สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:26

Company Profile CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
Develop and invest in retail property for rent comprising large-scale shopping complexes and other related and supportive businesses, such as office buildings, hotels, residential development and food court. In addition, the Company invests in and is the property manager of CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (CPNCG) and CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT).
Top 10 Major Shareholders(@15 Mar 2019)Share%
1.บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด1,176,343,96026.21
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด272,728,7886.08
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED144,153,7813.21
4. STATE STREET EUROPE LIMITED135,862,9153.03
5. สำนักงานประกันสังคม96,145,2002.14
6. BBHISL NOMINEES LIMITED94,089,0002.10
7. BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG79,490,0201.77
8. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH74,906,5601.67
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH65,893,6001.47
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC57,850,6481.29
ManagementPosition
1.Mr. SUTHICHAI CHIRATHIVATCHAIRMAN
2.Mr. PREECHA EKKUNAGULCHIEF EXECUTIVE OFFICER / PRESIDENT / DIRECTOR
3.Mr. KOBCHAI CHIRATHIVATDIRECTOR
4.Mr. SUDHITHAM CHIRATHIVATDIRECTOR
5.Mr. PRIN CHIRATHIVATDIRECTOR
6.Mr. SUTHIKIATI CHIRATHIVATDIRECTOR
7.Mr. SUDHISAK CHIRATHIVATDIRECTOR
8.Mr. KARUN KITTISATAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. PAITOON TAVEEBHOLINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. JOTIKA SAVANANANDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.MR. VERAVAT CHUTICHETPONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressCENTRALWORLD, FLOOR 31-33, 999/9 RAMA 1 ROAD, PATHUM WAN Bangkok10330
Phone0-2667-5555
Fax0-2264-5593
URLwww.cpn.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales25,586.6525,254.6733,887.0628,785.0127,633.70
Other Income1,889.761,916.452,685.675,832.281,627.22
Total Revenues28,430.4827,976.4737,662.6335,455.9930,113.84
COGs13,108.1313,009.0517,579.0114,518.1614,040.60
SG&A4,894.254,239.196,114.295,109.944,406.41
Total Expenses18,002.3817,275.0523,796.0419,628.1018,447.01
EBITDA15,321.7715,064.5319,772.3221,142.4216,789.49
Depre. & Amor.4,893.684,363.115,905.745,314.525,122.66
EBIT10,428.1010,701.4213,866.5915,827.8911,666.82
Net Profit8,067.588,685.7811,215.6513,567.649,243.80
EPS (B.)1.801.942.503.022.06
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow10,612.8412,377.2717,139.3326,598.9114,373.19
Investing Cash Flow-12,229.12-16,457.45-18,449.70-14,576.05-5,941.87
Financing Cash Flow321.674,451.151,884.32-12,016.01-8,520.11
Net Cash Flow-1,294.61370.97573.956.85-88.79
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash1,537.742,632.123,021.032,418.142,488.95
A/R Net1,330.791,357.351,278.631,308.101,102.33
Inventories9,150.927,118.887,787.323,606.16428.46
Current Assets15,941.5114,282.5415,301.2613,114.276,659.02
PP&E Net1,592.551,629.041,646.081,675.811,796.80
Total Assets169,417.52160,436.78161,707.83120,573.59104,527.35
OD-10,183.027,948.01--
A/P Net1,482.431,963.892,123.681,105.88825.23
Current portion of LT3,390.711,825.672,927.972,274.084,707.62
Current Liabilities21,940.2024,740.7924,613.3514,353.9814,878.40
Non-Current Liabilities70,735.9760,221.5962,918.7442,339.8236,644.14
Total Liabilities92,676.1784,962.3887,532.0956,693.8051,522.55
Authorized Capital2,244.002,244.002,244.002,244.002,244.00
Paid-Up Capital2,244.002,244.002,244.002,244.002,244.00
Premium (Discount) on Share Capital8,558.568,558.568,558.568,558.568,558.56
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)57,984.7453,077.4655,231.5451,114.6341,276.43
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity68,461.0963,984.9365,726.0261,801.0252,037.05
Minority Interest8,280.2611,489.478,449.722,078.76967.75
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)4,488.00 4,488.00 4,488.00 
Market Cap (MB.)277,134.00 279,378.00 335,478.00 
Price (B./share)61.75 62.25 74.75 
BVPS (B./Share)15.25 15.25 14.26 
P/BV (X)4.05 4.08 5.24 
P/E (X)26.15 26.36 30.47 
Turnover Ratio (%)5.08 42.45 35.62 
Value Trade/Day (MB.)438.13 553.27 510.36 
Beta1.53 1.36 0.87 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-0.80 -16.72 -12.32 
Dividend Yield (%)1.78 1.77 1.87 
Payout Ratio0.47 0.47 0.57 
Dividend PolicyNot less than approximately 40 percent of its operating net profit from consolidated financial statements (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020