สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 13 August 2022 20:06

Company Profile SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company manufactures and sell ladies lingerie brandname Sabina and the distributors of highly popular brandnames in Europe.
Top 10 Major Shareholders(@06 May 2022)Share%
1.นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์161,157,00046.38
2.นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02
3.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02
4.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88
5.บริษัท Thai NVDR Company Limited8,452,3262.43
6. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF7,937,9002.28
7.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,435,4001.85
8.นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,483,9001.58
9.นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์4,000,0001.15
10.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,272,4000.94
ManagementPosition
1.Mr. VIROJ THANALONGKORNCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. BUNCHAI PUNTURAUMPORNCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Miss DUANGDAO MAHANAVANONTCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mrs. SUCHANYA THANALONGKORNDIRECTOR
5.Miss VACHIRAWAN YAMSRIDIRECTOR
6.Mr. SOMKID PARDUNGKIATTISAKDIRECTOR
7.Miss PITCHA THANALONGKORNDIRECTOR
8.Mr. YUTHANA ADIPATHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Miss RAWEWAN PEYAYOPANAKULINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. SOMCHAI VANAVITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. CHAKKRIS UTHAYOPHASINDEPENDENT DIRECTOR
12.Miss PENSRI SUTEERASARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address177 Moo 8, Wangkaithurn, Hanka Chainart17130
Phone0-5643-7156-8, 0-2422-9400
Fax0-5643-7159, 0-2434-5911
URLwww.sabina.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์  
เลขานุการบริษัทนางสาววาจา    มุขโต
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2022 
(01/01/22 
-30/06/22) 
6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations1,557.711,290.862,631.362,898.013,279.74
Other Income7.5511.4020.2413.6711.22
Total Revenues1,570.361,305.432,655.672,913.833,294.96
Costs822.22665.401,345.771,524.801,494.13
Selling And Administrative Expenses486.71460.70936.881,034.141,276.45
Total Cost And Expenses1,308.931,126.102,282.642,558.952,770.58
EBITDA294.34199.41453.10408.67572.75
Depre. & Amor.32.9120.0980.0753.7848.37
EBIT261.43179.33373.03354.89524.38
Net Profit : Owners Of The Parent210.89141.06294.19276.81413.25
EPS (B.)0.610.410.850.801.19
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2022 
(01/01/22 
-30/06/22) 
6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow402.95277.61577.95329.93-105.06
Investing Cash Flow-151.00-33.47-81.85-24.7786.85
Financing Cash Flow-228.00-254.57-479.16-307.4222.94
Net Cash Flow23.94-10.4416.94-2.264.73
Statement of Financial Position (MB.)6M/2022 
(01/01/22 
-30/06/22) 
6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents103.7752.4479.8262.8865.15
A/R Net447.79398.80445.46436.31491.64
Inventories1,083.121,337.251,260.301,403.951,563.79
Current Assets2,098.092,094.122,145.012,162.672,407.06
PP&E Net237.07253.80243.63331.45282.09
Non-Current Assets549.20579.04558.31641.28610.85
Total Assets2,647.292,673.162,703.312,803.943,017.91
OD332.67469.91394.60558.82565.07
A/P Net199.25173.71251.65212.74366.53
Current portion of LT-----
Current Liabilities587.11688.77710.93852.781,034.58
Non-Current Liabilities204.35166.47163.16156.05122.38
Total Liabilities791.46855.24874.091,008.831,156.97
Authorized Capital347.50347.50347.50347.50347.50
Paid-Up Capital347.50347.50347.50347.50347.50
Premium (Discount) on Share Capital275.16275.16275.16275.16275.16
Retained Earnings (Deficit)1,271.771,221.891,232.441,237.301,297.82
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-39.35-26.64-25.88-64.86-59.55
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity1,855.081,817.921,829.221,795.111,860.94
Minority Interest0.75----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
11 Aug 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)347.50 347.50 347.50 
Market Cap (MB.)8,444.25 6,880.50 7,089.00 
Price (B./share)24.30 19.80 20.40 
BVPS (B./Share)5.53 4.94 4.96 
P/BV (X)4.39 4.01 4.11 
P/E (X)26.60 25.83 23.37 
Turnover Ratio (%)62.40 52.70 61.59 
Value Trade/Day (MB.)33.48 15.39 16.99 
Beta0.81 0.63 0.99 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)22.73 -2.94 -14.29 
Dividend Yield (%)3.50 4.04 5.83 
Payout Ratio0.93 1.12 1.11 
Dividend PolicyNot less than 40% of net profit from the tax deduction and reserving the amount required by law

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of July 7, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 12 August 2022