริษัทนายวรวีร์  เกียรตินิยมศักดิ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations6,655.014,260.638,927.918,880.478,073.26
Other Income58.1237.5286.45111.11103.68
Total Revenues6,715.584,300.309,021.368,996.288,182.74
Costs3,937.282,906.955,974.536,052.175,394.29
Selling And Administrative Expenses691.37573.191,212.811,231.691,131.93
Total Cost And Expenses4,628.653,480.147,187.347,283.866,526.22
EBITDA2,509.841,189.062,619.022,379.492,235.02
Depre. & Amor.421.54367.39782.01664.71575.97
EBIT2,088.30821.661,837.011,714.781,659.06
Net Profit : Owners Of The Parent1,469.49537.731,229.401,134.911,089.47
EPS (B.)0.590.220.490.460.44
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow2,058.98761.661,863.161,902.471,617.91
Investing Cash Flow-681.77-1,818.88-2,597.35-1,729.24241.22
Financing Cash Flow-693.701,067.86885.57-26.51-1,698.96
Net Cash Flow683.5210.65151.38146.72160.17
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,627.32803.07943.81792.42645.70
A/R Net3,231.391,320.911,519.111,853.071,563.71
Inventories248.64246.59249.55231.17238.03
Current Assets5,487.293,198.973,538.412,966.942,548.71
PP&E Net11,455.2611,053.1911,437.909,615.038,526.32
Non-Current Assets13,015.3812,670.2512,988.8811,148.6910,078.79
Total Assets18,502.6715,869.2216,527.3014,115.6312,627.50
OD80.001,919.522,165.35419.45344.00
A/P Net1,248.83748.15783.81852.11792.05
Current portion of LT1,979.471,954.202,121.30289.00-
Current Liabilities4,346.305,222.295,667.392,185.821,740.38
Non-Current Liabilities5,268.623,471.753,233.594,951.544,489.33
Total Liabilities9,614.928,694.048,900.997,137.356,229.71
Authorized Capital2,493.752,493.752,493.752,493.752,493.75
Paid-Up Capital2,493.752,493.752,493.752,493.752,493.75
Premium (Discount) on Share Capital644.64644.64644.64644.64644.64
Retained Earnings (Deficit)4,983.933,395.673,837.973,184.472,600.98
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-79.61-75.24-91.85-74.86-37.94
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity8,042.716,458.816,884.506,248.005,701.43
Minority Interest845.04716.37741.81730.28696.35
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)2,493.75 2,493.75 2,493.75 
Market Cap (MB.)51,121.83 33,914.97 42,643.09 
Price (B./share)20.50 13.60 17.10 
BVPS (B./Share)3.23 2.66 2.41 
P/BV (X)6.36 5.12 7.09 
P/E (X)23.65 28.45 36.68 
Turnover Ratio (%)195.52 95.97 132.17 
Value Trade/Day (MB.)501.18 140.48 220.67 
Beta0.28 1.00 1.00 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)50.74 -20.47 2.40 
Dividend Yield (%)1.12 1.69 1.35 
Payout Ratio0.38 0.48 0.47 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profits each year

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 26 October 2021