สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:43

Company Profile DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Hotel and hotel management
Top 10 Major Shareholders(@29 Mar 2019)Share%
1.บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด422,821,31049.74
2.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)149,438,32017.58
3.บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)42,500,0005.00
4.นาย ชาตรี โสภณพนิช42,389,6004.99
5.นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล33,240,0003.91
6.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,882,4302.57
7.นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล20,460,0002.41
8.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,111,4302.37
9.นาย สหนันท์ เชนตระกูล8,510,0001.00
10.บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด4,715,0000.55
Business
Hotel and hotel management
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address319 Chamchuri Square Building, 29th Floor, Phyathai Road, Pathumwan Bangkok10330
Phone0-2200-9999
Fax 
URLhttp://www.dusit.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  สุทธิภา  วัชโรทยางกูร
เลขานุการบริษัทน.ส.มัณฑนี  สุรกาญจน์กุล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales3,053.193,366.474,632.684,722.934,974.35
Other Income1,249.03530.00866.53827.02428.70
Total Revenues4,316.123,943.445,564.775,569.675,425.13
COGs2,148.412,369.863,208.313,393.302,915.21
SG&A1,564.791,235.591,814.181,669.371,590.98
Total Expenses3,760.693,630.965,064.065,099.605,210.94
EBITDA996.42789.111,122.681,241.881,021.75
Depre. & Amor.440.98476.64621.97771.81807.56
EBIT555.44312.47500.71470.07214.19
Net Profit51.40170.33289.84267.04114.12
EPS (B.)0.060.200.340.320.14
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow232.24520.93789.52592.491,020.43
Investing Cash Flow-64.56-649.47-840.50-673.08-344.52
Financing Cash Flow1,819.95180.10153.23249.78-510.39
Net Cash Flow1,987.6351.55102.24169.19165.52
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash3,049.021,065.271,112.331,020.87870.33
A/R Net625.37601.47848.72536.32462.59
Inventories67.2865.7977.0171.4777.04
Current Assets4,412.092,296.142,616.952,276.901,912.94
PP&E Net3,176.184,235.054,300.204,322.444,689.59
Total Assets13,786.0111,290.0611,573.059,978.329,032.98
OD2,602.00167.00167.00543.70461.63
A/P Net1,175.891,128.181,247.79882.10972.58
Current portion of LT83.86234.00241.91214.47158.49
Current Liabilities4,170.981,702.141,934.651,803.361,694.34
Non-Current Liabilities3,406.753,570.933,560.272,294.241,984.54
Total Liabilities7,577.725,273.085,494.914,097.603,678.89
Authorized Capital850.00850.00850.00850.00850.00
Paid-Up Capital850.00850.00850.00850.00850.00
Premium (Discount) on Share Capital1,643.001,643.001,643.001,643.001,661.37
Other Surplus (Deficit)18.3618.3618.3718.37235.67
Retained Earnings (Deficit)2,146.632,082.602,207.582,053.511,857.68
Treasury Stock15.7415.7415.7415.7415.74
Shareholders' Equity4,865.984,930.054,970.784,823.544,588.98
Minority Interest1,342.311,086.931,107.351,057.18765.11
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)850.00 850.00 850.00 
Market Cap (MB.)7,692.50 8,245.00 8,160.00 
Price (B./share)9.05 9.70 9.60 
BVPS (B./Share)5.74 5.74 5.82 
P/BV (X)1.58 1.69 1.65 
P/E (X)45.01 48.24 17.72 
Turnover Ratio (%)0.13 10.46 55.55 
Value Trade/Day (MB.)0.31 4.10 24.71 
Beta0.42 0.50 1.16 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-6.70 1.04 -8.57 
Dividend Yield (%)1.88 1.75 1.65 
Payout Ratio0.85 0.85 0.29 
Dividend PolicyNot exceeding of net profit and not lower than 50%, to considering the operating performance from consolidated financial statement (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020