สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:25

Company Profile KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is a large commercial bank in Thailand conducting its business through a nationwide branch network and in certain major centers of the world.
Top 10 Major Shareholders(@24 Apr 2019)Share%
1.กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน7,696,248,83355.07
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด901,324,9096.45
3. STATE STREET EUROPE LIMITED406,284,3492.91
4.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)305,225,6582.18
5.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)305,225,6572.18
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED187,716,1701.34
7.ธนาคาร ออมสิน122,723,9220.88
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด103,975,4000.74
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED100,752,1400.72
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON71,204,8510.51
ManagementPosition
1.Mr. PRASONG POONTANEATCHAIRMAN
2.Mr. KRAIRIT EUCHUKANONCHAIVICE CHAIRMAN / CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS
3.Mr. PAYONG SRIVANICHPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. POONNIS SAKUNTANAGADIRECTOR
5.Mr. NONTIGORN KANCHANACHITRADIRECTOR
6.Mrs. PATRICIA MONGKHONVANITDIRECTOR
7.Mr. KRISADA CHINAVICHARANADIRECTOR
8.Mr. KITTIPONG KITTAYARAKINDEPENDENT DIRECTOR
9.Lt.Gen. TIENCHAI RUBPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. THANWA LAOHASIRIWONGINDEPENDENT DIRECTOR
11.Mr. VICHAI ASSARASAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.Mrs. NITIMA THEPVANANGKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address35 SUKHUMVIT ROAD, KHLONG TOEI NUA, WATTANA Bangkok10110
Phone0-2255-2222
Fax0-2255-9391-6
URLhttp://www.ktb.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายไกวัล  พงษ์นนทกุล
เลขานุการบริษัทนายนิรุฒ    มณีพันธ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income93,466.1189,376.17119,770.30122,507.45129,229.89
- Loans-----
Interest Expense25,859.0727,147.4536,081.4336,729.4142,264.06
- Deposits-----
Net Interest & Div Income67,607.0462,228.7183,688.8785,778.0486,965.83
Bad Debt & Doubtful Acct.-----
Loss on Debt Restructuring-----
Non-Interest Income3,983.433,494.144,805.705,828.035,054.77
Fees & Service Income21,852.3621,887.2029,492.7528,638.2625,931.45
Gain on Investments-----
Gain on Exchange-----
Non-Interest Expenses45,857.0638,455.1253,087.9849,395.8950,631.48
- Personnel Expenses24,300.5121,831.7629,226.1527,439.4527,946.70
- Premises & Equip Expenses6,638.246,412.128,792.238,560.568,829.53
- Fees & Service Expenses4,618.434,236.415,830.774,617.113,889.46
- Loss on Investments-----
- Loss on Exchange-----
Net Income before Tax29,183.2429,601.6737,941.3028,907.6140,606.96
Net Profit21,825.3322,332.7128,491.2922,440.0132,283.03
EPS (B.)1.561.602.041.612.31
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow40,748.12-7,315.1019,293.623,104.06-9,499.90
Investing Cash Flow-64,855.0117,691.13519.959,072.4515,351.24
Financing Cash Flow12,678.32-23,751.97-24,300.97-10,902.64-5,135.12
Net Cash Flow-11,428.58-13,375.94-4,487.401,273.87716.21
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash57,423.3659,983.1168,878.1273,572.8772,106.42
Interbank & Money Mkt.338,730.82441,905.98372,513.78549,669.53431,638.41
Investment Net360,245.99208,882.75240,166.89228,239.76242,265.22
Net Loans and Accured Int.1,955,057.591,856,639.991,895,874.341,817,912.261,798,578.14
- Loans & Receivables2,092,642.951,982,170.352,025,130.041,939,927.821,907,821.95
- Allowance for Doubtful Acct140,645.17129,542.29133,754.39125,363.72110,719.62
Assets Forclosed-Net31,356.3135,611.7335,983.1035,509.9435,743.63
PP&E Net26,438.1525,789.0626,501.2026,019.4127,312.66
Total Assets2,913,358.942,735,947.882,739,203.192,854,210.012,689,445.65
Deposits2,082,508.632,007,391.662,039,601.902,070,874.681,972,403.53
Borrowings116,126.3095,744.2495,205.51110,626.43120,690.86
- ST-Borrowing-----
Total Liabilities2,568,226.172,430,626.152,425,062.092,559,991.062,410,298.71
Authorized Capital72,005.0472,005.0472,005.0472,005.0472,005.04
Paid-Up Capital72,005.0472,005.0472,005.0472,005.0472,005.04
- Preferred Shares28.3228.3228.3228.3228.32
- Ordinary Shares71,976.7271,976.7271,976.7271,976.7271,976.72
Premium (Discount) On Share Capital20,833.7320,833.7320,833.7320,833.7320,833.73
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)206,319.26186,906.84193,962.29173,103.74163,341.74
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity335,737.82297,677.80305,875.45287,861.26273,929.33
Minority Interest9,394.957,643.928,265.656,357.695,217.61
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)13,976.06 13,976.06 13,976.06 
Market Cap (MB.)225,014.59 229,207.40 268,340.38 
Price (B./share)16.10 16.40 19.20 
BVPS (B./Share)24.01 24.01 21.29 
P/BV (X)0.67 0.68 0.90 
P/E (X)8.04 8.19 9.89 
Turnover Ratio (%)6.53 44.83 61.87 
Value Trade/Day (MB.)463.32 471.63 676.14 
Beta0.69 0.69 0.85 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-1.83 -14.58 0.00 
Dividend Yield (%)4.46 4.38 3.18 
Payout Ratio0.36 0.36 0.31 
Dividend PolicyApproximately 40% of net profit. However, the annual dividend payout is subject to the actual profit from the ordinary operations each year (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020