สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:50

Company Profile SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Auto part manufacturing which major products are Axle Shaft selling to ?OEM? (Original Equipment Manufacturer) inside and outside the kingdom and to invest in other companies which are engaging in auto part manufacturing
Top 10 Major Shareholders(@23 Aug 2019)Share%
1.บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด127,352,75029.95
2. Thai NVDR Company Limited66,646,29815.67
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC22,678,6355.33
4. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 17,170,5001.69
5.น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์6,567,8471.54
6.น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์6,015,5311.41
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT5,871,0001.38
8. BBHISL NOMINEES LIMITED5,844,4001.37
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,308,3391.01
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,253,0001.00
ManagementPosition
1.Mr. SANSERN WONGCHA-UMCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. YONGYUTH KITAPHANICHVICE CHAIRMAN
3.Miss NAPATSORN KITAPHANICHPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. YONGKIAT KITAPHANICHDIRECTOR
5.Mr. PAITOON TAVEEBHOLINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
6.Mr. PANJA SENADISAIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. AJARIN SARASASINDEPENDENT DIRECTOR
8.Mr. SUTHAD SETBOONSARNGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. PRAYONG HIRUNYAWANICHINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address129 MOO 2, BANGNA-TRAD ROAD, TAMBOL BANGCHALONG, AMPHOE BANG PHLI Samut Prakarn10540
Phone0-2312-5318
Fax0-2312-5076 , 0-2312-5317
URLwww.satpcl.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  พสุชา    สินไชย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales6,119.046,000.408,193.808,593.228,298.78
Other Income97.9889.02114.14209.0698.57
Total Revenues6,278.206,154.838,396.828,894.418,470.37
COGs4,965.294,919.786,684.027,262.157,062.21
SG&A548.10488.54682.47680.02669.79
Total Expenses5,515.185,408.327,366.497,942.187,732.00
EBITDA1,245.481,244.251,693.791,740.761,548.54
Depre. & Amor.482.46497.74663.46788.52810.17
EBIT763.02746.511,030.33952.24738.37
Net Profit684.00660.86915.60811.24607.56
EPS (B.)1.611.552.151.911.43
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow1,081.041,084.371,452.881,532.341,441.51
Investing Cash Flow-32.22-428.43-628.04174.35-553.58
Financing Cash Flow-667.76-1,262.98-1,346.68-893.36-816.65
Net Cash Flow381.06-607.04-521.85813.3371.28
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash1,743.841,277.581,362.781,884.621,071.29
A/R Net1,425.681,361.931,387.441,391.401,331.38
Inventories642.66449.21476.21427.86625.01
Current Assets4,649.494,069.034,224.384,486.483,463.22
PP&E Net3,646.913,875.713,804.074,113.925,409.57
Total Assets9,429.518,953.499,064.769,571.979,421.05
OD129.28--200.00-
A/P Net1,049.401,067.681,518.711,216.101,136.52
Current portion of LT103.86166.57114.63537.88754.63
Current Liabilities1,948.441,848.751,723.592,464.592,248.69
Non-Current Liabilities442.82450.31454.53687.411,285.50
Total Liabilities2,391.262,299.062,178.123,152.003,534.19
Authorized Capital425.19425.19425.19425.19425.19
Paid-Up Capital425.19425.19425.19425.19425.19
Premium (Discount) on Share Capital716.44716.44716.44716.44716.44
Other Surplus (Deficit)---1.21-
Retained Earnings (Deficit)5,854.995,512.805,745.005,277.134,744.60
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity6,996.636,654.446,886.646,419.975,886.86
Minority Interest41.62----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)425.19 425.19 425.19 
Market Cap (MB.)5,825.16 6,633.02 6,505.47 
Price (B./share)13.70 15.60 15.30 
BVPS (B./Share)16.46 16.46 15.65 
P/BV (X)0.83 0.95 0.98 
P/E (X)6.21 7.07 6.91 
Turnover Ratio (%)6.83 32.57 57.97 
Value Trade/Day (MB.)12.38 10.11 21.43 
Beta0.84 0.94 1.06 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-12.18 1.96 -29.82 
Dividend Yield (%)9.85 8.65 5.88 
Payout Ratio0.61 0.61 0.45 
Dividend PolicyMinimum rate of 30 per cent of its net profit after tax and statutory reserve. However, the dividend payment also depends on the Company's investment and financial plans

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020