สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 02:04

Company Profile GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is the distributing agent of plastic, petrochemical and additive, which are used in petrochemical and plastic transformation process. The Company is not only a distributor for various products in petrochemical and plastic industry, but it is also a provider for knowledge and technology to customers and end users in order to form long term strategic partnership with the customers as well as the suppliers.
Top 10 Major Shareholders(@18 Apr 2019)Share%
1.นาย สมชาย คุลีเมฆิน44,499,80022.25
2.นาย สำรวย ทิชาชล27,125,00013.56
3.นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์26,125,00013.06
4.นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์25,780,43012.89
5.นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช7,450,7003.73
6.น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์3,225,0001.61
7.นาย ปรเมษฐ พิมานวรกุล1,762,2000.88
8.นาย วิฑูรย์ เทียนรุ่งศรี1,600,0000.80
9.น.ส. นวพร จริยเศรษฐพงศ์1,582,6000.79
10.นาง ปภัสวีร์ ทิชาชล1,500,0000.75
ManagementPosition
1.Mr. VIRAH MAVICHAKCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SOMCHAI KULIMAKINCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / VICE CHAIRMAN
3.Mr. SUMRUAY TICHACHOLDIRECTOR
4.Mr. BHIYA JRIYASETAPONGDIRECTOR
5.Mrs. NISAPORN SIRIJUNTANANDIRECTOR
6.Mr. PISIT LEEAHTAMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. THANEE PUTTIPUNPLUCKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. SUCHART SUPHAYAKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address13/1 MOO 2 KINGKAEW ROAD, TAMBOL RACHATEVA, AMPHOE BANG PHLI Samut Prakarn10540
Phone0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
Fax0-2763-7950, 0-2312-4880-1
URLwww.gc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวศิริรัตน์  ชินศิริโชคชัย
เลขานุการบริษัทนางสาวพรพิมล    ต่อไพบูลย์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales920.05969.363,660.383,727.503,978.55
Other Income2.794.4312.7213.246.66
Total Revenues922.84973.783,673.103,740.743,985.21
COGs849.29893.943,397.843,480.153,720.90
SG&A32.5844.35153.14133.85133.44
Total Expenses882.37938.283,548.983,615.003,854.34
EBITDA42.9137.99134.03138.02142.90
Depre. & Amor.2.442.499.9112.2912.03
EBIT40.4735.50124.12125.74130.87
Net Profit30.5524.2285.8489.5392.55
EPS (B.)0.150.120.430.450.46
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow45.988.6740.80157.7470.96
Investing Cash Flow-1.89-0.06-2.640.65-12.64
Financing Cash Flow-51.18-19.30-50.41-166.35-58.70
Net Cash Flow-7.09-10.69-12.26-7.96-0.37
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash15.0323.6822.1234.3842.33
A/R Net662.74703.73578.16611.90702.09
Inventories503.03470.58545.73467.30478.66
Current Assets1,195.521,201.531,153.881,119.411,228.39
PP&E Net109.20114.56109.75116.95125.72
Total Assets1,309.221,322.001,268.461,242.081,361.09
OD555.73556.16606.44575.00662.03
A/P Net243.43258.81188.57193.52238.23
Current portion of LT1.011.721.191.701.88
Current Liabilities820.38839.15807.75783.96914.14
Non-Current Liabilities7.3713.959.7913.4415.79
Total Liabilities827.75853.10817.54797.40929.94
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Premium (Discount) on Share Capital56.0356.0356.0356.0356.03
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)225.44212.87194.89188.65175.12
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity481.48468.90450.93444.68431.15
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)200.00 200.00 200.00 
Market Cap (MB.)1,080.00 1,010.00 1,020.00 
Price (B./share)5.40 5.05 5.10 
BVPS (B./Share)2.41 2.15 2.09 
P/BV (X)2.24 2.34 2.45 
P/E (X)11.72 10.77 13.13 
Turnover Ratio (%)4.32 14.69 116.34 
Value Trade/Day (MB.)0.34 0.62 6.07 
Beta0.23 0.24 0.68 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)6.93 -0.98 0.99 
Dividend Yield (%)7.41 7.92 8.24 
Payout Ratio0.87 0.85 1.08 
Dividend PolicyMinimum of 40% of net profit after tax, legal reserve, and other reserves (if any) (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019