สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 02:03

Company Profile CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Market/Industry/Sector Change
Effective Date01/04/2010
Previous Market/Industry/SectorSET  / Agro & Food Industry / Agribusiness
Current Market/Industry/SectorSET  / Agro & Food Industry / Food & Beverage
Top 10 Major Shareholders(@08 May 2019)Share%
1.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด2,113,315,83524.54
2. UBS AG LONDON BRANCH882,075,70210.24
3.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด757,120,4608.79
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด688,740,5348.00
5. สำนักงานประกันสังคม337,261,0003.92
6. GIC PRIVATE LIMITED314,403,6883.65
7.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)244,631,9282.84
8. UBS AG HONG KONG BRANCH175,293,3732.04
9. WORTH ACCESS TRADING LIMITED145,922,2001.69
10. STATE STREET EUROPE LIMITED145,143,4561.69
ManagementPosition
1.Mr. SOOPAKIJ CHEARAVANONTCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. ADIREK SRIPRATAKCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / PRESIDENT / DIRECTOR
3.Mr. CHINGCHAI LOHAWATANAKULVICE PRESIDENT
4.Mr. SOOKSUNT JIUMJAISWANGLERGPRESIDENT (CO) / DIRECTOR
5.Mr. SUKHAWAT DANSERMSUKPRESIDENT (CO) / DIRECTOR
6.Mr. PHONGTHEP CHIARAVANONTDIRECTOR
7.Mr. PONG VISEDPAITOONDIRECTOR
8.Mrs. ARUNEE WATCHARANANANDIRECTOR
9.Mr. SUPHACHAI CHEARAVANONTDIRECTOR
10.Mr. PRASIT BOONDOUNGPRASERTDIRECTOR
11.Mr. RUNGSON SRIWORASATINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.Mr. PONGSAK ANGKASITHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.POL. GEN. PHATCHARAVAT WONGSUWANINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mrs. VATCHARI VIMOOKTAYONINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
15.Mr. VINAI VITTAVASGARNVEJINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressC.P. TOWER, FLOOR 15, 313 SILOM ROAD, BANG RAK Bangkok10500
Phone0-2766-8000
Fax0-2638-2942
URLwww.cpfworldwide.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายกอบบุญ  ศรีชัย
เลขานุการบริษัทนายกอบบุญ  ศรีชัย  
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales125,286.28120,515.92541,937.40501,507.50464,464.89
Other Income2,966.334,239.8117,539.6913,689.445,705.31
Total Revenues130,601.06126,972.11567,820.21523,179.98476,682.69
COGs107,614.00109,163.74476,228.20441,421.55391,822.15
SG&A12,278.5011,846.5952,048.7351,788.0845,472.86
Total Expenses121,323.69120,661.58528,480.18493,287.68438,183.87
EBITDA14,883.3211,761.1261,747.4551,140.9957,006.83
Depre. & Amor.5,605.955,450.5822,407.4221,248.6818,508.00
EBIT9,277.376,310.5439,340.0329,892.3138,498.83
Net Profit4,279.403,048.6215,531.4715,259.3214,702.82
EPS (B.)0.500.331.821.911.99
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow6,533.25-2,746.8815,294.0217,255.8631,231.10
Investing Cash Flow-2,256.96-10,642.19-27,880.47-22,482.03-62,783.61
Financing Cash Flow-5,030.7913,791.9222,029.48-2,517.4929,618.50
Net Cash Flow-754.50402.869,443.03-7,743.66-1,934.01
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash31,249.2822,981.4831,478.0422,971.7234,100.38
A/R Net37,712.0635,970.5340,749.3536,133.6730,678.92
Inventories59,862.2158,595.1259,631.8055,117.5754,991.06
Current Assets185,893.97172,101.40185,542.75164,447.10166,368.87
PP&E Net195,809.04189,368.74195,200.72189,060.06176,176.78
Total Assets629,526.45604,598.21628,090.85593,496.95582,179.03
OD64,625.2272,178.7961,312.1668,077.2068,389.28
A/P Net35,138.3736,483.5435,458.6434,837.3431,561.94
Current portion of LT60,785.7720,453.3759,372.3125,251.5023,189.80
Current Liabilities186,484.64188,560.31182,212.16190,618.40190,498.50
Non-Current Liabilities220,858.32190,931.73227,220.44176,236.69197,974.12
Total Liabilities407,342.96379,492.04409,432.60366,855.09388,472.62
Authorized Capital9,291.539,291.539,291.539,291.537,742.94
Paid-Up Capital8,611.248,611.248,611.248,611.247,742.94
Premium (Discount) on Share Capital57,298.9157,298.9157,298.9157,298.9136,462.88
Other Surplus (Deficit)6,696.547,445.606,964.947,414.647,466.44
Retained Earnings (Deficit)96,693.9385,789.7093,007.9183,044.8675,603.15
Treasury Stock2,909.252,909.252,909.252,909.251,135.15
Shareholders' Equity168,702.22167,395.32165,533.16168,015.20133,697.68
Minority Interest53,481.2757,710.8653,125.1058,626.6660,008.73
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)8,611.24 8,611.24 8,611.24 
Market Cap (MB.)247,573.22 211,836.56 206,669.82 
Price (B./share)28.75 24.60 24.00 
BVPS (B./Share)19.93 19.55 19.72 
P/BV (X)1.44 1.26 1.22 
P/E (X)14.77 13.09 14.09 
Turnover Ratio (%)37.68 83.93 91.53 
Value Trade/Day (MB.)674.78 733.11 798.04 
Beta0.87 0.78 0.99 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)16.87 2.50 -18.64 
Dividend Yield (%)2.26 3.05 3.56 
Payout Ratio0.33 0.32 0.50 
Dividend PolicyNot be less than 30% of net income (which is attributable to equity holders of the Company) (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019