สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:43

Company Profile GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is the distributing agent of plastic, petrochemical and additive, which are used in petrochemical and plastic transformation process. The Company is not only a distributor for various products in petrochemical and plastic industry, but it is also a provider for knowledge and technology to customers and end users in order to form long term strategic partnership with the customers as well as the suppliers.
Top 10 Major Shareholders(@23 Aug 2019)Share%
1.MR. SOMCHAI KULIMAKIN44,499,80022.25
2.นาย สำรวย ทิชาชล27,125,00013.56
3.MR. BHIYA JRIYASETAPONG26,125,00013.06
4.นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์25,780,43012.89
5.นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช7,450,7003.73
6.น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์3,225,0001.61
7.นาย ปรเมษฐ พิมานวรกุล1,837,4000.92
8.MISS NAVABBORN JRIYASETAPONG1,582,6000.79
9.นาย ชาญชัย รักษ์ธนานนท์1,520,0000.76
10.MRS. PAPASSAWEE TICHACHOL1,500,0000.75
ManagementPosition
1.Mr. VIRAH MAVICHAKCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SOMCHAI KULIMAKINCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / VICE CHAIRMAN
3.Mr. SUMRUAY TICHACHOLDIRECTOR
4.Mr. BHIYA JRIYASETAPONGDIRECTOR
5.Mrs. NISAPORN SIRIJUNTANANDIRECTOR
6.Mr. THANEE PUTTIPUNPLUCKINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. SUCHART SUPHAYAKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. CHANITR CHARNCHAINARONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address13/1 MOO 2 KINGKAEW ROAD, TAMBOL RACHATEVA, AMPHOE BANG PHLI Samut Prakarn10540
Phone0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
Fax0-2763-7950, 0-2312-4880-1
URLwww.gc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวพวงเพ็ชร  หงษ์ดิลกกุล
เลขานุการบริษัทนางสาวพรพิมล    ต่อไพบูลย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales2,730.182,810.713,660.383,727.503,978.55
Other Income9.098.7012.7213.246.66
Total Revenues2,739.282,819.413,673.103,740.743,985.21
COGs2,521.622,604.213,397.843,480.153,720.90
SG&A100.38120.84153.14133.85133.44
Total Expenses2,622.502,722.553,548.983,615.003,854.34
EBITDA123.90104.24134.03138.02142.90
Depre. & Amor.7.127.389.9112.2912.03
EBIT116.7896.86124.12125.74130.87
Net Profit86.3366.2285.8489.5392.55
EPS (B.)0.430.330.430.450.46
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow166.2556.9140.80157.7470.96
Investing Cash Flow-16.26-1.97-2.640.65-12.64
Financing Cash Flow-133.90-61.17-50.41-166.35-58.70
Net Cash Flow16.08-6.23-12.26-7.96-0.37
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash38.2028.1522.1234.3842.33
A/R Net648.44668.46578.16611.90702.09
Inventories482.99546.70545.73467.30478.66
Current Assets1,176.211,249.401,153.881,119.411,228.39
PP&E Net118.98111.60109.75116.95125.72
Total Assets1,300.051,365.751,268.461,242.081,361.09
OD561.54595.22606.44575.00662.03
A/P Net264.26317.45188.57193.52238.23
Current portion of LT1.031.371.191.701.88
Current Liabilities842.14924.75807.75783.96914.14
Non-Current Liabilities8.6610.109.7913.4415.79
Total Liabilities850.80934.85817.54797.40929.94
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Premium (Discount) on Share Capital56.0356.0356.0356.0356.03
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)193.22174.86194.89188.65175.12
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity449.25430.90450.93444.68431.15
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)200.00 200.00 200.00 
Market Cap (MB.)1,140.00 1,210.00 1,010.00 
Price (B./share)5.70 6.05 5.05 
BVPS (B./Share)2.25 2.25 2.15 
P/BV (X)2.54 2.69 2.34 
P/E (X)10.76 11.42 10.77 
Turnover Ratio (%)0.98 11.30 14.69 
Value Trade/Day (MB.)0.35 0.50 0.62 
Beta0.07 0.14 0.24 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-5.79 19.80 -0.98 
Dividend Yield (%)7.02 6.61 7.92 
Payout Ratio0.83 0.83 0.85 
Dividend PolicyMinimum of 40% of net profit after tax, legal reserve, and other reserves (if any) (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020