สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:15

Company Profile TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Operates telecommunication and other related businesses
Top 10 Major Shareholders(@07 Mar 2022)Share%
1. TELENOR ASIA PTE LTD1,106,049,60146.71
2. THAI TELCO HOLDINGS LIMITED434,124,19618.33
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited156,101,8426.59
4. National Telecom Public Company Limited134,645,2505.69
5. สำนักงานประกันสังคม88,226,2003.73
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED26,463,0071.12
7.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF13,499,1000.57
8.นาย VERAVAT CHUTICHETPONG9,533,6000.40
9.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)8,163,6000.34
10.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)8,163,6000.34
ManagementPosition
1.Mr. BOONCHAI BENCHARONGKULCHAIRMAN OF THE BOARD OF THE COMPANY
2.Mr. SHARAD MEHROTRACHIEF EXECUTIVE OFFICER
3.Mr. JOERGEN CHRISTIAN ARENTZ ROSTRUPVICE CHAIR
4.Mrs. TONE RIPELDIRECTOR
5.Mr. RAKESH JAINDIRECTOR
6.Mr. HAAKON BRUASET KJOELDIRECTOR
7.Mr. THOMAS ALEXANDER THYHOLDTDIRECTOR
8.Mr. STEPHEN WOODRUFF FORDHAMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. CHANANYARAK PHETCHARATINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mrs. KAMONWAN WIPULAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIR OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mrs. PRATANA MONGKOLKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 319 Chamchuri Square Building, 38th Floor, Phayathai Road, Pathumwan Sub-district, Pathumwan District Bangkok10330
Phone0-2202-8000
Fax 
URLwww.dtac.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  ณภัทร    ธัญญกุลสัจจา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations20,130.5320,516.3081,320.0078,818.0081,167.14
Other Income0.8313.95125.8039.343.22
Total Revenues20,136.5220,534.8181,458.0678,883.4081,228.20
Costs15,378.2215,310.3960,786.9455,973.2856,113.82
Selling And Administrative Expenses3,181.693,347.2513,744.7514,409.4515,361.55
Total Cost And Expenses18,559.9218,657.6474,531.6970,382.7371,544.21
EBITDA7,083.267,144.7029,256.2329,976.8529,888.28
Depre. & Amor.5,519.785,500.6822,478.4921,158.2020,228.26
EBIT1,563.481,644.036,777.758,818.649,660.02
Net Profit : Owners Of The Parent726.43822.143,355.935,107.125,421.89
EPS (B.)0.310.351.422.162.29
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow5,643.555,900.3326,493.8225,941.5317,597.38
Investing Cash Flow-4,548.37-4,690.50-21,913.96-20,785.68-17,794.26
Financing Cash Flow956.00-937.37-7,651.41-7,037.19-5,365.00
Net Cash Flow2,051.18272.47-3,071.55-1,881.34-5,561.88
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents5,626.676,919.513,575.496,647.048,528.38
A/R Net10,499.399,781.3710,250.029,888.529,791.14
Inventories1,424.661,330.491,306.76634.011,087.83
Current Assets22,129.4422,329.6419,727.1721,722.1222,596.44
PP&E Net54,901.6951,986.7953,771.68113,451.5777,557.93
Non-Current Assets142,700.62152,227.35144,587.48152,558.26144,742.38
Total Assets164,830.06174,556.99164,314.65174,280.39167,338.82
OD-----
A/P Net25,948.7125,058.6625,965.5626,943.9226,690.32
Current portion of LT8,014.206,988.208,025.3014,092.1330,980.51
Current Liabilities49,232.8953,214.9847,096.1048,425.5160,180.84
Non-Current Liabilities97,189.45101,224.2197,051.07101,539.4682,191.57
Total Liabilities146,422.35154,439.19144,147.17149,964.96142,372.40
Authorized Capital4,744.164,744.164,744.164,744.164,744.16
Paid-Up Capital4,735.624,735.624,735.624,735.624,735.62
Premium (Discount) on Share Capital6,541.666,541.666,541.666,541.666,541.66
Retained Earnings (Deficit)5,483.29-10,456.75-10,407.07-6,259.13-5,608.14
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity1,647.1419,297.2719,297.2719,297.2719,297.27
 - Surplus (Deficits)1,647.141,647.141,647.141,647.141,647.14
Shareholders' Equity18,407.7120,117.8020,167.4824,315.4224,966.41
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)2,367.81 2,367.81 2,367.81 
Market Cap (MB.)104,775.64 108,327.35 78,729.72 
Price (B./share)44.25 45.75 33.25 
BVPS (B./Share)7.77 8.44 10.16 
P/BV (X)5.69 5.42 3.27 
P/E (X)32.14 31.26 14.78 
Turnover Ratio (%)40.49 137.31 75.60 
Value Trade/Day (MB.)480.23 490.71 283.86 
Beta0.96 0.73 0.98 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-3.28 37.59 -37.56 
Dividend Yield (%)4.75 6.54 8.63 
Payout Ratio1.53 2.17 1.10 
Dividend PolicyTo pay out dividend not less than 50% of the Company's net profits, depending on financial position and future business plans. The Company aims to pay dividend semi-annually

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022