สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:56

Company Profile RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The group of company operates the overnight general hospital under the name of "Rajthanee Hospital" and "Rajthanee Rojana Hospital"
Top 10 Major Shareholders(@20 Mar 2019)Share%
1.นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ39,861,80513.29
2.บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด23,815,0397.94
3.บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)21,220,7457.07
4.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,297,3003.43
5.น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ9,587,8003.20
6.น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ9,327,8003.11
7.น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ9,327,8003.11
8.นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์7,660,5492.55
9.กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล6,944,3002.31
10.นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ5,881,1771.96
ManagementPosition
1.Mr. AURCHAT KANJANAPITAKCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. SURIN PRASITHIRUNCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. WACHIRA WUDHIKULPRAPANDIRECTOR
4.Mrs. PORNTIP WUDHIKULPRAPANDIRECTOR
5.Mrs. SMORN PRASITHIRUNDIRECTOR
6.Mr. CHAROONSAK SRIPOCHSOMBOONDIRECTOR
7.Miss PHITRAPHEE PRASITHIRUNDIRECTOR
8.Mr. TANATIP SUPPRADITDIRECTOR
9.Miss VILAILAK AUNYAMANEERATINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
10.Mr. SARAN SUPAKSARANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. TEERASAK NARANONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Miss SUDTHIDA CHIRAPATSAKULINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address111 Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District Ayutthya13000
Phone0-3533-5555-71
Fax0-3533-5555 ต่อ 878
URLwww.rajthanee.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.กมลพร  บุญประกอบ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales445.88382.921,587.431,403.071,209.46
Other Income104.789.4823.6221.1714.54
Total Revenues550.66392.401,611.051,424.241,224.00
COGs285.42257.361,101.98985.67876.62
SG&A41.6447.84182.44153.19137.37
Total Expenses327.06305.201,284.421,138.861,013.99
EBITDA245.07105.66405.46362.47284.21
Depre. & Amor.21.4818.4678.8377.0974.19
EBIT223.6087.20326.63285.37210.01
Net Profit176.4265.52254.54231.24154.64
EPS (B.)0.590.220.850.770.62
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow36.38-48.75596.3116.31226.22
Investing Cash Flow75.8683.22-704.11270.22-578.85
Financing Cash Flow-231.9070.55128.85-225.03549.56
Net Cash Flow-119.65105.0221.0561.50196.94
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash170.18367.68289.83262.66201.16
A/R Net370.68265.41274.77226.45218.93
Inventories26.3424.3329.0023.7919.77
Current Assets870.781,053.58935.23923.21952.59
PP&E Net859.05840.45807.84829.61769.49
Total Assets1,863.792,043.751,879.481,901.251,823.65
OD--20.00-0.00
A/P Net161.55148.97168.26169.89172.47
Current portion of LT45.316.9173.680.4924.98
Current Liabilities258.19190.75278.15192.44200.45
Non-Current Liabilities119.88117.52292.2842.4182.16
Total Liabilities378.07308.27570.43234.86282.61
Authorized Capital300.00300.00300.00300.00300.00
Paid-Up Capital300.00300.00300.00300.00300.00
Premium (Discount) on Share Capital1,092.891,092.891,092.891,092.891,092.89
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)442.92273.59266.51208.06107.31
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,482.131,656.521,305.721,590.991,490.24
Minority Interest3.5978.963.3375.4050.81
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)300.00 300.00 300.00 
Market Cap (MB.)8,025.00 5,580.00 7,500.00 
Price (B./share)26.75 18.60 25.00 
BVPS (B./Share)4.94 4.12 5.15 
P/BV (X)5.41 4.51 4.85 
P/E (X)21.96 23.19 35.52 
Turnover Ratio (%)24.86 30.82 59.07 
Value Trade/Day (MB.)12.77 9.19 18.07 
Beta0.76 0.59 0.94 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)43.82 -25.60 -1.96 
Dividend Yield (%)2.62 2.96 1.60 
Payout Ratio0.57 0.81 0.57 
Dividend Policy40% of the net profit after tax and provisions, based on its separated financial statement. Nonetheless, the Company?s payout may deviate from the policy (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019