สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 15:02

Company Profile LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The business operation of the Company and its subsidiaries covers 5 main business sectors comprising hospital and related healthcare services, scientific analytical and diagnostic laboratory service of medical healthcare, food, agricultural, pharmaceutical, clinical trial, calibration, hospital management and consulting services, as well as medical analytical and diagnostic services having details.
Top 10 Major Shareholders(@06 May 2022)Share%
1.บริษัท LP HOLDING COMPANY LIMITED220,064,50030.56
2.บริษัท แอล.พี โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)39,958,4005.55
3.นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ37,543,6845.21
4.บริษัท NCH 2555 HOLDING COMPANY LIMITED34,749,8804.83
5.นาย อังกูร ฉันทนาวานิช26,656,6003.70
6.นาง วิมลทิพย์ พงศธร22,900,0003.18
7.ธนาคาร PCL.16,800,0002.33
8.บริษัท Thai NVDR Company Limited13,510,1471.88
9.รศ.นพ. ประกิต พฤกษ์ประเสริฐ8,296,5001.15
10.นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา7,765,3601.08
Business
The business operation of the Company and its subsidiaries covers 5 main business sectors comprising hospital and related healthcare services, scientific analytical and diagnostic laboratory service of medical healthcare, food, agricultural, pharmaceutical, clinical trial, calibration, hospital management and consulting services, as well as medical analytical and diagnostic services having details.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address2699 Ladprao Rd., Khlong Chaokhun Sing, Wang Thong Lang Bangkok10310
Phone0-2530-2244, 0-2530-2388, 0-2530-2556-69
Fax0-2539-8490
URLhttp://www.ladpraohospital.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายเอกชัย  ศรีชุติมากูร
เลขานุการบริษัทนายวิทวัส  เพิ่มผล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations713.29476.872,504.511,801.261,581.44
Other Income4.063.1223.4113.3612.19
Total Revenues717.36479.992,527.921,814.631,593.63
Costs450.46357.131,609.061,359.971,224.26
Selling And Administrative Expenses73.7260.69281.38235.46193.57
Total Cost And Expenses538.40430.291,942.671,642.561,464.63
EBITDA216.0384.74732.71307.39235.71
Depre. & Amor.37.0735.04147.46135.32103.52
EBIT178.9649.70585.25172.06132.19
Net Profit : Owners Of The Parent151.5040.39464.52142.89110.49
EPS (B.)0.210.060.650.200.15
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow182.8048.69391.40289.92210.61
Investing Cash Flow-33.09-18.78-123.47-146.43-116.72
Financing Cash Flow-94.27-30.93-280.97-51.71-85.37
Net Cash Flow55.45-1.02-13.0391.788.52
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents202.10158.66146.65159.6867.90
A/R Net279.70189.62304.47194.74157.76
Inventories36.2628.5244.9629.7724.57
Current Assets917.99511.38867.34518.59362.38
PP&E Net1,503.111,470.541,494.181,450.831,416.89
Non-Current Assets1,739.131,726.581,729.481,708.241,559.64
Total Assets2,657.122,237.952,596.822,226.831,922.02
OD40.9413.6778.5917.6115.10
A/P Net245.25209.60274.88230.52179.71
Current portion of LT32.6652.0852.5252.0840.08
Current Liabilities471.76358.56542.17380.30298.67
Non-Current Liabilities327.86392.63347.16401.14249.67
Total Liabilities799.62751.19889.33781.43548.34
Authorized Capital360.00375.00360.00375.00375.00
Paid-Up Capital360.00375.00360.00375.00375.00
Premium (Discount) on Share Capital922.83922.83922.83922.83922.83
Retained Earnings (Deficit)561.03376.76409.53337.52264.56
Treasury Stock-197.24-197.24197.24
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity5.635.635.635.635.63
 - Surplus (Deficits)5.635.635.635.635.63
Shareholders' Equity1,849.491,482.981,697.991,443.741,370.78
Minority Interest8.013.789.501.662.90
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)720.00 720.00 750.00 
Market Cap (MB.)4,176.00 4,248.00 3,435.00 
Price (B./share)5.80 5.90 4.58 
BVPS (B./Share)2.57 2.38 1.93 
P/BV (X)2.26 2.48 2.37 
P/E (X)7.25 9.09 27.37 
Turnover Ratio (%)9.70 37.62 9.01 
Value Trade/Day (MB.)4.44 6.77 1.19 
Beta0.47 0.16 0.67 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-1.69 28.82 -4.98 
Dividend Yield (%)5.17 2.54 2.73 
Payout Ratio0.38 0.46 0.60 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after tax and allocation to reserves as required by law(with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022