สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 17:13

Company Profile SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company manufactures and sell ladies lingerie brandname Sabina and the distributors of highly popular brandnames in Europe.
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2021)Share%
1.นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์161,157,00046.38
2.นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02
3.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02
4.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88
5. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF9,182,6002.64
6.นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,478,9001.58
7.บริษัท Thai NVDR Company Limited4,308,7461.24
8.นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์4,000,0001.15
9. CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY3,323,5000.96
10.กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3,288,9000.95
ManagementPosition
1.Mr. VIROJ THANALONGKORNCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. BUNCHAI PUNTURAUMPORNMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mrs. SUCHANYA THANALONGKORNDIRECTOR
4.Miss VACHIRAWAN YAMSRIDIRECTOR
5.Mr. SOMKID PARDUNGKIATTISAKDIRECTOR
6.Miss DUANGDAO MAHANAVANONTDIRECTOR
7.Mr. YUTHANA ADIPATHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss RAWEWAN PEYAYOPANAKULINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.Mr. SOMCHAI VANAVITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. CHAKKRIS UTHAYOPHASINDEPENDENT DIRECTOR
11.Miss PENSRI SUTEERASARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address177 Moo 8, Wangkaithurn, Hanka Chainart17130
Phone0-5643-7156-8, 0-2422-9400
Fax0-5643-7159, 0-2434-5911
URLwww.sabina.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์  
เลขานุการบริษัทนางสาววาจา    มุขโต
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations1,290.861,331.112,898.013,279.743,089.84
Other Income11.408.5113.6711.2211.63
Total Revenues1,305.431,339.622,913.833,294.963,102.91
Costs665.40719.561,524.801,494.131,494.85
Selling And Administrative Expenses460.70463.041,034.141,276.451,155.76
Total Cost And Expenses1,126.101,182.602,558.952,770.582,650.62
EBITDA199.41188.20408.67572.75502.41
Depre. & Amor.20.0931.1953.7848.3750.12
EBIT179.33157.01354.89524.38452.29
Net Profit : Owners Of The Parent141.06120.87276.81413.25361.59
EPS (B.)0.410.350.801.191.04
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow277.6110.22329.93-105.06236.69
Investing Cash Flow-33.4726.80-24.7786.8551.89
Financing Cash Flow-254.57-16.19-307.4222.94-272.04
Net Cash Flow-10.4420.83-2.264.7316.53
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents52.4485.9762.8865.1560.42
A/R Net398.80451.38436.31491.64465.58
Inventories1,337.251,550.201,403.951,563.791,117.50
Current Assets2,094.122,294.922,162.672,407.062,029.03
PP&E Net253.80274.73331.45282.09306.80
Non-Current Assets579.04636.72641.28610.85572.99
Total Assets2,673.162,931.642,803.943,017.912,602.02
OD469.91723.22558.82565.07156.16
A/P Net173.71173.14212.74366.53409.31
Current portion of LT-----
Current Liabilities688.771,021.50852.781,034.58664.48
Non-Current Liabilities166.47159.04156.05122.38102.17
Total Liabilities855.241,180.541,008.831,156.97766.64
Authorized Capital347.50347.50347.50347.50347.50
Paid-Up Capital347.50347.50347.50347.50347.50
Premium (Discount) on Share Capital275.16275.16275.16275.16275.16
Retained Earnings (Deficit)1,221.891,203.121,237.301,297.821,068.10
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-26.64-74.69-64.86-59.55144.62
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity1,817.921,751.101,795.111,860.941,835.38
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)347.50 347.50 347.50 
Market Cap (MB.)6,706.75 7,089.00 8,270.50 
Price (B./share)19.30 20.40 23.80 
BVPS (B./Share)5.23 4.96 5.10 
P/BV (X)3.69 4.11 4.67 
P/E (X)22.58 23.37 21.10 
Turnover Ratio (%)45.79 61.59 107.08 
Value Trade/Day (MB.)16.57 16.99 42.78 
Beta0.61 0.99 0.86 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)-5.39 -14.29 -20.67 
Dividend Yield (%)4.15 5.83 4.37 
Payout Ratio1.01 1.11 0.98 
Dividend PolicyNot less than 40% of net profit from the tax deduction and reserving the amount required by law

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021