สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 14:04

Company Profile BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
Construction and operation of the Expressway and Operation Management of Mass Rapid Transit System Business, including related business.
Top 10 Major Shareholders(@09 Mar 2022)Share%
1. CH.KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED4,859,133,92931.79
2. MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND1,256,259,5848.22
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited999,117,4156.54
4.ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)815,356,0755.33
5. สำนักงานประกันสังคม563,922,6003.69
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED376,449,3202.46
7.MR. WICHAI WACHIRAPHONG360,458,1572.36
8. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED303,448,7091.99
9. STATE STREET EUROPE LIMITED287,873,6421.88
10.นาย มิน เธียรวร160,000,0001.05
Business
Construction and operation of the Expressway and Operation Management of Mass Rapid Transit System Business, including related business.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address587 Sutthisanvinitchai Rd., Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok10400
Phone0-2641-4611, 0-2354-2000
Fax0-2641-4610, 0-2354-2040
URLwww.bemplc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายชาตรี  เตชะทัศนสุนทร
เลขานุการบริษัทนางมันสวีร์  ทรัพย์ชวโรจน์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations3,094.253,110.8110,726.7213,489.4616,107.08
Other Income15.6213.6635.4647.933,463.61
Total Revenues3,158.933,184.9611,481.5914,316.1620,221.19
Costs1,626.111,682.336,058.086,591.035,938.87
Selling And Administrative Expenses264.25314.141,159.911,095.261,097.75
Total Cost And Expenses2,169.642,271.088,149.589,773.4111,646.64
EBITDA1,316.131,238.664,460.616,407.1312,956.33
Depre. & Amor.326.84324.791,128.611,857.984,026.46
EBIT989.29913.883,332.014,549.158,929.87
Net Profit : Owners Of The Parent336.16305.341,010.102,051.095,434.82
EPS (B.)0.020.020.070.130.36
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow1,320.661,075.712,869.405,351.367,741.38
Investing Cash Flow80.97-521.19-1,730.96-3,724.32-7,562.85
Financing Cash Flow-866.21-322.41-1,620.66-717.21-0.98
Net Cash Flow535.42232.10-482.22909.83177.55
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,666.791,845.691,131.371,613.58703.75
A/R Net488.97482.23473.25548.90481.79
Inventories-----
Current Assets4,986.835,239.044,540.645,043.754,447.58
PP&E Net365.70392.99383.98379.28311.38
Non-Current Assets110,695.53109,212.10110,547.86108,572.00107,249.19
Total Assets115,682.36114,451.14115,088.50113,615.76111,696.77
OD500.003,500.002,000.003,000.003,250.00
A/P Net1,966.132,001.271,492.411,744.651,938.48
Current portion of LT6,851.468,424.686,544.208,360.165,666.12
Current Liabilities9,969.1914,589.9410,645.4813,733.5611,428.91
Non-Current Liabilities67,476.8061,340.0366,744.1961,848.4761,444.68
Total Liabilities77,445.9975,929.9777,389.6775,582.0372,873.59
Authorized Capital15,285.0015,285.0015,285.0015,285.0015,285.00
Paid-Up Capital15,285.0015,285.0015,285.0015,285.0015,285.00
Premium (Discount) on Share Capital5,816.945,816.945,816.945,816.945,816.94
Retained Earnings (Deficit)17,102.5117,341.9416,696.6017,036.5916,431.16
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity30.3534.18-101.25-147.131,247.62
 - Surplus (Deficits)-346.05-264.64-346.05-147.131,247.62
Shareholders' Equity38,234.8038,478.0637,697.2837,991.4038,780.72
Minority Interest1.5743.111.5542.3342.46
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)15,285.00 15,285.00 15,285.00 
Market Cap (MB.)135,272.25 129,158.25 126,865.50 
Price (B./share)8.85 8.45 8.30 
BVPS (B./Share)2.50 2.48 2.55 
P/BV (X)3.54 3.41 3.25 
P/E (X)129.96 109.11 63.34 
Turnover Ratio (%)25.51 73.71 80.07 
Value Trade/Day (MB.)369.04 392.31 460.14 
Beta1.05 0.93 1.09 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)4.73 1.81 -23.85 
Dividend Yield (%)0.90 1.18 1.81 
Payout Ratio2.64 1.29 0.69 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit of each year, by taking into account the operational results, financial structure and burdens of finance, investment, and continuity of dividend payment to its shareholders

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022