สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:35

Company Profile MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
operates the restaurant business "MK Suki" and Japanese restaurant "Yayoi" which obtained a franchise right from Japan. It also operates other restaurants such has 2 Japanese restaurants - "Hakata" and "Miyazaki", Thai restaurant "Na Siam" and "Le Siam", the coffee and bakery shop "Le Petite".
Top 10 Major Shareholders(@11 May 2022)Share%
1.MRS. Yupin Thirakomen182,396,80219.81
2.MR. SOMCHAI HANJITKASEM147,494,81216.02
3.นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน123,059,33313.36
4.นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม82,403,9898.95
5.นาย วรากร หาญจิตต์เกษม41,039,6944.46
6.MISS Varaporn Hanjitkasem41,031,9944.46
7. มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค31,265,9833.40
8.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว22,802,6002.48
9. สำนักงานประกันสังคม18,171,0001.97
10.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2512,001,6001.30
ManagementPosition
1.Mr. RIT THIRAKOMENCHAIRMAN / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2.Mr. SOMCHAI HANJITKASEMDIRECTOR
3.Mr. SOMCHAI PIPITVIJITKORNDIRECTOR
4.Mr. PRAVIT TANTIWASINCHAIDIRECTOR
5.Mrs. YUPIN THIRAKOMENDIRECTOR
6.Mr. ANNOP TANLAMAIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mrs. VILAI CHATTANRASSAMEEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. KATIYA GREIGARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. THANONG CHOTISORAYUTHINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. SUJINT CHUMPOLKANJANAINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1200 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna Bangkok10260
Phone0-2836-1000
Fax0-2836-1099
URLwww.mkrestaurant.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสุดารัตน์  พัทธ์วิวัมน์ศิริ  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations3,494.823,115.9811,181.5113,360.8817,408.96
Other Income57.4239.68186.50260.63330.14
Total Revenues3,552.253,155.6611,368.0113,655.2617,870.83
Costs1,203.591,115.794,014.584,577.205,482.62
Selling And Administrative Expenses2,008.231,925.127,170.197,946.979,182.94
Total Cost And Expenses3,211.823,040.9011,184.7612,524.1714,665.56
EBITDA821.48618.602,169.003,284.213,969.83
Depre. & Amor.489.65509.682,009.192,159.43805.66
EBIT331.83108.92159.811,124.783,164.18
Net Profit : Owners Of The Parent270.8088.78130.98907.372,603.59
EPS (B.)0.290.100.140.992.83
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow793.80431.031,700.392,091.943,434.24
Investing Cash Flow-119.25-515.25-243.65343.13-957.06
Financing Cash Flow-338.99-286.88-1,469.70-2,733.73-2,394.28
Net Cash Flow335.57-371.10-12.95-298.6682.90
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents832.07138.36496.50509.45808.11
A/R Net144.88112.64166.73110.00157.85
Inventories400.38357.88392.33418.16358.10
Current Assets8,561.978,366.318,418.018,309.898,740.26
PP&E Net2,807.003,108.482,842.183,253.673,975.11
Non-Current Assets11,227.0611,691.3011,150.6612,043.549,201.32
Total Assets19,789.0220,057.6119,568.6720,353.4317,941.59
OD-----
A/P Net1,240.111,095.491,354.921,312.171,855.31
Current portion of LT-----
Current Liabilities2,704.212,614.142,729.102,845.122,466.60
Non-Current Liabilities3,311.013,509.173,330.733,660.86848.30
Total Liabilities6,015.226,123.316,059.836,505.993,314.90
Authorized Capital920.88920.88920.88920.88920.88
Paid-Up Capital920.88920.88920.88920.88920.88
Premium (Discount) on Share Capital8,785.038,785.038,785.038,785.038,785.03
Retained Earnings (Deficit)3,098.033,245.462,827.233,156.693,937.14
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity660.30660.70661.32660.41663.43
 - Surplus (Deficits)---656.33656.33
Shareholders' Equity13,464.2413,612.0713,194.4613,523.0014,306.48
Minority Interest309.56322.23314.38324.44320.21
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)920.88 920.88 920.88 
Market Cap (MB.)47,195.00 47,885.66 45,353.25 
Price (B./share)51.25 52.00 49.25 
BVPS (B./Share)14.62 13.90 14.34 
P/BV (X)3.51 3.74 3.43 
P/E (X)150.78 588.99 37.36 
Turnover Ratio (%)7.67 33.24 22.68 
Value Trade/Day (MB.)39.45 67.56 45.71 
Beta1.07 0.82 0.86 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-1.44 5.58 -30.14 
Dividend Yield (%)1.56 1.92 5.28 
Payout Ratio2.35 5.66 1.37 
Dividend PolicyNo less than 50% of net profits after taxes and legal reserve considering from consolidated financial statements (with aditional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022