สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:29

Company Profile GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Manufacturing and sales of ground tires, aviation tires and retreading aviation tires under the brand Good Year for domestic and export market.
Top 10 Major Shareholders(@09 May 2019)Share%
1. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY4,942,41866.79
2.บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด419,1605.66
3.บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด209,8642.84
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH209,8002.84
5.บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด208,2402.81
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH145,6001.97
7.บริษัท บุญทรง จำกัด141,9001.92
8.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด80,0001.08
9.บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด73,4800.99
10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท67,8000.92
ManagementPosition
1.Mr. DHIRAPHORN SRIFUENGFUNGCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. LUCA CREPACCIOLIMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. PHIPHAT VORAPIPATDIRECTOR
4.Mr. WEEHONG KEKDIRECTOR
5.Mr. ANDREW MICHAEL COOPERDIRECTOR
6.Mr. MICHAEL MARTENSDIRECTOR
7.Mr. ATHAPORN KHAIMARNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. SWEE CHUAN YEAPINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Miss CHANAPUN JUANGROONGRUANGKITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36, Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District Pathum Thani12120
Phone0-2909-8080
Fax0-2909-8068
URLwww.goodyear.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวณภัทร  ธัญญกุลสัจจา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales2,777.832,824.863,858.854,000.313,898.20
Other Income21.416.128.309.1318.11
Total Revenues2,799.242,830.983,867.154,009.443,916.32
COGs2,504.892,398.663,259.163,227.383,005.13
SG&A409.20417.09554.42558.72555.33
Total Expenses2,914.102,824.943,819.973,831.933,560.46
EBITDA-114.866.03313.54413.86565.86
Depre. & Amor.--266.36236.36210.00
EBIT-114.866.0347.18177.51355.85
Net Profit-122.05-0.4533.80138.04279.51
EPS (B.)-16.49-0.064.5718.6537.77
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-210.50352.49303.76220.86265.59
Investing Cash Flow-425.10-793.78-1,004.25-891.06-389.05
Financing Cash Flow660.44538.91709.11-148.00-148.00
Net Cash Flow24.8497.618.62-818.19-271.47
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash222.99286.54198.98192.881,011.23
A/R Net693.35623.96707.03915.18832.51
Inventories1,051.04996.24913.03853.49748.57
Current Assets2,297.182,077.872,045.952,057.342,824.04
PP&E Net3,960.543,670.673,873.493,429.152,456.84
Total Assets6,495.585,943.426,124.175,675.995,284.65
OD897.00-165.00--
A/P Net954.471,192.081,132.891,421.451,000.75
Current portion of LT83.60----
Current Liabilities1,949.081,204.711,332.351,480.151,077.00
Non-Current Liabilities846.01879.10932.28187.77184.02
Total Liabilities2,795.092,083.802,264.631,667.921,261.02
Authorized Capital74.0074.0074.0074.0074.00
Paid-Up Capital74.0074.0074.0074.0074.00
Premium (Discount) on Share Capital92.0092.0092.0092.0092.00
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)3,534.493,693.623,693.543,842.073,857.63
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity3,700.493,859.623,859.544,008.074,023.63
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)7.40 7.40 7.40 
Market Cap (MB.)1,842.60 2,175.60 2,723.20 
Price (B./share)249.00 294.00 368.00 
BVPS (B./Share)500.07 500.07 521.57 
P/BV (X)0.50 0.59 0.71 
P/E (X)N/A N/A 27.29 
Turnover Ratio (%)0.20 0.80 1.78 
Value Trade/Day (MB.)0.12 0.08 0.21 
Beta0.24 0.23 0.09 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-15.31 -20.11 -9.80 
Dividend Yield (%)2.01 1.70 5.43 
Payout RatioN/A N/A 1.48 
Dividend PolicyConsiders company's performance and capital necessities (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020