สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 September 2021 20:50

Company Profile KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Transport
Top 10 Major Shareholders(@24 Aug 2021)Share%
1.นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์552,429,02017.88
2.น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์425,028,67013.75
3.นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์420,750,00013.61
4.MR. KIATICHAI MONSEREENUSORN205,000,0006.63
5.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)105,638,7003.42
6.นาย น้ำ ชลสายพันธ์54,000,0001.75
7.น.ส. วิไลวรรณ ฉัตรภูมิรุจี35,255,0001.14
8.น.ส. พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง28,000,0000.91
9.นาย สุรพล เทวอักษร27,259,8700.88
10.นาย PUN SARASAS23,400,0000.76
ManagementPosition
1.Mr. CHERDKIAT MONSEREENUSORNCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Miss MINTRA MONSEREENUSORNCHIEF EXECUTIVE OFFICER / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. KEERIN CHUTUMSTIDDIRECTOR
4.Mrs. SUJITRA MONSEREENUSORNDIRECTOR
5.Mr. SRIPOP SARASASINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
6.Mrs. LADDA CHATCHALUAYINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. KRISDA MONTHIENVICHIENCHAIINDEPENDENT DIRECTOR
8.ACM PITTHAPORN GLINFUANGINDEPENDENT DIRECTOR
9.Mr. SUVAIT THEERAVACHIRAKULAUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address100 MOO 3, BANGTANAI SUB-DISTRICT, PAKKRET DISTRICT Nonthaburi11120
Phone0-2501-7330-8
Fax0-2501-7339
URLwww.kiattana.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  นันท์นภัส    เที่ยงธรรม,น.ส.  ญดาชนก    ศิริสวัสดิ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Revenue From Operations343.51416.69784.14938.991,042.66
Other Income8.3912.6427.3116.2022.55
Total Revenues351.90429.33811.45955.191,067.64
Costs230.56250.66476.43655.26782.63
Selling And Administrative Expenses65.8468.44139.58161.67157.77
Total Cost And Expenses293.90318.91615.99816.931,039.50
EBITDA104.44173.21315.48273.89164.83
Depre. & Amor.46.4562.78120.02135.62134.95
EBIT58.00110.43195.46138.2629.87
Net Profit : Owners Of The Parent44.9988.04157.00110.106.19
EPS (B.)0.010.030.050.040.00
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Operating Cash Flow109.08165.95321.96288.82115.17
Investing Cash Flow392.53-168.46-274.26-87.79-48.63
Financing Cash Flow-65.86-68.95-131.61-65.20-58.72
Net Cash Flow435.75-71.47-83.91135.837.81
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Cash And Cash Equivalents523.83101.0587.90173.1637.33
A/R Net70.7776.2579.24144.92207.19
Inventories17.9150.1626.6064.0778.23
Current Assets720.55664.41713.71638.32541.63
PP&E Net443.72514.54465.13554.09619.35
Non-Current Assets510.21583.58533.57587.90655.32
Total Assets1,230.771,247.991,247.281,226.221,196.95
OD-----
A/P Net43.9733.1835.1846.3760.49
Current portion of LT20.2022.7222.6520.4124.98
Current Liabilities77.0979.3676.8082.3198.51
Non-Current Liabilities36.4042.1239.7021.7030.58
Total Liabilities113.50121.47116.51104.01129.09
Authorized Capital309.04386.05309.04386.05280.95
Paid-Up Capital309.04280.95280.95280.95280.95
Premium (Discount) on Share Capital523.40523.40523.40523.40523.40
Retained Earnings (Deficit)280.32317.52322.42313.76258.43
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity0.340.340.340.341.29
 - Surplus (Deficits)0.340.340.340.341.29
Shareholders' Equity1,113.091,122.211,127.101,118.451,064.06
Minority Interest4.174.313.663.763.80
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
16 Sep 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)3,090.41 2,809.46 2,809.46 
Market Cap (MB.)1,946.96 1,573.30 814.74 
Price (B./share)0.63 0.56 0.26 
BVPS (B./Share)0.36 0.36 0.38 
P/BV (X)1.75 1.57 0.76 
P/E (X)17.09 10.48 N/A 
Turnover Ratio (%)202.28 106.69 16.71 
Value Trade/Day (MB.)23.99 6.39 0.80 
Beta1.06 0.74 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)12.50 112.41 -36.96 
Dividend Yield (%)5.92 6.49 6.90 
Payout Ratio0.79 1.02 N/A 
Dividend PolicyNot less than 50% of the net profit after deducting all types of reserves as stipulated in the Company's Articles of Association and the law (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 September 2021