สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 13:32

Company Profile SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Develop residential real estate for sales, including condominiums, houses, townhomes and home offices, and offer juristic person management service for the Company's projects.
Top 10 Major Shareholders(@15 Mar 2022)Share%
1.นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ520,084,46643.87
2.นาย อุทร ภูษิตกาญจนา167,777,49314.15
3.MR. Kamol Opaskitti142,598,93312.03
4.นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ132,800,00011.20
5.บริษัท Thai NVDR Company Limited46,900,0173.96
6.MRS. ALISA SASIPONGPREECHA21,333,3331.80
7.นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา16,204,8261.37
8.นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์14,370,7201.21
9.MR. JOSEPH LEE BOON LENG11,807,6631.00
10.บริษัท ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY LIMITED11,054,9000.93
Business
Develop residential real estate for sales, including condominiums, houses, townhomes and home offices, and offer juristic person management service for the Company's projects.
Company Profile 4/
Field nameDetail
ที่อยู่99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง ระยอง21110
เบอร์โทรศัพท์0-3892-8188
เบอร์โทรสาร0-3892-8189
URLhttp://www.skn.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายหาญศิริ  แสงวงศ์กิจ
เลขานุการบริษัทนางสุวิชา  ตั้งศุภนันท์    ,  น.ส.อัจฉริยะ  ชาญด้วยกิจ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations342.28661.122,188.143,418.433,469.65
Other Income129.7959.45247.25216.8555.59
Total Revenues474.34721.962,441.423,641.143,525.24
Costs230.08401.031,379.031,982.312,042.18
Selling And Administrative Expenses151.48216.62635.29713.50640.45
Total Cost And Expenses381.56617.652,014.322,695.802,682.64
EBITDA117.03121.69506.991,015.74917.90
Depre. & Amor.24.7318.4783.0570.3559.93
EBIT92.30103.22423.94945.39857.98
Net Profit : Owners Of The Parent22.8245.10146.77542.63502.59
EPS (B.)0.020.040.130.560.53
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow-553.75117.32-480.63556.01750.62
Investing Cash Flow30.68-89.40-369.91-336.30-140.59
Financing Cash Flow459.59-80.74944.85-259.94-504.61
Net Cash Flow-63.48-52.8294.30-40.24105.42
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents362.45278.81425.93331.63371.87
A/R Net928.17802.15742.07340.13289.71
Inventories8,712.068,006.198,265.187,988.689,033.23
Current Assets10,316.589,240.309,879.229,326.9010,574.19
PP&E Net3,262.352,882.303,182.982,662.061,891.94
Non-Current Assets4,413.643,713.694,274.883,594.922,472.66
Total Assets14,730.2212,954.0014,154.1012,921.8113,046.85
OD---3.55131.79
A/P Net2,006.742,634.552,000.882,639.453,479.09
Current portion of LT526.832,116.612,498.601,907.131,278.65
Current Liabilities2,572.894,925.874,641.924,782.494,995.76
Non-Current Liabilities7,754.134,035.265,141.854,195.225,535.65
Total Liabilities10,327.028,961.139,783.778,977.7110,531.41
Authorized Capital1,200.651,281.551,200.651,281.551,281.55
Paid-Up Capital1,185.641,111.551,185.641,111.55961.55
Premium (Discount) on Share Capital1,369.881,369.881,369.881,369.88732.54
Retained Earnings (Deficit)1,150.601,226.471,127.791,181.37643.71
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-5.54-5.54-5.54-5.54-5.54
 - Surplus (Deficits)-5.54-5.54-5.54-5.54-5.54
Shareholders' Equity3,712.753,702.353,677.763,657.252,332.26
Minority Interest690.45290.51692.57286.85183.19
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)1,185.65 1,185.65 1,111.55 
Market Cap (MB.)10,492.96 14,702.01 6,169.09 
Price (B./share)8.85 12.40 5.20 
BVPS (B./Share)3.13 2.99 N/A 
P/BV (X)2.83 4.15 
P/E (X)84.29 32.37 17.51 
Turnover Ratio (%)20.69 127.48 36.56 
Value Trade/Day (MB.)33.27 47.40 668.64 
Beta0.73 0.53 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-28.63 138.32 -5.40 
Dividend Yield (%)0.55 1.47 N/A 
Payout Ratio0.47 0.48 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit of the separate financial statements after deduction of corporate income tax and various reserves of all types as required by laws and regulations of the Company (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022