สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:09

Company Profile JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company operates a business as a retailer of diamond jewelry.
Top 10 Major Shareholders(@10 May 2019)Share%
1.นาย วิโรจน์ พรประกฤต65,467,40037.57
2.นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย12,249,0007.03
3.นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล7,000,0004.02
4.น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต6,249,0003.59
5.นาย อัครพงศ์ พรประกฤต6,007,5003.45
6.น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต5,505,0003.16
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,870,3002.79
8.นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์3,200,0001.84
9.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.2,450,4001.41
10.นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร2,420,0001.39
ManagementPosition
1.Mr. MANU LEOPAIROTECHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. VIROJ PHONPRAKITCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / VICE CHAIRMAN
3.Miss UNYARAT PORNPRAKITCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mrs. SUVATANA TULAYAPISITCHAIDIRECTOR
5.Mr. SAHASROJ ROJMETHAINDEPENDENT DIRECTOR
6.Mr. AMNUAY NAKRUCHATA-AMORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
7.Mr. PIROTE MALEEHORMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss ZONWA DENMEKAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address179 Bangkok City Tower 10th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2625-1188
Fax0-2625-1100
URLwww.jubileediamond.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวธนภร  ธนอาภาพงษ์  
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales385.97341.781,548.151,542.421,379.99
Other Income2.862.475.537.053.46
Total Revenues388.84344.251,553.681,549.471,383.45
COGs202.10178.12860.50870.12772.03
SG&A120.77107.82454.49447.55412.92
Total Expenses322.88285.941,314.991,317.671,184.95
EBITDA71.2264.01261.77256.13224.00
Depre. & Amor.5.265.7023.0824.3425.50
EBIT65.9658.32238.69231.79198.50
Net Profit52.8846.58191.19184.72157.28
EPS (B.)0.300.271.101.060.90
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow18.0927.20260.72235.56128.44
Investing Cash Flow-35.66-34.19-108.89-118.38-39.64
Financing Cash Flow-0.00-3.31-145.54-113.44-102.65
Net Cash Flow-17.58-10.316.293.74-13.84
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash22.0323.0139.6133.3229.58
A/R Net116.1584.63119.29124.25146.78
Inventories628.30678.71586.86645.79558.60
Current Assets1,180.181,115.921,123.861,096.38924.31
PP&E Net69.8773.0073.5777.7490.24
Total Assets1,296.401,224.851,240.761,205.651,044.60
OD-----
A/P Net236.72223.77228.81244.27163.24
Current portion of LT-12.18-12.2312.69
Current Liabilities301.93298.76299.50323.40236.54
Non-Current Liabilities11.7318.8511.3921.5832.78
Total Liabilities313.66317.61310.89344.98269.31
Authorized Capital175.00175.00175.00175.00175.00
Paid-Up Capital174.27174.27174.27174.27174.27
Premium (Discount) on Share Capital92.2792.2792.2792.2792.27
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)716.20640.71663.32594.13508.74
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity982.74907.25929.86860.67775.28
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)174.27 174.27 174.27 
Market Cap (MB.)3,014.93 2,544.39 4,252.26 
Price (B./share)17.30 14.60 24.40 
BVPS (B./Share)5.64 5.08 4.58 
P/BV (X)3.07 2.88 5.33 
P/E (X)15.27 12.20 24.91 
Turnover Ratio (%)9.76 21.15 25.04 
Value Trade/Day (MB.)2.02 3.29 3.80 
Beta0.57 0.64 0.26 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)18.49 -40.16 37.08 
Dividend Yield (%)3.87 4.38 2.25 
Payout Ratio0.59 0.59 0.56 
Dividend PolicyTo pay dividends two time per year equivalent to not less than 60 percent of net profits after deducted from all reserves that determine in article of association and legal if there is no other necessities (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019