สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:22

Company Profile KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is a large commercial bank in Thailand conducting its business through a nationwide branch network and in certain major centers of the world.
Top 10 Major Shareholders(@24 Apr 2019)Share%
1.กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน7,696,248,83355.07
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด901,324,9096.45
3. STATE STREET EUROPE LIMITED406,284,3492.91
4.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)305,225,6582.18
5.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)305,225,6572.18
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED187,716,1701.34
7.ธนาคาร ออมสิน122,723,9220.88
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด103,975,4000.74
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED100,752,1400.72
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON71,204,8510.51
ManagementPosition
1.Mr. EKNITI NITITHANPRAPASCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. KRAIRIT EUCHUKANONCHAIVICE CHAIRMAN / CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS
3.Mr. PAYONG SRIVANICHPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. POONNIS SAKUNTANAGADIRECTOR
5.Mr. NONTIGORN KANCHANACHITRADIRECTOR
6.Mrs. PATRICIA MONGKHONVANITDIRECTOR
7.Mr. KITTIPONG KITTAYARAKINDEPENDENT DIRECTOR
8.Lt.Gen. TIENCHAI RUBPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. THANWA LAOHASIRIWONGINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. VICHAI ASSARASAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mrs. NITIMA THEPVANANGKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address35 SUKHUMVIT ROAD, KHLONG TOEI NUA, WATTANA Bangkok10110
Phone0-2255-2222
Fax0-2255-9391-6
URLhttp://www.ktb.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายไกวัล  พงษ์นนทกุล
เลขานุการบริษัทนายนิรุฒ    มณีพันธ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income33,377.4329,505.18119,770.30122,507.45129,229.89
- Loans-----
Interest Expense8,736.298,964.8736,081.4336,729.4142,264.06
- Deposits-----
Net Interest & Div Income24,641.1420,540.3183,688.8785,778.0486,965.83
Bad Debt & Doubtful Acct.-----
Loss on Debt Restructuring-----
Non-Interest Income1,647.441,212.544,805.705,828.035,054.77
Fees & Service Income7,077.537,590.1829,492.7528,638.2625,931.45
Gain on Investments-----
Gain on Exchange-----
Non-Interest Expenses16,196.3713,524.7053,087.9849,395.8950,631.48
- Personnel Expenses7,137.028,021.0429,226.1527,439.4527,946.70
- Premises & Equip Expenses2,194.532,169.808,792.238,560.568,829.53
- Fees & Service Expenses1,442.281,431.505,830.774,617.113,889.46
- Loss on Investments-----
- Loss on Exchange-----
Net Income before Tax10,045.669,086.7037,941.3028,907.6140,606.96
Net Profit7,301.086,786.5428,491.2922,440.0132,283.03
EPS (B.)0.520.492.041.612.31
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow22,174.90-33,518.2119,293.623,104.06-9,499.90
Investing Cash Flow-31,049.8529,209.55519.959,072.4515,351.24
Financing Cash Flow2,100.001,260.38-24,300.97-10,902.64-5,135.12
Net Cash Flow-6,774.95-3,048.28-4,487.401,273.87716.21
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash62,119.3470,400.6068,878.1273,572.8772,106.42
Interbank & Money Mkt.424,454.24585,220.74372,513.78549,669.53431,638.41
Investment Net286,868.23203,649.27240,166.89228,239.76242,265.22
Net Loans and Accured Int.1,899,589.001,804,069.021,895,874.341,817,912.261,798,578.14
- Loans & Receivables2,033,640.361,929,808.992,025,130.041,939,927.821,907,821.95
- Allowance for Doubtful Acct139,043.74129,585.09133,754.39125,363.72110,719.62
Assets Forclosed-Net32,729.2234,926.3935,983.1035,509.9435,743.63
PP&E Net26,515.5625,877.6026,501.2026,019.4127,312.66
Total Assets2,884,114.012,887,500.842,739,203.192,854,210.012,689,445.65
Deposits2,077,071.062,033,068.072,039,601.902,070,874.681,972,403.53
Borrowings96,853.64-95,205.51110,626.43120,690.86
- ST-Borrowing-----
Total Liabilities2,560,142.772,587,650.462,425,062.092,559,991.062,410,298.71
Authorized Capital72,005.0472,005.0472,005.0472,005.0472,005.04
Paid-Up Capital72,005.0472,005.0472,005.0472,005.0472,005.04
- Preferred Shares28.3228.3228.3228.3228.32
- Ordinary Shares71,976.7271,976.7271,976.7271,976.7271,976.72
Premium (Discount) On Share Capital20,833.7320,833.7320,833.7320,833.7320,833.73
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)201,263.37179,890.28193,962.29173,103.74163,341.74
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity314,902.14292,881.59305,875.45287,861.26273,929.33
Minority Interest9,069.106,968.798,265.656,357.695,217.61
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)13,976.06 13,976.06 13,976.06 
Market Cap (MB.)271,135.59 268,340.38 268,340.38 
Price (B./share)19.40 19.20 19.20 
BVPS (B./Share)22.52 21.29 20.30 
P/BV (X)0.86 0.90 0.95 
P/E (X)9.35 9.89 10.71 
Turnover Ratio (%)23.33 61.87 68.88 
Value Trade/Day (MB.)480.91 676.14 750.71 
Beta0.78 0.85 0.96 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)1.04 0.00 8.47 
Dividend Yield (%)3.70 3.18 4.48 
Payout Ratio0.35 0.31 0.48 
Dividend PolicyApproximately 40% of net profit. However, the annual dividend payout is subject to the actual profit from the ordinary operations each year (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019