สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 January 2022 19:26

Company Profile KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Transport
Top 10 Major Shareholders(@24 Aug 2021)Share%
1.นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์552,429,02017.88
2.น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์425,028,67013.75
3.นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์420,750,00013.61
4.MR. KIATICHAI MONSEREENUSORN205,000,0006.63
5.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)105,638,7003.42
6.นาย น้ำ ชลสายพันธ์54,000,0001.75
7.น.ส. วิไลวรรณ ฉัตรภูมิรุจี35,255,0001.14
8.น.ส. พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง28,000,0000.91
9.นาย สุรพล เทวอักษร27,259,8700.88
10.นาย PUN SARASAS23,400,0000.76
ManagementPosition
1.Mr. CHERDKIAT MONSEREENUSORNCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Miss MINTRA MONSEREENUSORNCHIEF EXECUTIVE OFFICER / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. KEERIN CHUTUMSTIDDIRECTOR
4.Mrs. SUJITRA MONSEREENUSORNDIRECTOR
5.Mr. SRIPOP SARASASINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
6.Mrs. LADDA CHATCHALUAYINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. KRISDA MONTHIENVICHIENCHAIINDEPENDENT DIRECTOR
8.ACM PITTHAPORN GLINFUANGINDEPENDENT DIRECTOR
9.Mr. SUVAIT THEERAVACHIRAKULAUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address100 MOO 3, BANGTANAI SUB-DISTRICT, PAKKRET DISTRICT Nonthaburi11120
Phone0-2501-7330-8
Fax0-2501-7339
URLwww.kiattana.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  นันท์นภัส    เที่ยงธรรม,น.ส.  ญดาชนก    ศิริสวัสดิ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations526.19614.87784.14938.991,042.66
Other Income12.167.5927.3116.2022.55
Total Revenues538.35623.82811.45955.191,067.64
Costs358.58370.47476.43655.26782.63
Selling And Administrative Expenses108.5495.20139.58161.67157.77
Total Cost And Expenses464.61479.25615.99816.931,039.50
EBITDA142.71245.18315.48273.89164.83
Depre. & Amor.68.9791.49120.02135.62134.95
EBIT73.74153.69195.46138.2629.87
Net Profit : Owners Of The Parent56.34123.27157.00110.106.19
EPS (B.)0.020.040.050.040.00
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow98.76238.07321.96288.82115.17
Investing Cash Flow403.75-206.84-274.26-87.79-48.63
Financing Cash Flow-102.10-126.75-131.61-65.20-58.72
Net Cash Flow400.41-95.52-83.91135.837.81
Statement of Financial Position (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents488.3177.8787.90173.1637.33
A/R Net83.8975.3979.24144.92207.19
Inventories52.5333.4826.6064.0778.23
Current Assets699.57662.36713.71638.32541.63
PP&E Net429.79503.01465.13554.09619.35
Non-Current Assets518.35557.08533.57587.90655.32
Total Assets1,217.921,219.441,247.281,226.221,196.95
OD-----
A/P Net63.7240.4535.1846.3760.49
Current portion of LT18.2523.4222.6520.4124.98
Current Liabilities88.1374.7476.8082.3198.51
Non-Current Liabilities31.8838.8939.7021.7030.58
Total Liabilities120.01113.64116.51104.01129.09
Authorized Capital309.04280.95309.04386.05280.95
Paid-Up Capital309.04280.95280.95280.95280.95
Premium (Discount) on Share Capital523.40523.40523.40523.40523.40
Retained Earnings (Deficit)260.76296.56322.42313.76258.43
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity0.340.340.340.341.29
 - Surplus (Deficits)0.340.340.340.341.29
Shareholders' Equity1,093.541,101.241,127.101,118.451,064.06
Minority Interest4.374.563.663.763.80
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
27 Jan 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)3,090.41 3,090.41 2,809.46 
Market Cap (MB.)1,792.44 1,792.44 1,573.30 
Price (B./share)0.58 0.58 0.56 
BVPS (B./Share)0.35 0.35 0.36 
P/BV (X)1.64 1.64 1.57 
P/E (X)19.90 19.90 10.48 
Turnover Ratio (%)7.21 222.40 106.69 
Value Trade/Day (MB.)7.49 18.62 6.39 
Beta0.52 0.43 1.06 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)0.00 3.57 112.41 
Dividend Yield (%)6.43 6.43 6.49 
Payout Ratio0.69 0.69 1.02 
Dividend PolicyNot less than 50% of the net profit after deducting all types of reserves as stipulated in the Company's Articles of Association and the law (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of October 24, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 27 January 2022