สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 February 2020 20:40

Company Profile BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
1) Interior decorating for buildings such as condominium, hotel, office, department store, university, hospital, and government office 2) Manufacturing and selling finished furniture according to the order from customers.
Top 10 Major Shareholders(@19 Apr 2019)Share%
1.น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล256,523,32023.84
2.นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ239,660,36022.27
3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)98,692,6009.17
4.น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์49,928,8004.64
5.นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ48,328,2004.49
6.น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ36,500,0003.39
7.นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด30,278,3002.81
8.นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ27,005,1102.51
9.นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์20,301,8601.89
10.น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล15,843,5171.47
ManagementPosition
1.Mr. TEERACHAI CHANTAROJANASIRICHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
2.Mrs. NUCHANART RATANASUWANACHARTCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Miss KANOKNART RATANASUWANACHARTDIRECTOR
4.Mrs. THANANAN SATODIRECTOR
5.Mrs. NAPASSORN THIPAKKARAYODDIRECTOR
6.Mr. TERAMET RATANASUWANACHARTDIRECTOR
7.Mr. PHUNWARIT MARTMUANGDIRECTOR
8.Mr. KHIEN VONGSURIYAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Flg.Off. ANIRUT THANOMKULBUTRAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. SARAYUTH SAENGCHANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address52/3 Moo 8 Bangbuathong-Suphanburi Road, Lahan, Bangbuathong Nonthaburi11110
Phone0-2925-5777
Fax0-2925-5778
URLwww.bangkokdeccon.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายไพศาล  จ้างประเสริฐ,นายสราวุธ  เอี่ยมสำอาง
เลขานุการบริษัทน.ส.กนกนารถ    รัตนสุวรรณชาติ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales536.38930.671,162.541,447.451,356.86
Other Income7.955.8710.75445.3410.97
Total Revenues544.33936.551,173.291,892.791,367.83
COGs369.84671.65882.171,401.031,119.15
SG&A54.2763.9376.7477.7273.12
Total Expenses464.80747.99960.391,478.751,266.43
EBITDA89.96198.65226.23426.59113.17
Depre. & Amor.10.4210.0913.3312.5411.77
EBIT79.54188.56212.91414.05101.40
Net Profit59.12150.72170.42332.3778.93
EPS (B.)0.050.150.170.330.08
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow169.24-179.72298.04-55.911.66
Investing Cash Flow-0.70-14.50-543.94332.97-212.80
Financing Cash Flow-159.22297.48296.61-339.10287.15
Net Cash Flow9.32103.2650.71-62.0476.01
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash86.38129.6077.0626.3488.38
A/R Net147.40372.57196.61324.00157.05
Inventories66.4548.5152.4736.5930.66
Current Assets559.161,217.45653.74858.35790.09
PP&E Net135.75130.22129.02122.04113.50
Total Assets1,882.682,086.392,076.061,701.101,703.21
OD1.780.74---
A/P Net120.97253.19186.10276.25308.60
Current portion of LT76.0067.1272.7649.643.79
Current Liabilities339.69437.18400.90495.31497.36
Non-Current Liabilities32.0155.6061.9059.9057.03
Total Liabilities371.70492.78462.80555.22554.38
Authorized Capital762.47762.47762.47525.87525.87
Paid-Up Capital538.11538.11538.11493.11493.11
Premium (Discount) on Share Capital777.17777.22777.17525.22525.22
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)195.70278.29297.99127.57130.50
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,510.971,593.611,613.261,145.891,148.82
Minority Interest0.000.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
28 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,076.21 1,076.21 1,076.21 
Market Cap (MB.)2,475.28 2,905.77 3,443.87 
Price (B./share)2.30 2.70 3.20 
BVPS (B./Share)1.40 1.40 1.48 
P/BV (X)1.64 1.92 2.16 
P/E (X)31.40 36.86 23.22 
Turnover Ratio (%)0.39 9.80 41.84 
Value Trade/Day (MB.)0.25 1.25 5.67 
Beta0.48 0.36 0.38 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-14.81 -15.62 14.29 
Dividend Yield (%)6.52 5.56 7.73 
Payout Ratio2.05 2.05 
Dividend PolicyNot less than 40% of net profit after corporate income tax and after deducting allowances. All types are subject to the laws and regulations of the company

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 28 February 2020