สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 04:33

Company Profile PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The principal business operations of the the Group are exploration and production of petroleum in Thailand and overseas, foreign gas pipeline transportation, and investment in projects strategically connected to the energy business
Top 10 Major Shareholders(@13 Feb 2019)Share%
1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,591,860,48965.29
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด268,554,8946.76
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED103,347,1702.60
4. STATE STREET EUROPE LIMITED86,103,5802.17
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON41,281,6871.04
6. สำนักงานประกันสังคม39,992,4771.01
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED31,994,0430.81
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด24,613,4000.62
ManagementPosition
1.Mr. PRAJYA PHINYAWATCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / CHAIRMAN OF THE INDEPENDENT DIRECTORS COMMITTEE
2.Mr. PHONGSTHORN THAVISINPRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. WIRAT UANARUMITDIRECTOR
4.Mr. TWARATH SUTABUTRDIRECTOR
5.Mr. PITIPAN TEPARTIMARGORNDIRECTOR
6.Miss PENCHUN JARIKASEMDIRECTOR
7.Mr. CHANSIN TREENUCHAGRONDIRECTOR
8.Mr. PATCHARA ANUNTASILPADIRECTOR
9.ADM. TANARAT UBOLVICE CHAIRMAN OF THE INDEPENDENT DIRECTORS COMMITTEE
10.Mr. ACHPORN CHARUCHINDAINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SETHAPUT SUTHIWART-NARUEPUTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. BUNDHIT EUA-ARPORNINDEPENDENT DIRECTOR
13.Col. NIMIT SUWANNARATINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mr. DECHAPIWAT NA SONGKHLAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressEnergy Complex Building A, Floors 6, 19-36, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Bangkok10900
Phone0-2537-4000
Fax0-2537-4444
URLwww.pttep.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.ปณิดา  เอื้อวงศ์ประยูร
เลขานุการบริษัทนายยงสิทธิ์    โฆษวิฑิตกุล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales42,860.0537,343.45171,809.15147,724.66150,217.05
Other Income2,287.151,761.714,877.765,473.082,528.17
Total Revenues45,233.6139,170.93176,943.16153,526.45153,046.65
COGs3,858.213,279.9536,060.3812,472.1012,464.25
SG&A6,320.456,210.159,199.6229,464.8628,290.87
Total Expenses27,573.2023,879.24109,265.46119,272.20122,744.89
EBITDA32,225.2628,157.91127,486.7191,095.66104,693.01
Depre. & Amor.14,564.8512,866.2159,809.0056,841.4174,391.25
EBIT17,660.4115,291.6967,677.7134,254.2530,301.76
Net Profit12,479.1613,380.7136,206.2920,579.4612,859.72
EPS (B.)3.033.248.694.542.76
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow29,815.4532,784.32106,058.0490,394.7880,480.38
Investing Cash Flow-12,009.2430,375.943,755.44-86,474.36-95,999.99
Financing Cash Flow-437.76-3,473.80-55,685.33-22,539.55-19,211.30
Net Cash Flow17,368.4559,686.4754,128.15-18,619.13-34,730.90
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash118,636.25106,502.71103,193.5649,419.4773,076.52
A/R Net3,181.612,480.9723,506.023,576.412,722.90
Inventories8,705.741,394.529,158.20627.031,345.37
Current Assets203,619.08194,737.93186,783.42188,400.09185,972.83
PP&E Net260,864.42246,577.40266,190.79262,570.70305,781.99
Total Assets641,006.54616,661.59635,087.33628,121.29676,889.53
OD-----
A/P Net3,593.942,788.593,331.163,769.833,005.71
Current portion of LT13,208.2710,097.2013,207.5513,062.90-
Current Liabilities97,816.9552,139.1680,663.1452,330.5039,442.94
Non-Current Liabilities161,601.78191,951.76164,360.80199,416.07229,462.67
Total Liabilities259,418.73244,090.92245,023.94251,746.57268,905.61
Authorized Capital3,969.993,969.993,969.993,969.993,969.99
Paid-Up Capital3,969.993,969.993,969.993,969.993,969.99
Premium (Discount) on Share Capital105,417.62105,417.62105,417.62105,417.62105,417.62
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)239,873.44237,082.61240,730.84224,206.23222,068.84
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity381,587.82372,570.67390,063.39376,374.73407,983.92
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)3,969.99 3,969.99 3,969.99 
Market Cap (MB.)535,948.03 450,593.34 396,998.54 
Price (B./share)135.00 113.50 100.00 
BVPS (B./Share)96.12 96.14 94.38 
P/BV (X)1.40 1.18 1.06 
P/E (X)15.18 12.24 38.67 
Turnover Ratio (%)39.64 90.70 58.83 
Value Trade/Day (MB.)1,493.03 1,912.54 879.36 
Beta1.78 1.72 1.28 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)18.94 13.50 3.90 
Dividend Yield (%)3.70 3.74 3.25 
Payout Ratio0.56 0.49 1.26 
Dividend PolicyMinimum of 30% of net profit after tax annually (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019