สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:32

Company Profile PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is the distributor of consumer products, divided into 5 groups of products including foods and beverages, confectionery, nutritional foods and pastille, personal care and household products, which has covered a network of more than 30,000 stores nationwide. The Company has 4 Subsidiaries: 1. P.M. Food Co., Ltd. manufactures and distributes fish snack products under ?Taro? brand. 2. Premier Canning Industry Co., Ltd. manufactures and sells tuna and other seafood products for human and pet food under the customer brand, all products are exported to overseas, and manufactures and distributes tomato ketchup, chili sauce and other seasoning sauce under ?King?s Kitchen? brand. 3. Premier Frozen Products Co., Ltd. provides cold storage 4. PM SE CO., Ltd. invests in social enterprise businesses and distributes social enterprise products and organic coffee products under the brand ?MiVana? and ?Arabica?.
Top 10 Major Shareholders(@04 Mar 2022)Share%
1.บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด273,450,60045.71
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED55,019,4009.20
3.บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)40,125,3006.71
4.นาย ฮารกิชิน ทันวานี28,000,0004.68
5.บริษัท Thai NVDR Company Limited16,410,7492.74
6.นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์10,200,2001.71
7.นาง MARISRI CHOONHARAS5,000,0000.84
8.นาง วิมลทิพย์ พงศธร5,000,0000.84
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด4,413,3000.74
10.นาย APISIT PUNPRUEK4,260,0000.71
ManagementPosition
1.Mr. SOMCHAI CHOONHARASCHAIRMAN
2.MR. VICHIEN PHONGSATHORNCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
3.Mrs. DUANGTHIP EAMRUNGROJDIRECTOR
4.Mr. SURADEJ BOONYAWATANADIRECTOR
5.Mrs. PENSRI DETTINGENGDIRECTOR
6.Mr. PIYA SMUTKOCHORNDIRECTOR
7.Mrs. WALAIRAT PONGJITTDIRECTOR
8.Mr. WICHAI HIRUNWONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Miss NAENGNOI CHAI-ONNOMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. PANAEK WARAWITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mrs. NANGNOI BUNYASARANUNDINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District Bangkok10250
Phone0-2301-1000
Fax0-2301-1020
URLwww.premier-marketing.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  กุลธิดา  วีระถาวร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations1,209.171,149.364,364.284,160.514,086.31
Other Income9.548.7322.0422.2837.30
Total Revenues1,218.721,158.104,386.454,183.074,123.61
Costs865.99780.283,015.712,811.342,868.30
Selling And Administrative Expenses247.99224.23940.73873.52868.59
Total Cost And Expenses1,114.791,004.533,957.483,685.823,764.51
EBITDA132.59179.33539.66584.01423.16
Depre. & Amor.25.2124.09102.0398.4061.86
EBIT107.38155.24437.62485.61361.30
Net Profit : Owners Of The Parent87.53130.30354.82404.32276.11
EPS (B.)0.160.230.640.690.45
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow112.47173.16411.19466.36404.82
Investing Cash Flow-22.53-134.65-130.12133.42-87.87
Financing Cash Flow-81.95-12.11-247.97-703.83-230.43
Net Cash Flow7.9926.4033.11-104.0586.52
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents65.3750.2756.9823.87127.91
A/R Net704.85756.01672.14787.27687.20
Inventories612.38591.37569.13487.28435.13
Current Assets1,544.931,580.751,414.621,369.051,518.60
PP&E Net965.49907.12965.09895.62878.99
Non-Current Assets1,182.871,102.311,170.521,088.231,067.68
Total Assets2,727.802,683.062,585.142,457.282,586.28
OD47.4032.29158.0026.774.99
A/P Net719.01729.42626.33653.58555.67
Current portion of LT24.4645.3726.7145.3840.23
Current Liabilities889.06905.88884.84798.99648.66
Non-Current Liabilities322.25284.47269.99294.37290.99
Total Liabilities1,211.311,190.361,154.831,093.36939.65
Authorized Capital598.25598.25598.25598.25598.25
Paid-Up Capital598.25598.25598.25598.25598.25
Premium (Discount) on Share Capital-----
Retained Earnings (Deficit)1,032.261,013.04944.73882.75846.64
Treasury Stock299.98299.98299.98299.98-
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity209.17194.13208.78194.13208.40
 - Surplus (Deficits)-8.32-8.32-8.32-8.32-10.36
Shareholders' Equity1,539.691,505.441,451.771,375.141,653.28
Minority Interest-23.21-12.74-21.46-11.23-6.65
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)598.25 598.25 598.25 
Market Cap (MB.)5,444.03 5,922.63 4,815.87 
Price (B./share)9.10 9.90 8.05 
BVPS (B./Share)2.76 2.36 2.38 
P/BV (X)3.30 4.20 3.34 
P/E (X)16.28 15.57 11.87 
Turnover Ratio (%)10.34 74.52 44.53 
Value Trade/Day (MB.)6.33 21.31 7.94 
Beta0.92 0.82 0.61 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-8.08 22.98 3.21 
Dividend Yield (%)4.95 5.10 9.72 
Payout Ratio0.80 0.87 0.99 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after income tax and legal reserve. However, such dividend payment is subject to change, depending on the investment plan, necessity and appropriateness under the future circumstances

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022