สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:51

Company Profile NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The company operate insurance.
Top 10 Major Shareholders(@13 Mar 2019)Share%
1.บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด3,996,71028.75
2.บริษัท พกกิม จำกัด2,398,02717.25
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,082,5007.79
4.น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์349,2292.51
5.MISS LILLIAN FU300,0002.16
6.นาง วารุณี อาภานุทัต295,5002.13
7.น.ส. รัตนา เจริญชัยพงศ์259,7071.87
8.นาง ลักษณา ฟูศรีบุญ230,1501.66
9.น.ส. สุมาลี เจริญชัยพงศ์221,0581.59
10.นาง กาญจนา เชิญรุ่งโรจน์149,4281.08
ManagementPosition
1.MR. YONGYUTH PHUSANTICHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SOMBOON FUSRIBOONMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. PAIRACH CHAROENCHAIPONGDIRECTOR
4.Mr. VICHIT JAROENCHAIPONGDIRECTOR
5.Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGSDIRECTOR
6.Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMITDIRECTOR
7.Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mrs. PORNPUN TANARIYAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. NAPADOL PUTARUNGSIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. MAUNG AUNG HTUNINDEPENDENT DIRECTOR
11.Mr. PREMCHIT VISESPHAETAYAINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address767 KRUNGTHEP-NONTHABURI ROAD, BANG SUE Bangkok10800
Phone0-2911-4567-92, 0-2911-4488
Fax0-2911-4481
URLwww.namsengins.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายกชกร  นันทพันธ์
เลขานุการบริษัทนายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์  
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Total Underwriting Income451.19431.431,693.081,779.211,755.42
Total Underwriting Expenses475.29436.041,734.481,832.521,767.73
Net Investment Income19.1232.9692.78110.1763.70
Total Operating Expenses73.5069.94283.47282.00314.84
EBT17.8542.60116.60140.41108.08
Net Profit15.7437.2197.41118.0290.30
EPS (B.)1.132.687.018.496.50
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow223.85181.24161.7843.06219.71
Investing Cash Flow-0.55-1.05-6.10-6.77-42.28
Financing Cash Flow---55.60-64.64-159.85
Net Cash Flow223.30180.19100.08-28.3417.58
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash & Deposits389.77246.58166.4766.3994.73
PP&E Net181.23186.70183.39188.04196.13
Due from Reinsurers--324.78--
Premium Due & Uncoll.219.67163.58241.91255.77209.80
Accrued invest. Income13.1514.7511.9113.367.62
Total Assets3,735.753,488.533,612.713,678.683,410.33
Unearned Premium Reserve--1,274.06-1,178.56
Loss Reserve & Claims--509.06-626.13
Held on Reinsurance Treaties--205.94-99.59
Total Liabilities2,412.912,165.852,292.542,356.662,165.38
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital139.00139.00139.00139.00139.00
Premium (Discount) on Share Capital594.44594.44594.44594.44594.44
Retained Earnings (Deficit)591.06574.04602.43561.16510.00
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,322.841,322.681,320.171,322.021,244.95
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)13.90 13.90 13.90 
Market Cap (MB.)952.15 1,049.45 1,108.52 
Price (B./share)68.50 75.50 79.75 
BVPS (B./Share)95.17 95.64 93.57 
P/BV (X)0.72 0.79 0.85 
P/E (X)12.54 10.88 9.02 
Turnover Ratio (%)1.89 3.70 4.94 
Value Trade/Day (MB.)0.15 0.17 0.23 
Beta0.23 0.26 0.01 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-9.27 -5.33 -5.90 
Dividend Yield (%)6.13 6.62 4.89 
Payout Ratio0.77 0.58 0.44 
Dividend PolicyNot exceed 60 percent of profit for the period (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019