สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 15:54

Company Profile THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Invest and develop hotel properties strategically located to match travelers' different demand.
Top 10 Major Shareholders(@09 Mar 2022)Share%
1.บริษัท CHODTHANAWAT CO.,LTD.756,711,17916.70
2.บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด638,444,03814.09
3.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด257,011,2185.67
4.MR. THEERACHAI KEERATITECHAKORN199,091,8004.39
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว178,238,5603.93
6. PAN ASIA ASSETS LIMITED131,400,0002.90
7.นาย สุพล วัธนเวคิน119,223,9032.63
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH108,000,0002.38
9.MR. SUKAKARN WATTANAVEKIN99,532,3802.20
10.กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ99,239,1402.19
ManagementPosition
1.Mr. CHANIN VONGKUSOLKITCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. PETCH KRAINUKULPRESIDENT / DIRECTOR
3.Mrs. PANIDA THEPKANJANADIRECTOR
4.Mr. SUPOL WATTANAVEKINDIRECTOR
5.Mr. GAVIN VONGKUSOLKITDIRECTOR
6.Mrs. ARADA VONGKUSOLKITDIRECTOR
7.Mr. KASAMA PUNYAGUPTADIRECTOR
8.Mr. EKASITH JOTIKASTHIRAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. BANYONG PONGPANICHINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mrs. KULPATRA SIRODOMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SOMPRAWIN MANPRASERTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressPLOENCHIT CENTER, FLOOR 6, 2 SUKHUMVIT ROAD, KHLONG TOEI Bangkok10110
Phone0-2257-4588
Fax0-2257-4577
URLhttp://www.theerawan.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวกนกวรรณ      ทองศิวะรักษ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations638.26377.601,485.492,306.016,379.07
Other Income7.2811.43152.7032.1242.17
Total Revenues646.09390.061,641.262,348.466,439.07
Costs404.82315.031,284.161,464.612,899.82
Selling And Administrative Expenses254.94208.12914.731,004.951,651.06
Total Cost And Expenses873.17766.083,239.223,611.685,380.39
EBITDA-8.33-129.60-652.99-269.581,888.50
Depre. & Amor.213.40242.94935.661,012.02829.51
EBIT-221.74-372.54-1,588.65-1,281.601,058.99
Net Profit : Owners Of The Parent-313.10-491.94-2,050.22-1,715.26445.57
EPS (B.)-0.07-0.20-0.56-0.680.18
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow87.02-179.65-633.72-535.791,779.94
Investing Cash Flow-169.39-86.11346.44-602.19-1,777.86
Financing Cash Flow100.88149.36-121.681,785.41-72.91
Net Cash Flow18.51-116.40-408.96647.44-70.83
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,255.161,519.451,242.091,622.58968.89
A/R Net116.9966.9699.8576.59184.57
Inventories35.2640.2739.3146.2152.37
Current Assets2,688.391,874.332,655.461,962.201,456.33
PP&E Net19,327.2818,643.2719,408.6318,721.3915,822.93
Non-Current Assets19,699.6919,174.6519,794.7619,252.5116,377.94
Total Assets22,388.0821,048.9822,450.2121,214.7217,834.26
OD725.001,665.00690.001,410.00860.00
A/P Net106.87103.80142.68144.67234.30
Current portion of LT1,127.44859.46105.49725.891,176.70
Current Liabilities2,675.333,192.111,489.002,812.343,360.31
Non-Current Liabilities14,055.3514,416.9314,938.5014,473.818,532.66
Total Liabilities16,730.6717,609.0416,427.4917,286.1611,892.97
Authorized Capital4,891.212,788.664,891.212,788.662,788.66
Paid-Up Capital4,531.562,517.534,531.562,517.532,517.53
Premium (Discount) on Share Capital909.99909.99909.99909.99909.99
Retained Earnings (Deficit)-1,797.6126.72-1,487.60518.672,499.09
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity2,014.57-109.192,058.11-133.45-164.46
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity5,658.513,345.066,012.063,812.745,762.16
Minority Interest-1.1194.8810.66115.81179.14
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)4,531.56 4,531.56 2,517.53 
Market Cap (MB.)16,857.40 13,594.68 9,063.12 
Price (B./share)3.72 3.00 2.31 
BVPS (B./Share)1.25 1.39 1.76 
P/BV (X)2.98 2.16 2.05 
P/E (X)N/A N/A N/A 
Turnover Ratio (%)24.97 135.27 241.37 
Value Trade/Day (MB.)40.09 69.80 87.61 
Beta1.45 1.41 1.55 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)24.00 29.82 -39.50 
Dividend Yield (%)N/A N/A 1.94 
Payout RatioN/A N/A N/A 
Dividend PolicyTo pay 40 percent of the consolidated net profit after deductions of all categories of reserves as specified by law and the Company

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022