สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 September 2021 19:55

Company Profile PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company operates as manufacturer of PET bottles. The company's PET bottle product can be categorised into 4 main groups based on the usage of product. The groups are 1) Fruit Juice PET Bottle 2) Vegetable Oil PET Bottle 3) Drinking Water PET Bottle and 4) Fish Sauce and Seasoning PET bottle.
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2021)Share%
1.บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)86,000,00031.85
2.บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด30,000,00011.11
3.MR. MIN TIENWORN13,700,0005.07
4.บริษัท CHEER GROUP HOLDINGS CO.,LTD.13,370,7004.95
5.นาย วีรชัย เดชอมรธัญ6,110,0002.26
6.น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์6,000,0002.22
7.นาย ธงชัย ตันสุทัตต์6,000,0002.22
8.นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม6,000,0002.22
9.นาย วัชร วิทยฐานกรณ์6,000,0002.22
10.MR. Pachai Chanpitaksa6,000,0002.22
ManagementPosition
1.Mr. PRAYOON BOONPRASURDCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
2.Mr. THONGCHAI TANSUTATMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. VACHARA VITAYATANAGORNDIRECTOR
4.Mr. VISUTH VITAYATHANAGORNDIRECTOR
5.Mr. VORRAVUTH TANGPIROONTHUMDIRECTOR
6.Mr. PRAMOTE SANTIWATTANADIRECTOR
7.Miss THIPAWAN UTHAISANGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Miss PUKIL TAKSINWARACHARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. THANET NORABHOOMPIPATINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address7/3 Moo 3 Bangkrabau, Nakornchaisri Nakorn Phathom73120
Phone0-3433-2611-2
Fax0-3433-2613
URLwww.prodigy.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.ฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Revenue From Operations321.42358.79626.87672.85699.98
Other Income0.521.322.593.785.69
Total Revenues321.93360.11629.47676.62705.67
Costs250.85253.86452.41528.48579.24
Selling And Administrative Expenses30.3727.0951.4163.5954.07
Total Cost And Expenses282.47282.47508.34591.74633.83
EBITDA66.24105.97178.02142.59128.34
Depre. & Amor.26.7828.3356.8957.7156.51
EBIT39.4677.64121.1384.8871.83
Net Profit : Owners Of The Parent31.4363.6498.2565.8856.81
EPS (B.)0.120.240.360.240.21
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Operating Cash Flow81.50111.54157.21137.67106.83
Investing Cash Flow-9.37-39.63-70.05-48.95-32.43
Financing Cash Flow-58.30-26.61-53.31-53.65-59.25
Net Cash Flow13.8445.3033.8535.0715.15
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Cash And Cash Equivalents265.35262.96251.52217.67182.60
A/R Net89.8995.2096.8497.54132.55
Inventories53.2473.2259.6559.7069.53
Current Assets410.09433.21409.08375.83385.74
PP&E Net283.53299.14300.93287.83296.53
Non-Current Assets294.23311.53311.96294.35300.24
Total Assets704.32744.73721.04670.18685.98
OD-----
A/P Net83.0287.6671.2963.3199.70
Current portion of LT-----
Current Liabilities93.97115.6784.2774.76108.74
Non-Current Liabilities21.7420.1120.1918.4612.16
Total Liabilities115.71135.77104.4693.22120.90
Authorized Capital135.00135.00135.00135.00135.00
Paid-Up Capital135.00135.00135.00135.00135.00
Premium (Discount) on Share Capital156.34156.34156.34156.34156.34
Retained Earnings (Deficit)297.27317.62325.23285.62273.74
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity588.61608.96616.58576.96565.08
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
16 Sep 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)270.00 270.00 270.00 
Market Cap (MB.)1,128.60 923.40 788.40 
Price (B./share)4.18 3.42 2.92 
BVPS (B./Share)2.18 2.21 2.10 
P/BV (X)1.92 1.55 1.39 
P/E (X)17.09 10.73 10.97 
Turnover Ratio (%)46.71 20.87 9.90 
Value Trade/Day (MB.)2.93 0.78 0.34 
Beta0.50 0.55 0.26 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)22.22 17.12 3.55 
Dividend Yield (%)7.66 5.85 6.16 
Payout Ratio1.31 0.63 0.75 
Dividend PolicyNo less than 50% of the company?s net income after corporate tax and deduction of all reserves required by law (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 September 2021