สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:39

Company Profile L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
L.P.N. Development Public Co., Ltd. is the developer of urban residential condominiums with affordable price. The main target group is the middle to lower-middle income earners. Condominium projects are designed and developed following LPN Design concept which focuses on delivering product value to the customers. The Company develops large-scale projects in order to achieve cost advantage and economy of scale. At the same time, the emphasis is put on achieving economy of speed from upstream to downstream stages in project development process. In terms of service value, the uniqueness of the Company lies in the ?Livable Community? strategy. It makes a great impression and create bond with customers and residents of ?Lumpini? community who are willing to make referral to others about ?Lumpini? brand.
Top 10 Major Shareholders(@21 Aug 2019)Share%
1. Thai NVDR Company Limited107,025,3547.25
2. สำนักงานประกันสังคม72,280,3004.90
3.MR. SUMATE TECHAKRAISRI38,651,5322.62
4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท31,825,4002.16
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED31,648,4002.14
6. BANK OF SINGAPORE LIMITED28,450,0001.93
7.MR. KENNETH RUDY KAMON25,815,2001.75
8.MRS. YUPA TECHAKRAISRI23,769,4991.61
9.นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย23,550,0001.60
10. L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED21,500,0001.46
ManagementPosition
1.Mr. AMORNSUK NOPARUMPACHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. OPAS SRIPAYAKCHIEF EXECUTIVE DIRECTOR / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. VUDHIPHOL SURIYABHIVADHVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
4.Mr. TIKHAMPORN PLENGSRISUKVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
5.MR. PICHET SUPAKIJJANUSANDIRECTOR
6.MRS. YUPA TECHAKRAISRIDIRECTOR
7.Mr. KUMPEE CHONGTHURAKITDIRECTOR
8.Mr. APICHART KASEMKULSIRIDIRECTOR
9.Mr. SURAWUT SUKCHAROENSINDIRECTOR
10.Mr. KHANTACHAI VICHAKKHANAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. KRIRK VANIKKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. WEERASAK WAHAWISALINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressLUMPINI TOWER, FLOOR 36, 1168/109 RAMA IV ROAD, SATHON Bangkok10120
Phone0-2285-5011-6, 0-2800-9009
Fax0-2679-8699, 0-2285-5017
URLhttp://www.lpn.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวาริช    มีเหมือน    น.ส.พิริณี    อ้อนประเสริฐ
เลขานุการบริษัทน.ส.สมศรี    เตชะไกรศรี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales9,954.1211,252.259,612.8514,601.52
Other Income86.2849.6442.2949.11
Total Revenues10,040.4011,301.899,655.1414,650.64
COGs6,753.737,773.396,835.4510,041.03
SG&A1,603.981,221.02972.061,234.64
Total Expenses8,455.419,556.528,293.2911,908.04
EBITDA1,668.821,817.211,426.742,793.80
Depre. & Amor.83.8371.8464.8951.20
EBIT1,585.001,745.371,361.852,742.60
Net Profit1,256.041,367.271,062.322,176.23
EPS (B.)0.860.930.721.47
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-1,194.791,675.86-787.942,209.98
Investing Cash Flow-89.9493.36-196.73-211.65
Financing Cash Flow1,398.31-1,737.97749.92-2,165.35
Net Cash Flow113.5931.26-234.75-167.03
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash501.30387.72356.46591.21
A/R Net326.160.791.990.43
Inventories19,044.0116,928.0716,964.8415,155.85
Current Assets19,940.4817,785.5617,960.4316,002.91
PP&E Net285.96257.98252.38254.79
Total Assets23,473.3521,250.2121,006.7318,557.92
OD3,468.422,629.164,073.962,575.93
A/P Net1,844.87194.94102.67545.36
Current portion of LT7.21616.92395.31607.33
Current Liabilities5,444.315,688.326,339.894,735.57
Non-Current Liabilities4,869.942,627.252,253.021,411.71
Total Liabilities10,314.258,315.578,592.926,147.28
Authorized Capital1,475.701,475.701,475.701,475.70
Paid-Up Capital1,475.701,475.701,475.701,475.70
Premium (Discount) on Share Capital441.81441.81441.81441.81
Other Surplus (Deficit)48.9958.2561.2741.42
Retained Earnings (Deficit)11,310.8610,962.8510,407.1810,451.61
Treasury Stock142.1137.68--
Shareholders' Equity13,135.2512,900.9312,385.9612,410.54
Minority Interest23.8433.7127.850.10
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,475.70 1,475.70 1,475.70 
Market Cap (MB.)7,968.77 6,463.56 9,296.90 
Price (B./share)5.40 4.38 6.30 
BVPS (B./Share)9.03 8.63 8.41 
P/BV (X)0.60 0.51 0.75 
P/E (X)6.25 5.44 8.15 
Turnover Ratio (%)17.42 95.82 141.59 
Value Trade/Day (MB.)39.89 38.10 86.37 
Beta1.19 1.15 0.85 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)23.29 -30.48 -52.27 
Dividend Yield (%)11.11 13.78 7.97 
Payout Ratio0.70 0.75 0.71 
Dividend PolicyNot less than 50 percent of the net profits of consolidated financial statement

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020