สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 02:11

Company Profile GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is one of the largest private electricity generators and providers of industrial utilities in Thailand, operating its business as an Independent Power Producer (?IPP?), cogeneration facilities, and Small Power Producers (?SPP?) under Thailand?s SPP program. The Company's core business is to produce and supply electricity to EGAT and to produce and supply electricity, steam, processed water and chilled water to industrial customers in the Map Ta Phut Industrial Estate (?MIE?), nearby Industrial Estates and Siam Eastern Industrial Park (?SEIP?).
Top 10 Major Shareholders(@04 Jul 2019)Share%
1.บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด792,279,77354.16
2.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)601,055,04341.09
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,882,1330.95
ManagementPosition
1.Mr. PAYUNGSAK CHARTSUTIPOLCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. PAJONGWIT PONGSIVAPAICHIEF EXECUTIVE OFFICE
3.Mr. VEERASAK KOSITPAISALVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
4.POL. GEN. AEK ANGSANANONTDIRECTOR
5.Assoc. Prof. Dr. CHAYUN TANTIVASADAKARNDIRECTOR
6.Mr. CHAWALIT TIPPAWANICHDIRECTOR
7.Mr. SOMKIAT MASUNTHASUWUNDIRECTOR
8.Mrs. BOOBPHA AMORNKIATKAJORNDIRECTOR
9.Mr. BORWORNSAK UWANNOINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mrs. SAOWANEE KAMOLBUTRINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. JUKR BOON-LONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mrs. PATAREEYA BENJAPOLCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address38TH FLOOR, EMPIRE TOWER - PARK WING, N0. 1 SOUTH SATHORN ROAD, YANNAWA, SATHORN Bangkok10120
Phone0-2670-1500-33
Fax0-2670-1548-9
URLwww.glow.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทดวงพร  กิจเลิศบรรจง
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales11,941.8312,350.9252,686.9350,311.1951,901.87
Other Income1,039.73676.271,226.462,226.131,190.26
Total Revenues12,981.5613,027.1953,913.3952,537.3253,092.13
COGs9,631.049,093.1939,975.0037,720.7638,479.10
SG&A464.06147.20901.77846.52954.46
Total Expenses10,098.139,244.7040,895.0938,580.4339,448.68
EBITDA3,997.884,852.2917,390.1618,398.1918,007.16
Depre. & Amor.1,114.451,069.804,371.854,441.304,363.71
EBIT2,883.433,782.4913,018.3113,956.8913,643.45
Net Profit1,901.222,614.168,379.239,075.958,953.13
EPS (B.)1.301.795.736.206.12
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow3,212.491,924.3213,791.3216,738.1115,295.25
Investing Cash Flow2,125.60-240.54-1,201.07-786.95-1,054.00
Financing Cash Flow-577.47--11,281.65-14,424.62-15,688.76
Net Cash Flow4,760.621,683.781,308.601,526.54-1,447.52
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash14,620.1210,387.7010,042.158,736.577,251.99
A/R Net7,859.587,465.187,968.207,215.118,267.11
Inventories5,500.205,886.866,399.445,832.035,472.91
Current Assets28,186.1823,787.6324,442.3022,061.9521,560.97
PP&E Net71,313.2876,176.6473,894.9777,127.6880,741.76
Total Assets109,061.41107,104.58104,428.06106,030.89110,075.95
OD-----
A/P Net5,606.604,531.446,296.986,132.264,759.33
Current portion of LT4,807.226,188.234,826.596,253.817,771.22
Current Liabilities12,651.2812,907.4712,851.2714,421.7115,043.00
Non-Current Liabilities44,574.7133,237.9532,672.3833,600.6038,261.87
Total Liabilities57,225.9946,145.4245,523.6548,022.3253,304.87
Authorized Capital14,828.6514,828.6514,828.6514,828.6514,828.65
Paid-Up Capital14,628.6514,628.6514,628.6514,628.6514,628.65
Premium (Discount) on Share Capital2,935.432,935.432,935.432,935.432,935.43
Other Surplus (Deficit)-369.52----
Retained Earnings (Deficit)28,289.8334,968.5132,209.4632,354.3531,796.66
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity45,326.9651,985.1549,267.8449,420.0148,971.28
Minority Interest6,508.468,974.009,636.578,588.577,799.80
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)1,462.87 1,462.87 1,462.87 
Market Cap (MB.)130,194.99 130,194.99 118,857.78 
Price (B./share)89.00 89.00 81.25 
BVPS (B./Share)30.99 32.41 32.47 
P/BV (X)2.87 2.75 2.50 
P/E (X)16.98 15.39 14.25 
Turnover Ratio (%)20.22 40.84 29.40 
Value Trade/Day (MB.)196.86 216.60 144.65 
Beta0.28 0.39 0.81 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)0.00 9.54 2.85 
Dividend Yield (%)3.13 6.46 7.08 
Payout Ratio0.53 1.01 1.01 
Dividend PolicyNot less than 50% of our income for each year, normalized by excluding unrealized foreign exchange gains and losses and after deduction of all specified reserves (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019