สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 14:39

Company Profile SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
SCB is a holding company, which operates by investing in other companies, and has The Siam Commercial Bank Public Company Limited, a corporate banking, as a subsidiary operating main business.
Top 10 Major Shareholders(@22 Apr 2022)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 793,832,35923.58
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)392,649,10011.66
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)392,649,10011.66
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 232,614,0686.91
5. SOUTH EAST ASIA UK TYPE C NOMINEES LIMITED103,983,9503.09
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 100,622,4792.99
7. สำนักงานประกันสังคม 77,875,1002.31
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 41,375,4791.23
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 39,935,5511.19
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 36,792,1061.09
ManagementPosition
1.Mr. VICHIT SURAPHONGCHAICHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. ARTHID NANTHAWITHAYACHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.ACM SATITPONG SUKVIMOLDIRECTOR
4.Mr. PRASAN CHUAPHANICHDIRECTOR
5.Pol.Col. THUMNITHI WANICHTHANOMDIRECTOR
6.Miss JAREEPORN JARUKORNSAKULDIRECTOR
7.Mr. CHAKKRIT PARAPUNTAKULDIRECTOR
8.Miss CHUNHACHIT SUNGMAIDIRECTOR
9.Mrs. PANTIP SRIPIMOLDIRECTOR
10.Mr. KAN TRAKULHOONINDEPENDENT DIRECTOR
11.Mr. KRIRK VANIKKULINDEPENDENT DIRECTOR
12.Mr. THAWEESAK KOANANTAKOOLINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. PASU DECHARININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.Mr. WEERAWONG CHITTMITTRAPAPINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. CHAOVALIT EKABUTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
16.Miss LACKANA LEELAYOUTHAYOTININDEPENDENT DIRECTOR
17.Mr. PAILIN CHUCHOTTAWORNINDEPENDENT DIRECTOR
18.Mr. WINID SILAMONGKOLINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
19.Mr. APISAK TANTIVORAWONGINDEPENDENT DIRECTOR
20.Mr. CHAIRAT PANTHURAAMPHORNINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address9 Ratchadapisek Rd., Jatujak Bangkok10900
Phone0-2777-7777
Fax 
URL 
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัท-
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
Accounting TypeConsolidate
Interest Income29,019.08
Interest Expense4,275.31
Net Interest Income24,743.77
Fees & Service Income12,112.50
Fees And Service Expenses2,655.73
Net Fees And Service Expenses9,456.78
Dividend Income39.79
Gains (Losses) on Investments0.83
Interest Income (Expense) From Financial Assets And Liabilities Designated At Fair Value2,652.74
Other Operating Expenses15,990.50
 - Personnel Expenses7,566.57
 - Premises & Equip Expenses2,731.54
(Reversal Of) Expected Credit Losses8,750.00
Net Income before Tax12,963.04
Net Profit : Owners Of The Parent10,192.86
EPS (B.)3.00
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
Accounting TypeConsolidate
Operating Cash Flow68,173.09
Investing Cash Flow-76,327.03
Financing Cash Flow-193.69
Net Cash Flow-8,347.63
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
Accounting TypeConsolidate
Cash41,978.48
Interbank & Money Mkt. - Net588,345.74
Investment Net298,089.31
Net Loans and Accured Int.2,189,935.12
 - Loans & Receivables-
 - Allowance For Expected Credit Loss-
Assets Forclosed-Net18,225.50
PP&E Net44,833.99
Total Assets3,370,659.46
Deposits2,505,121.15
Debts Issued And Borrowings74,596.50
Other Liabilities74,364.33
Total Liabilities2,918,133.93
Authorized Capital70,000.00
Paid-Up Capital33,991.92
 - Preferred Shares35.25
 - Ordinary Shares33,956.67
Treasury Shares-
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-
Other Surplus (Deficit)-
Premium (Discount) On Share Capital11,124.19
Retained Earnings (Deficit)383,295.60
Shareholders' Equity450,912.80
Minority Interest1,612.73
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
Listed share (M.)3,367.11 
Market Cap (MB.)363,647.69 
Price (B./share)108.00 
BVPS (B./Share)N/A 
P/BV (X)
P/E (X)8.92 
Turnover Ratio (%)8.73 
Value Trade/Day (MB.)2,362.47 
Beta
 
Rate of ReturnYTD 
Price Change (%)52.11 
Dividend Yield (%)N/A 
Payout Ratio
Dividend PolicyNo less than 30 percent of net profit based on the consolidated financial statements

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022