สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 03:43

Company Profile JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
JWD is fully integrated logistics and supply chain solutions service provider in Asean covering Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapore and Indonesia including five main businesses as follows: (1) Warehouse Management Services: JWD provides warehouse management services both in General Zone and Free Zone. The group provides services in 4 industry sectors : general goods, chemical & dangerous goods, automotive and cold chain products. (2) Transportation & Distribution Services: JWD provides services include both nation-wide and cross-border transportation. (3) Moving Services: JWD provides household & office removal services to both domestic and overseas. (4) Record & Information Management Services: document storage service, electronics media storage service, document destruction service, and delivery service etc. (5) Other Services: Office & Warehouses Rental Services, Food Supply Chain Service and IT Solutions Services.
Top 10 Major Shareholders(@08 May 2019)Share%
1.นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา213,322,90020.91
2.นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา128,784,18012.63
3.นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา95,892,1609.40
4.นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา70,923,6606.95
5.น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา51,653,1405.06
6.น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา43,738,8994.29
7.น.ส. อรวรรณ วรนิจ36,127,9503.54
8.น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ35,478,1493.48
9.น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี34,000,0003.33
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,583,7002.90
Business
JWD is fully integrated logistics and supply chain solutions service provider in Asean covering Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapore and Indonesia including five main businesses as follows: (1) Warehouse Management Services: JWD provides warehouse management services both in General Zone and Free Zone. The group provides services in 4 industry sectors : general goods, chemical & dangerous goods, automotive and cold chain products. (2) Transportation & Distribution Services: JWD provides services include both nation-wide and cross-border transportation. (3) Moving Services: JWD provides household & office removal services to both domestic and overseas. (4) Record & Information Management Services: document storage service, electronics media storage service, document destruction service, and delivery service etc. (5) Other Services: Office & Warehouses Rental Services, Food Supply Chain Service and IT Solutions Services.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address222 Krungthep Kreetha Road, Huamark, Bangkapi Bangkok10240
Phone0-2710-4000
Fax0-2710-4009
URLwww.jwd-group.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ดร.เอกพงษ์  ตั้งศรีสงวน  
เลขานุการบริษัทนายณัฐภูมิ  เปาวรัตน์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales878.53654.573,207.982,423.302,219.44
Other Income18.2610.3689.66539.7931.44
Total Revenues939.34664.933,319.142,963.102,250.88
COGs631.96468.622,359.831,671.911,569.87
SG&A172.56125.17567.99465.96455.89
Total Expenses804.52595.442,932.032,148.102,163.42
EBITDA238.73154.23734.761,209.76472.82
Depre. & Amor.103.9284.74347.65394.77385.35
EBIT134.8269.49387.11814.9987.46
Net Profit89.2041.72252.13612.13-8.86
EPS (B.)0.090.040.250.60-0.01
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow171.46-49.52497.33528.09383.34
Investing Cash Flow-617.87-503.85-1,342.351,105.20-514.45
Financing Cash Flow407.95123.1783.89-674.36199.96
Net Cash Flow-35.91-431.68-763.67958.9368.85
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash423.35787.09456.391,218.77259.84
A/R Net556.31430.62641.03364.42480.05
Inventories50.232.2560.231.871.21
Current Assets1,727.492,015.521,991.011,853.241,031.20
PP&E Net2,002.471,724.841,922.011,735.222,573.00
Total Assets6,797.255,695.406,357.485,532.555,318.02
OD633.89634.13192.14215.98115.66
A/P Net329.04230.72358.30239.45323.54
Current portion of LT702.12462.06710.94561.46367.62
Current Liabilities1,905.541,586.641,603.661,283.43906.52
Non-Current Liabilities1,608.291,124.691,586.251,149.451,798.91
Total Liabilities3,513.832,711.333,189.912,432.882,705.43
Authorized Capital510.00510.00510.00510.00510.00
Paid-Up Capital510.00510.00510.00510.00510.00
Premium (Discount) on Share Capital1,335.831,335.831,335.831,335.831,335.83
Other Surplus (Deficit)815.51622.31815.51815.51661.04
Retained Earnings (Deficit)471.41470.98382.62583.2453.72
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity3,147.312,928.963,045.103,047.052,562.60
Minority Interest136.1055.11122.4752.6249.98
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)1,020.00 1,020.00 1,020.00 
Market Cap (MB.)10,710.00 7,140.00 12,342.00 
Price (B./share)10.50 7.00 12.10 
BVPS (B./Share)3.09 2.90 2.57 
P/BV (X)3.40 2.41 4.71 
P/E (X)35.75 11.40 65.32 
Turnover Ratio (%)35.23 69.03 133.91 
Value Trade/Day (MB.)23.26 24.56 56.38 
Beta1.60 1.74 1.16 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)50.00 -42.15 55.13 
Dividend Yield (%)2.00 3.57 0.66 
Payout Ratio0.71 0.41 0.43 
Dividend PolicyNot lower than 40% of net profit from the Company?s separate financial statements after the deduction of corporate income tax and legal reserve requirements (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019