สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:34

Company Profile TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Operates telecommunication and other related businesses
Top 10 Major Shareholders(@18 Feb 2019)Share%
1. TELENOR ASIA PTE LTD1,009,172,49742.62
2.บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด531,001,30022.43
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด174,696,2187.38
4.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)132,145,2505.58
5. สำนักงานประกันสังคม55,049,9002.32
6. STATE STREET EUROPE LIMITED20,068,0050.85
7.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล19,081,4000.81
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED18,773,1890.79
9.นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์11,846,1000.50
ManagementPosition
1.Mr. BOONCHAI BENCHARONGKULCHAIRMAN OF THE BOARD OF THE COMPANY
2.Mrs. ALEXANDRA REICHCHIEF EXECUTIVE OFFICER
3.Mr. PETTER BOERRE FURBERGVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
4.Mr. HAKON BRUASET KJOLDIRECTOR
5.Mrs. TONE RIPELDIRECTOR
6.Mr. SVERRE PEDERSENDIRECTOR
7.Mr. GUNNAR JOHAN BERTELSENDIRECTOR
8.Mr. CHULCHIT BUNYAKETUINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. STEPHEN WOODRUFF FORDHAMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. CHANANYARAK PHETCHARATINDEPENDENT DIRECTOR
11.Mrs. KAMONWAN WIPULAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road, Pathumwan Sub-district, Pathumwan District Bangkok10330
Phone0-2202-8000
Fax 
URLwww.dtac.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายรวีพันธ์    พิทักษ์ชาติวงศ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2019 
(01/01/19 
-30/06/19) 
6M/2018 
(01/01/18 
-30/06/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales39,915.5037,820.8574,979.6878,274.8082,477.61
Other Income36.97355.69572.63465.76312.47
Total Revenues39,952.4738,176.5475,552.3178,740.5682,800.14
COGs27,691.8729,010.7957,279.6259,528.8460,845.81
SG&A7,207.347,232.8922,708.5315,308.5017,796.10
Total Expenses35,012.1136,251.5080,000.2974,850.2778,641.90
EBITDA12,631.6215,947.7220,656.5930,437.6427,359.77
Depre. & Amor.7,691.2614,022.6825,104.5726,547.3423,201.54
EBIT4,940.371,925.04-4,447.983,890.304,158.23
Net Profit3,102.811,493.86-4,368.692,114.972,085.83
EPS (B.)1.310.63-1.850.890.88
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2019 
(01/01/19 
-30/06/19) 
6M/2018 
(01/01/18 
-30/06/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-331.8311,285.6518,255.6627,329.6826,625.87
Investing Cash Flow-12,027.71-5,407.29-25,238.27-19,575.38-17,392.38
Financing Cash Flow3,000.00-583.27-4,974.75-0.12-1,060.57
Net Cash Flow-9,359.555,295.09-11,957.367,754.188,172.91
Statement of Financial Position (MB.)6M/2019 
(01/01/19 
-30/06/19) 
6M/2018 
(01/01/18 
-30/06/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash4,730.7231,342.7114,090.2726,047.6218,293.45
A/R Net9,302.029,155.797,831.408,589.798,973.45
Inventories1,371.931,274.382,128.411,953.532,063.29
Current Assets20,321.6844,847.3428,517.0539,214.9931,901.56
PP&E Net54,834.0446,318.3753,853.9345,569.5137,623.23
Total Assets141,826.24112,665.31150,957.66114,500.59115,368.72
OD-----
A/P Net24,601.3027,152.5439,899.4829,985.0032,919.65
Current portion of LT19,053.822,000.009,375.002,000.00-
Current Liabilities46,361.1833,668.1753,207.5536,438.2638,222.01
Non-Current Liabilities69,906.5948,836.6475,820.4348,827.4150,001.52
Total Liabilities116,267.7782,504.80129,027.9885,265.6788,223.53
Authorized Capital4,744.164,744.164,744.164,744.164,744.16
Paid-Up Capital4,735.624,735.624,735.624,735.624,735.62
Premium (Discount) on Share Capital6,541.666,927.796,927.796,927.798,116.35
Other Surplus (Deficit)1,647.141,647.141,647.141,647.14-
Retained Earnings (Deficit)-5,016.70-800.79-9,031.62-1,726.38-3,341.81
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity25,557.8530,159.8821,929.0629,234.3027,144.45
Minority Interest0.620.620.620.620.74
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)2,367.81 2,367.81 2,367.81 
Market Cap (MB.)132,597.42 102,407.83 116,022.74 
Price (B./share)56.00 43.25 49.00 
BVPS (B./Share)10.08 11.34 12.13 
P/BV (X)5.56 3.81 4.04 
P/E (X)N/A 91.87 72.39 
Turnover Ratio (%)41.33 78.74 113.64 
Value Trade/Day (MB.)372.77 348.69 525.81 
Beta1.20 1.22 1.43 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)29.48 -11.73 29.80 
Dividend Yield (%)1.80 0.55 0.86 
Payout RatioN/A 2.66 0.62 
Dividend PolicyTo pay out dividend not less than 50% of the Company's net profits, depending on financial position and future business plans. The Company aims to pay dividend semi-annually

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019