สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:25

Company Profile INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Declared
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
ITEL provides 1. Fiber optic network services 2. Service of design, construction and contracting for fiber optic project and telecommunications project.3. Data center service
Top 10 Major Shareholders(@08 May 2019)Share%
1.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)599,998,60060.00
2.นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ43,800,0004.38
3.นาย นเรศ งามอภิชน41,600,0004.16
4.นาย ศึกษิต เพชรอำไพ23,433,0002.34
5.นาง ชลิดา อนันตรัมพร16,778,1981.68
6.นาย สมบัติ อนันตรัมพร14,887,8501.49
7.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,042,8001.30
8.นาย วศิน เดชกิจวิกรม8,000,0000.80
9.นาง สุรินทร์ แสงหาญ6,200,0000.62
10.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,716,8680.57
ManagementPosition
1.Mr. PAKORN MALAKUL NA AYUDHYACHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SOMBAT ANUNTARUMPORNVICE CHAIRMAN
3.Mr. NUTTANAI ANUNTARUMPORNMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mrs. CHALIDA ANUNTARUMPORNDIRECTOR
5.Miss LILLADA ANUNTARUMPORNDIRECTOR
6.Mr. SUWICHAN NILANANDIRECTOR
7.Mr. SUWAT PUNNACHAIYADIRECTOR
8.Ms. VARISA ANUNTARUMPORNDIRECTOR
9.Pol.Lt.Gen. SUCHAT MUANKAEWINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. KESARA MANCHUSREEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. CHAVALIT CHUKAJORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address48/66 Soi Rung Rueang, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huai Kwang Bangkok10310
Phone0-2666-2222
Fax0-2666-2299
URLwww.interlinktelecom.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.ดาริกา  แตรงตรง  
เลขานุการบริษัทน.ส.ดาริกา  แตรงตรง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales1,761.441,250.901,590.901,053.84788.82
Other Income35.0830.9920.4727.4120.47
Total Revenues1,796.521,281.891,611.361,081.25809.29
COGs1,436.34991.121,215.23801.04602.91
SG&A89.1680.95112.3280.4170.36
Total Expenses1,532.341,086.541,344.74886.01673.64
EBITDA446.23359.96483.20363.78273.52
Depre. & Amor.182.05164.61216.57168.54137.87
EBIT264.18195.35266.63195.23135.65
Net Profit134.3198.99133.00102.4067.24
EPS (B.)0.130.100.130.100.19
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-428.37-134.51146.90222.842.83
Investing Cash Flow-433.85-498.30-736.01-777.58-506.54
Financing Cash Flow756.37615.47725.41520.68529.83
Net Cash Flow-105.86-17.34136.30-34.0626.11
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash133.8886.09239.74103.44137.49
A/R Net584.91346.55364.66265.01158.00
Inventories143.96----
Current Assets2,461.561,681.851,698.731,100.09736.45
PP&E Net3,797.323,494.343,570.313,072.822,523.91
Total Assets6,517.755,294.645,415.444,293.923,336.16
OD2,201.04832.241,036.95130.80-
A/P Net862.49964.57912.75758.70623.72
Current portion of LT431.07337.33374.41213.52139.94
Current Liabilities3,727.832,243.792,433.211,224.00773.80
Non-Current Liabilities1,122.681,486.491,383.861,561.551,155.77
Total Liabilities4,850.503,730.283,817.072,785.561,929.57
Authorized Capital625.00625.00625.00500.00500.00
Paid-Up Capital500.00500.00500.00500.00500.00
Premium (Discount) on Share Capital814.94814.94814.94814.94814.94
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)352.30249.42283.43193.4291.64
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,667.251,564.361,598.371,508.371,406.58
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Market Cap (MB.)2,540.00 2,480.00 2,980.00 
Price (B./share)2.54 2.48 2.98 
BVPS (B./Share)1.67 1.67 1.56 
P/BV (X)1.52 1.49 1.90 
P/E (X)15.09 14.73 22.83 
Turnover Ratio (%)3.79 20.98 27.60 
Value Trade/Day (MB.)2.74 2.79 4.47 
Beta1.09 1.00 1.71 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)2.42 -16.78 -38.43 
Dividend Yield (%)2.24 2.30 1.44 
Payout Ratio0.34 0.34 0.33 
Dividend PolicyAt least 40% of net profit from the Company's financial report annually after deduction of corporate income tax and legal reserve. However, the Company may consider to pay dividend differ from the mentioned policy rate (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020