สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 15:40

Company Profile GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The company is the distributing agent of plastic, petrochemical and additive, which are used in petrochemical and plastic transformation process. The company is not only a distributor for various products in petrochemical and plastic industry, but it is also a provider for knowledge and technology to customers and end users in order to form long term strategic partnership with the customers as well as the suppliers.
Top 10 Major Shareholders(@18 Apr 2022)Share%
1.MR. SOMCHAI KULIMAKIN81,999,60020.50
2.นาย สำรวย ทิชาชล54,250,00013.56
3.MR. BHIYA JRIYASETAPONG52,250,00013.06
4.นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์51,560,86012.89
5.MISS VARUNYA CHATPHIRIYAPHAN20,000,0005.00
6.นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช12,901,4003.23
7.MR. ITSARA KULIMAKIN6,953,3741.74
8.MR. CHRISTOPHER LIMANTARA4,800,0001.20
9.น.ส. PICHAMOL SIRIJUNTANAN4,312,3081.08
10.นาย ปรเมษฐ พิมานวรกุล3,942,8000.99
ManagementPosition
1.Mr. VIRAH MAVICHAKCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
2.Mr. SOMCHAI KULIMAKINCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / VICE CHAIRMAN
3.Miss PORNPIMOL TORPAIBOONCEO
4.Mr. SUMRUAY TICHACHOLDIRECTOR
5.Mr. BHIYA JRIYASETAPONGDIRECTOR
6.Mrs. NISAPORN SIRIJUNTANANDIRECTOR
7.Mr. SUCHART SUPHAYAKINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. CHANITR CHARNCHAINARONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address13/1 MOO 2 KINGKAEW ROAD, TAMBOL RACHATEVA, AMPHOE BANG PHLI Samut Prakarn10540
Phone0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
Fax0-2763-7950, 0-2312-4880-1
URLwww.gc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวพวงเพ็ชร  หงษ์ดิลกกุล
เลขานุการบริษัทนางสาวอรุณจิตร    ตรีสิทธิเชษฐ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations1,554.961,272.404,988.803,597.493,610.47
Other Income2.571.9411.135.704.03
Total Revenues1,557.531,274.344,999.933,603.203,614.50
Costs1,441.711,153.934,610.993,291.633,336.49
Selling And Administrative Expenses35.9635.09146.42144.53135.05
Total Cost And Expenses1,477.671,188.024,756.413,437.163,469.54
EBITDA82.9889.69256.84191.34163.38
Depre. & Amor.3.123.3713.3215.469.42
EBIT79.8686.32243.52175.87153.96
Net Profit : Owners Of The Parent62.1767.78189.13136.04114.79
EPS (B.)0.140.340.950.680.57
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow-141.04-67.77-99.49124.70231.57
Investing Cash Flow-0.560.24-1.59-135.69-25.79
Financing Cash Flow149.9576.48107.85-14.66-174.80
Net Cash Flow8.368.966.77-25.6530.99
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents42.5836.4134.2327.4653.11
A/R Net1,112.28873.27866.39704.84591.74
Inventories715.21517.25651.49457.39408.80
Current Assets1,885.811,437.041,558.131,192.411,053.88
PP&E Net240.47250.95243.00254.13122.68
Non-Current Assets246.87257.52249.82261.02130.82
Total Assets2,132.671,694.561,807.951,453.431,184.70
OD1,022.25680.02872.07603.22520.91
A/P Net449.26372.84350.65292.37156.62
Current portion of LT-----
Current Liabilities1,508.771,092.061,244.03918.05698.01
Non-Current Liabilities11.8612.9614.0413.628.97
Total Liabilities1,520.621,105.011,258.07931.67706.99
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Premium (Discount) on Share Capital56.0356.0356.0356.0356.03
Retained Earnings (Deficit)356.01333.51293.84265.73221.68
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity612.05589.54549.88521.76477.72
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)440.00 200.00 200.00 
Market Cap (MB.)2,398.00 2,180.00 1,150.00 
Price (B./share)5.45 4.95 2.61 
BVPS (B./Share)1.39 2.55 2.39 
P/BV (X)3.92 4.27 2.41 
P/E (X)13.07 11.27 9.60 
Turnover Ratio (%)8.98 47.78 28.52 
Value Trade/Day (MB.)2.59 3.90 1.31 
Beta0.81 0.56 0.41 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)10.00 89.57 -4.96 
Dividend Yield (%)5.42 5.32 8.70 
Payout Ratio0.71 0.83 0.77 
Dividend PolicyMinimum of 40% of net profit after tax, legal reserve, and other reserves (if any) (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022