สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 02:08

Company Profile OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is one of Asia's leading glass tableware manufacturers, providing an extensive range of quality glassware and services in all aspects of business, from retail and food service to decorated glassware.
Top 10 Major Shareholders(@07 Mar 2019)Share%
1.บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด7,000,00032.82
2.นาย กีรติ อัสสกุล1,995,0709.35
3.นาย วีรวุฒิ อัสสกุล1,994,9919.35
4.นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์1,805,8798.47
5.นาย วิทิต พงศ์พิโรดม800,0003.75
6. TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.630,7152.96
7.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด494,8002.32
8.นาย สุรพล อัสสกุล469,1822.20
9.นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์450,5002.11
10.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์346,8001.63
ManagementPosition
1.Mr. CHAKRI CHANRUANGVANICHCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Miss JARIYA SANGCHAIYAMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. KIRATI ASSAKULDIRECTOR
4.Mr. NAPUTT ASSAKULDIRECTOR
5.Mr. WORAGAN XUTOINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
6.Mr. TATCHAPOL POSHYANONDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. CHAIPRANIN VISUDHIPOLINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. MATTHEW KICHODHANINDEPENDENT DIRECTOR
9.Mr. CHATCHAWIN CHAROEN-RAJAPARKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressOCEAN TOWER 2, FLOOR 34, 75/88-91 SUKHUMVIT 19 ROAD, WATTANA Bangkok10110
Phone0-2661-6556
Fax0-2661-6550
URLhttp://www.oceanglass.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทคุณรักดี  ภัคดีชุมพล  
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales384.25401.852,020.632,147.642,040.36
Other Income5.086.8810.4619.0614.59
Total Revenues389.33408.732,031.092,166.702,054.95
COGs257.24266.081,385.471,408.201,242.63
SG&A119.53111.91476.67491.69494.64
Total Expenses421.92393.751,970.682,059.041,910.54
EBITDA6.2053.76215.37270.84309.46
Depre. & Amor.38.7838.78154.96163.18165.05
EBIT-32.5914.9860.41107.66144.41
Net Profit-30.678.5224.4665.9894.57
EPS (B.)-1.440.401.153.094.43
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow27.71-39.4062.24404.18452.75
Investing Cash Flow-40.50-15.85-248.10-93.13-109.49
Financing Cash Flow-6.6038.19182.19-308.44-368.52
Net Cash Flow-19.40-17.07-3.672.61-24.41
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash70.8977.5890.2595.0192.77
A/R Net140.15181.35227.43208.64225.07
Inventories1,013.46983.22997.50872.30993.12
Current Assets1,248.091,280.751,336.001,230.251,360.25
PP&E Net1,896.681,804.361,896.341,790.861,639.14
Total Assets3,175.063,116.593,265.923,052.533,025.49
OD645.00215.00585.00110.00125.00
A/P Net270.93348.66320.67339.58328.03
Current portion of LT121.64160.84182.34190.84182.84
Current Liabilities1,038.54726.361,093.45644.10641.96
Non-Current Liabilities294.02499.19299.36525.59688.88
Total Liabilities1,332.561,225.551,392.801,169.691,330.84
Authorized Capital500.00500.00500.00500.00500.00
Paid-Up Capital213.31213.31213.31213.31213.31
Premium (Discount) on Share Capital302.81302.81302.81302.81302.81
Other Surplus (Deficit)526.01526.01526.01526.01-
Retained Earnings (Deficit)800.69848.48831.36839.96810.98
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,842.511,891.051,873.111,882.841,694.66
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)21.33 21.33 21.33 
Market Cap (MB.)735.91 703.91 917.22 
Price (B./share)34.50 33.00 43.00 
BVPS (B./Share)86.38 87.95 86.92 
P/BV (X)0.40 0.38 0.49 
P/E (X)N/A 11.76 9.19 
Turnover Ratio (%)0.73 4.50 13.28 
Value Trade/Day (MB.)0.04 0.16 0.56 
Beta0.45 0.50 0.76 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)4.55 -23.26 13.16 
Dividend Yield (%)1.65 4.70 5.16 
Payout RatioN/A 0.55 0.47 
Dividend PolicyPays from profit only (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019