สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 15:26

Company Profile BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Construction and operation of the Expressway and Operation Management of Mass Rapid Transit System Business, including related business.
Top 10 Major Shareholders(@10 May 2021)Share%
1. CH.KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED4,787,121,82931.32
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1,256,259,5848.22
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited1,074,854,1357.03
4.ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)815,356,0755.33
5. สำนักงานประกันสังคม581,811,9003.81
6.MR. WICHAI WACHIRAPHONG349,802,9572.29
7. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED303,448,7091.99
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED299,047,3691.96
9. STATE STREET EUROPE LIMITED295,908,5821.94
10.นาย มิน เธียรวร188,000,0001.23
Business
Construction and operation of the Expressway and Operation Management of Mass Rapid Transit System Business, including related business.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address587 Sutthisanvinitchai Rd., Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok10400
Phone0-2641-4611, 0-2354-2000
Fax0-2641-4610, 0-2354-2040
URLwww.bemplc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายธนาวัฒน์    วรรณดิษฐ์  
เลขานุการบริษัทนายภาคภูมิ  ทวีวิทยรัศมิ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations5,513.596,285.5113,489.4616,107.0815,614.44
Other Income21.4610.2347.933,463.612,521.23
Total Revenues5,926.336,717.9914,316.1620,221.1918,586.29
Costs3,203.673,209.286,591.035,938.875,487.00
Selling And Administrative Expenses597.30503.281,095.261,097.751,148.41
Total Cost And Expenses4,277.394,961.209,773.4111,646.6411,137.66
EBITDA2,226.252,850.486,407.1312,956.3312,249.02
Depre. & Amor.577.321,090.001,857.984,026.463,866.57
EBIT1,648.941,760.494,549.158,929.878,382.45
Net Profit : Owners Of The Parent505.80659.902,051.095,434.825,317.04
EPS (B.)0.030.040.130.360.35
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow1,649.102,433.935,351.367,741.388,067.07
Investing Cash Flow-1,081.34-2,832.64-3,724.32-7,562.85-7,352.90
Financing Cash Flow-561.402,160.53-717.21-0.98-2,815.03
Net Cash Flow6.361,761.82909.83177.55-2,100.86
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,619.942,465.571,613.58703.75526.20
A/R Net437.12443.62548.90481.79514.06
Inventories-----
Current Assets4,953.685,761.455,043.754,447.584,216.59
PP&E Net379.54320.24379.28311.38323.94
Non-Current Assets110,678.00108,073.30108,572.00107,249.1999,614.32
Total Assets115,631.68113,834.74113,615.76111,696.77103,830.91
OD1,200.00900.003,000.003,250.002,814.59
A/P Net1,765.721,654.821,744.651,938.481,683.47
Current portion of LT3,934.2011,123.698,360.165,666.129,588.65
Current Liabilities7,473.9314,236.6013,733.5611,428.9114,606.84
Non-Current Liabilities70,408.5162,783.5161,848.4761,444.6853,612.04
Total Liabilities77,882.4477,020.1075,582.0372,873.5968,218.88
Authorized Capital15,285.0015,285.0015,285.0015,285.0015,285.00
Paid-Up Capital15,285.0015,285.0015,285.0015,285.0015,285.00
Premium (Discount) on Share Capital5,816.945,816.945,816.945,816.945,816.94
Retained Earnings (Deficit)16,013.8915,620.0517,036.5916,431.1613,366.67
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity631.9046.82-147.131,247.621,030.16
 - Surplus (Deficits)-346.0546.82-147.131,247.621,030.16
Shareholders' Equity37,747.7436,768.8037,991.4038,780.7235,498.77
Minority Interest1.5045.8442.3342.46113.26
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)15,285.00 15,285.00 15,285.00 
Market Cap (MB.)135,272.25 126,865.50 166,606.50 
Price (B./share)8.85 8.30 10.90 
BVPS (B./Share)2.47 2.55 2.57 
P/BV (X)3.58 3.25 4.24 
P/E (X)71.31 63.34 30.87 
Turnover Ratio (%)61.84 80.07 96.41 
Value Trade/Day (MB.)404.32 460.14 650.98 
Beta0.92 1.09 0.56 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)6.63 -23.85 12.37 
Dividend Yield (%)1.13 1.81 1.38 
Payout Ratio0.81 0.69 0.42 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit of each year, by taking into account the operational results, financial structure and burdens of finance, investment, and continuity of dividend payment to its shareholders

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021