สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 15:13

Company Profile FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company has 3 business segments as follows; 1) Electronic Manufacturing Service business is a business segment that sources, manufacturers and distributes electronics parts, both work manufactured order and general equipment.2) Enterprise solution business is a business segment that bids for project work, sources, subcontracts and install various systems for the government and private sectors. 3) Smart service business is a business segment that provides online financial transaction service and sell products and service through vending machines.
Top 10 Major Shareholders(@14 Mar 2022)Share%
1.MR. PONGCHAI AMTANON366,744,40038.20
2.นาย KAELIC AMATANONT57,924,0006.03
3.นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ50,285,5005.24
4.นาง วันทนา อมตานนท์34,089,6003.55
5.นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา32,431,9003.38
6.บริษัท Thai NVDR Company Limited31,816,8193.31
7.MR. BOONYONG NINNOENNON28,256,0982.94
8.นาง มาทินี วันดีภิรมย์24,750,4002.58
9.บริษัท FORTH CORPORATION PCL. .24,625,3002.57
10.นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล21,157,3002.20
ManagementPosition
1.Mr. SANIT VORAPANYACHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. PONGCHAI AMATANONCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / DIRECTOR
3.Mr. KAELIC AMATANONDIRECTOR
4.Mrs. MATINEE WANDEEPIROMDIRECTOR
5.Mr. BOONYA TANTIPANICHPANDIRECTOR
6.Miss NOPARAT SIRIPONGPREEDADIRECTOR
7.Miss PICHAMON AMATANONDIRECTOR
8.Mr. SOMBOON MUANGKLAMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. VILASINEE PUDDHIKARANTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. PORNTIP LERTTHANONGSAKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1053/1 Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai Bangkok10400
Phone0-2265-6700, 0-2271-2888
Fax0-2265-6799, 0-2279-4888
URLhttp://www.forth.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายอรินทร์  แจ่มนารี  
เลขานุการบริษัทนายอรินทร์  แจ่มนารี  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations2,066.981,898.278,513.006,791.556,518.89
Other Income106.2775.01299.72291.05284.96
Total Revenues2,173.251,973.288,812.737,082.606,803.85
Costs1,563.661,448.426,636.825,260.654,981.43
Selling And Administrative Expenses263.15233.601,051.07978.171,018.85
Total Cost And Expenses1,826.811,682.027,687.896,238.825,999.83
EBITDA464.02427.881,676.071,353.851,290.68
Depre. & Amor.112.83127.86512.12522.39488.32
EBIT351.19300.021,163.95831.46802.37
Net Profit : Owners Of The Parent236.56184.22722.76438.84331.36
EPS (B.)0.250.200.770.470.35
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow183.54238.08734.751,204.971,935.00
Investing Cash Flow3.92-40.57-374.22-196.25-538.83
Financing Cash Flow76.76-281.89-248.51-949.35-1,411.18
Net Cash Flow264.22-84.38112.0259.38-15.01
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,113.99655.26849.51740.58681.81
A/R Net2,427.411,593.862,313.631,449.441,584.79
Inventories1,664.511,263.391,446.91893.54978.89
Current Assets6,245.954,706.535,807.684,309.334,115.16
PP&E Net2,196.172,444.462,098.452,512.362,823.93
Non-Current Assets3,097.433,406.113,009.943,513.043,501.85
Total Assets9,343.378,112.648,817.627,822.377,617.02
OD3,016.342,434.942,879.822,672.662,679.52
A/P Net2,247.412,100.392,136.611,802.28834.64
Current portion of LT184.81122.76202.13130.17283.74
Current Liabilities5,981.355,225.245,708.065,136.454,919.82
Non-Current Liabilities446.79428.95490.84457.72251.11
Total Liabilities6,428.145,654.196,198.905,594.165,170.93
Authorized Capital480.00480.00480.00480.00480.00
Paid-Up Capital480.00480.00480.00480.00480.00
Premium (Discount) on Share Capital362.56362.56362.56362.56362.56
Retained Earnings (Deficit)1,481.611,033.881,245.05849.66824.67
Treasury Stock152.21152.21152.21152.2136.84
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-232.31-248.56-232.57-247.63-123.54
 - Surplus (Deficits)-225.31-243.46-225.31-243.46-119.99
Shareholders' Equity1,939.651,475.681,702.831,292.391,506.85
Minority Interest975.58982.76915.88935.82939.24
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)960.00 960.00 960.00 
Market Cap (MB.)46,560.00 20,352.00 5,856.00 
Price (B./share)48.50 21.20 6.10 
BVPS (B./Share)2.07 1.61 1.19 
P/BV (X)23.39 13.20 5.13 
P/E (X)58.53 27.34 17.91 
Turnover Ratio (%)67.92 83.06 5.94 
Value Trade/Day (MB.)247.70 48.09 1.45 
Beta1.46 0.85 0.43 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)128.77 247.54 9.91 
Dividend Yield (%)0.93 1.51 6.93 
Payout Ratio0.54 0.45 1.23 
Dividend PolicyNot less than 40% of net profit after tax and cumulative loss (if any) (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022