สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 October 2021 23:24

Company Profile THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Top 10 Major Shareholders(@06 Oct 2021)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว793,832,35923.38
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited263,539,2047.76
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED130,756,1353.85
6. สำนักงานประกันสังคม120,344,7003.54
7. STATE STREET EUROPE LIMITED106,956,5063.15
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON50,952,1191.50
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC43,830,9931.29
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY39,315,3361.16
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address9 RAJADAPISEK ROAD, CHATU CHAK Bangkok10900
Phone0-2544-1111, 0-2777-7777
Fax0-2937-7931
URLwww.scb.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  วรรณพร  บุลสุข
เลขานุการบริษัทนางศิริบรรจง    อุทโยภาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Interest Income55,372.1461,463.08118,370.77135,025.20129,127.21
Interest Expense8,521.8311,908.5421,471.8635,623.6532,757.80
Net Interest Income46,850.3149,554.5496,898.9299,401.5496,369.41
Fees & Service Income25,213.9921,202.0145,621.2339,103.2837,016.12
Fees And Service Expenses4,963.334,606.839,034.929,433.188,559.78
Net Fees And Service Expenses20,250.6716,595.1836,586.3129,670.1028,456.34
Dividend Income104.44----
Gains (Losses) on Investments93.501,352.571,702.7129,406.732,930.16
Interest Income (Expense) From Financial Assets And Liabilities Designated At Fair Value5,813.305,075.527,662.076,816.707,944.83
Other Operating Expenses30,477.5332,533.6064,330.2270,537.8164,638.75
 - Personnel Expenses15,090.0116,228.6931,344.2533,280.5729,347.04
 - Premises & Equip Expenses5,496.656,285.3212,749.3313,894.1613,263.89
(Reversal Of) Expected Credit Losses20,035.6319,460.4746,649.4736,210.9424,022.74
Net Income before Tax23,708.6021,923.4133,788.0259,349.0849,563.34
Net Profit : Owners Of The Parent18,902.3417,610.7727,217.6040,436.3540,067.56
EPS (B.)5.565.188.0111.9011.79
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow-62,544.96-7,782.7860,951.60-26,194.8236,961.96
Investing Cash Flow63,150.8722,457.19-34,943.4436,902.21-14,825.79
Financing Cash Flow-9,132.81-19,406.86-21,994.76-10,021.14-15,801.23
Net Cash Flow-8,526.90-4,732.454,013.39686.256,334.93
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash43,258.1042,871.1451,631.5447,615.1647,116.87
Interbank & Money Mkt. - Net499,997.60535,478.38547,504.04433,510.18377,904.58
Investment Net246,364.90296,573.75339,828.26312,065.03568,853.60
Net Loans and Accured Int.2,165,363.332,035,082.852,130,308.122,002,460.862,040,622.18
 - Loans & Receivables---2,146,866.952,170,100.80
 - Allowance For Expected Credit Loss---114,272.45103,272.63
Assets Forclosed-Net16,035.0316,250.9516,136.3316,641.7913,449.58
PP&E Net37,768.1441,756.8640,308.6440,776.5243,206.36
Total Assets3,202,012.233,110,567.013,278,383.522,963,746.323,187,339.62
Deposits2,369,042.732,254,738.362,420,455.432,159,425.202,159,630.55
Debts Issued And Borrowings70,662.6669,848.5967,234.6677,952.01107,560.90
Other Liabilities60,066.6463,703.5872,802.1094,377.99336,358.48
Total Liabilities2,779,141.482,706,531.742,866,554.472,562,899.852,806,356.58
Authorized Capital70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00
Paid-Up Capital33,991.9233,991.9233,991.9233,991.9233,991.92
 - Preferred Shares35.7036.0236.0236.1137.18
 - Ordinary Shares33,956.2333,955.9033,955.9133,955.8233,954.74
Treasury Shares-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Surplus (Deficit)-----
Premium (Discount) On Share Capital11,124.1911,124.1911,124.1911,124.1911,124.19
Retained Earnings (Deficit)360,622.68341,027.67349,406.80339,071.78319,241.90
Shareholders' Equity421,944.90403,528.41411,429.91400,357.83380,026.60
Minority Interest925.86506.87399.14488.64956.45
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)3,395.65 3,395.59 3,395.58 
Market Cap (MB.)417,664.87 297,114.18 414,260.94 
Price (B./share)123.00 87.50 122.00 
BVPS (B./Share)124.13 119.49 116.34 
P/BV (X)0.99 0.73 1.05 
P/E (X)14.67 10.72 9.87 
Turnover Ratio (%)79.46 118.55 71.68 
Value Trade/Day (MB.)1,453.63 1,320.93 1,263.14 
Beta1.29 1.14 1.03 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)40.57 -28.28 -8.61 
Dividend Yield (%)1.87 7.14 4.51 
Payout Ratio0.44 0.58 0.44 
Dividend PolicyNot less than 30 percent of its net profit in each year (based on the consolidated financial statements)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 26 October 2021