สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:17

Company Profile MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
operates the restaurant business "MK Suki" and Japanese restaurant "Yayoi" which obtained a franchise right from Japan. It also operates other restaurants such has 2 Japanese restaurants - "Hakata" and "Miyazaki", Thai restaurant "Na Siam" and "Le Siam", the coffee and bakery shop "Le Petite".
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2019)Share%
1.นาง ยุพิน ธีระโกเมน182,396,80219.81
2.นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม164,087,97717.82
3.MR. SOMCHAI HANJITKASEM147,494,81216.02
4.นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน123,059,33313.36
5. มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค31,265,9833.40
6.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,058,0002.50
7. สำนักงานประกันสังคม17,731,0001.93
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113,091,2001.42
9.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2512,304,8001.34
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO MASTER POOLED REGISTERED PROVIDENT FUND9,177,4001.00
ManagementPosition
1.Mr. RIT THIRAKOMENCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2.Mr. SOMCHAI HANJITKASEMDIRECTOR
3.Mr. SOMCHAI PIPITVIJITKORNDIRECTOR
4.Mr. PRAVIT TANTIWASINCHAIDIRECTOR
5.Mr. ANNOP TANLAMAIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
6.Mrs. VILAI CHATTANRASSAMEEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. ATTAPON CHODCHOYINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. KATIYA GREIGARNINDEPENDENT DIRECTOR
9.Mr. THANONG CHOTISORAYUTHINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. SUJINT CHUMPOLKANJANAINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1200 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna Bangkok10260
Phone0-2836-1000
Fax0-2836-1099
URLwww.mkrestaurant.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสุดารัตน์  พัทธ์วิวัมน์ศิริ  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales12,923.9812,475.0916,770.4416,072.8215,115.18
Other Income354.33373.28463.32384.92383.18
Total Revenues13,278.3112,848.3717,233.7616,457.7415,498.36
COGs4,056.913,932.805,295.005,173.604,952.43
SG&A6,830.506,515.988,805.868,298.767,942.47
Total Expenses10,918.4610,450.6314,100.8613,472.3612,914.74
EBITDA2,964.773,032.913,952.083,839.693,461.59
Depre. & Amor.604.92635.17819.18854.30877.97
EBIT2,359.852,397.743,132.902,985.392,583.63
Net Profit1,947.661,967.162,573.532,424.852,099.76
EPS (B.)2.112.142.792.652.30
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow2,187.212,557.743,727.043,574.723,089.52
Investing Cash Flow-353.47-337.01-1,201.36-1,480.98-1,238.34
Financing Cash Flow-2,394.28-2,210.10-2,210.10-2,006.64-1,815.89
Net Cash Flow-560.5410.63315.5887.1035.29
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash164.66420.25725.20409.62322.52
A/R Net185.29111.9998.5875.82103.95
Inventories270.05278.44329.09350.35323.84
Current Assets9,704.769,492.8110,579.3810,576.5710,397.87
PP&E Net3,631.663,796.393,738.084,012.254,261.48
Total Assets16,181.4316,030.9717,173.7116,282.7315,642.30
OD-----
A/P Net1,402.071,589.73-1,627.931,479.55
Current portion of LT-----
Current Liabilities1,896.782,086.002,997.652,108.851,941.20
Non-Current Liabilities556.86362.81-345.23323.87
Total Liabilities2,453.652,448.812,997.652,454.092,265.07
Authorized Capital920.88920.88920.88925.85925.85
Paid-Up Capital920.88920.88920.88920.88914.85
Premium (Discount) on Share Capital8,785.038,785.038,785.038,785.038,785.03
Other Surplus (Deficit)656.33656.33--626.33
Retained Earnings (Deficit)3,363.643,216.913,810.263,459.853,047.67
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity13,727.7813,582.1614,176.0613,828.6413,377.23
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)920.88 920.88 920.88 
Market Cap (MB.)63,080.15 64,921.91 68,835.64 
Price (B./share)68.50 70.50 74.75 
BVPS (B./Share)14.91 14.91 14.75 
P/BV (X)4.60 4.73 5.07 
P/E (X)24.70 25.42 27.40 
Turnover Ratio (%)0.89 10.32 19.35 
Value Trade/Day (MB.)17.84 28.89 57.69 
Beta0.39 0.23 0.69 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-2.84 -5.69 -12.83 
Dividend Yield (%)3.65 3.55 3.07 
Payout Ratio0.94 0.94 0.88 
Dividend PolicyNo less than 50% of net profits after taxes and legal reserve considering from consolidated financial statements (with aditional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020