สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 02:02

Company Profile L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
L.P.N. Development Public Co., Ltd. is the developer of urban residential condominiums with affordable price. The main target group is the middle to lower-middle income earners. Condominium projects are designed and developed following LPN Design concept which focuses on delivering product value to the customers. The Company develops large-scale projects in order to achieve cost advantage and economy of scale. At the same time, the emphasis is put on achieving economy of speed from upstream to downstream stages in project development process. In terms of service value, the uniqueness of the Company lies in the ?Livable Community? strategy. It makes a great impression and create bond with customers and residents of ?Lumpini? community who are willing to make referral to others about ?Lumpini? brand.
Top 10 Major Shareholders(@28 Feb 2019)Share%
1.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,747,9936.69
2. สำนักงานประกันสังคม72,280,3004.90
3.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท31,825,4002.16
4.นาย สุเมธ เตชะไกรศรี31,221,8852.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED30,264,4002.05
6.นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย29,000,0001.97
7.MR. KENNETH RUDY KAMON25,815,2001.75
8.นาง ยุพา เตชะไกรศรี23,769,4991.61
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว21,491,9001.46
10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว21,410,2001.45
ManagementPosition
1.Mr. AMORNSUK NOPARUMPACHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. OPAS SRIPAYAKCHIEF EXECUTIVE DIRECTOR / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. VUDHIPHOL SURIYABHIVADHVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
4.Mr. TIKHAMPORN PLENGSRISUKVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
5.MR. PICHET SUPAKIJJANUSANDIRECTOR
6.MRS. YUPA TECHAKRAISRIDIRECTOR
7.Mr. KUMPEE CHONGTHURAKITDIRECTOR
8.Mr. APICHART KASEMKULSIRIDIRECTOR
9.Mr. SURAWUT SUKCHAROENSINDIRECTOR
10.Mr. KHANTACHAI VICHAKKHANAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. KRIRK VANIKKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. WEERASAK WAHAWISALINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressLUMPINI TOWER, FLOOR 36, 1168/109 RAMA IV ROAD, SATHON Bangkok10120
Phone0-2285-5011-6, 0-2800-9009
Fax0-2679-8699, 0-2285-5017
URLhttp://www.lpn.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสุริยา  สุริยาภิวัฒน์
เลขานุการบริษัทน.ส.สมศรี    เตชะไกรศรี
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales2,790.242,499.5311,252.259,612.8514,601.52
Other Income29.1714.3849.6442.2949.11
Total Revenues2,819.412,513.9111,301.899,655.1414,650.64
COGs1,838.861,757.737,773.396,835.4510,041.03
SG&A415.64265.431,221.02972.061,234.64
Total Expenses2,367.632,131.309,556.528,293.2911,908.04
EBITDA471.32398.431,817.211,426.742,793.80
Depre. & Amor.19.5415.8271.8464.8951.20
EBIT451.77382.611,745.371,361.852,742.60
Net Profit350.00298.341,367.271,062.322,176.23
EPS (B.)0.240.200.930.721.47
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow49.18410.631,675.86-787.942,209.98
Investing Cash Flow-10.86118.4793.36-196.73-211.65
Financing Cash Flow187.44-51.76-1,737.97749.92-2,165.35
Net Cash Flow225.76477.3531.26-234.75-167.03
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash613.47833.81387.72356.46591.21
A/R Net1.421.930.791.990.43
Inventories17,120.4217,477.4916,928.0716,964.8415,155.85
Current Assets18,186.1418,820.5817,785.5617,960.4316,002.91
PP&E Net258.85254.10257.98252.38254.79
Total Assets21,416.5521,845.7121,250.2121,006.7318,557.92
OD3,133.254,036.132,629.164,073.962,575.93
A/P Net18.46151.78194.94102.67545.36
Current portion of LT406.83805.88616.92395.31607.33
Current Liabilities6,163.807,807.455,688.326,339.894,735.57
Non-Current Liabilities2,652.691,842.612,627.252,253.021,411.71
Total Liabilities8,816.499,650.068,315.578,592.926,147.28
Authorized Capital1,475.701,475.701,475.701,475.701,475.70
Paid-Up Capital1,475.701,475.701,475.701,475.701,475.70
Premium (Discount) on Share Capital441.81441.81441.81441.81441.81
Other Surplus (Deficit)57.8861.0858.2561.2741.42
Retained Earnings (Deficit)10,726.3910,189.0510,962.8510,407.1810,451.61
Treasury Stock133.22-37.68--
Shareholders' Equity12,568.5512,167.6412,900.9312,385.9612,410.54
Minority Interest31.5128.0133.7127.850.10
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)1,475.70 1,475.70 1,475.70 
Market Cap (MB.)11,141.53 9,296.90 19,479.22 
Price (B./share)7.55 6.30 13.20 
BVPS (B./Share)8.64 8.41 8.19 
P/BV (X)0.87 0.75 1.61 
P/E (X)7.74 8.15 18.56 
Turnover Ratio (%)62.33 141.59 135.71 
Value Trade/Day (MB.)49.86 86.37 100.86 
Beta1.17 0.85 1.20 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)19.84 -52.27 9.09 
Dividend Yield (%)8.00 7.97 6.82 
Payout Ratio0.62 0.71 1.27 
Dividend PolicyNot less than 50 percent of the net profits of consolidated financial statement

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019