สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:30

Company Profile THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Top 10 Major Shareholders(@17 Apr 2019)Share%
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร793,832,35923.38
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด317,916,8429.36
5. STATE STREET EUROPE LIMITED128,561,4483.79
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED106,192,7593.13
7. สำนักงานประกันสังคม88,494,1002.61
8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC55,222,8311.63
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC47,669,9641.40
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON42,848,5001.26
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address9 RAJADAPISEK ROAD, CHATU CHAK Bangkok10900
Phone0-2544-1111, 0-2777-7777
Fax0-2937-7931
URLwww.scb.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  วรรณพร  บุลสุข
เลขานุการบริษัทนางศิริบรรจง    อุทโยภาศ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income33,454.9331,288.04129,127.21125,113.06122,443.06
- Loans-----
Interest Expense8,741.527,956.0732,757.8032,803.5533,993.72
- Deposits-----
Net Interest & Div Income24,713.4223,331.9796,369.4192,309.5288,449.34
Bad Debt & Doubtful Acct.-----
Loss on Debt Restructuring-----
Non-Interest Income555.77988.562,476.694,887.327,232.50
Fees & Service Income8,956.3010,042.1237,016.1236,854.8634,379.24
Gain on Investments-----
Gain on Exchange-----
Non-Interest Expenses17,835.0116,229.9564,638.7557,650.0651,643.66
- Personnel Expenses9,208.967,448.4729,347.0427,488.3324,597.29
- Premises & Equip Expenses3,313.023,138.4213,263.8811,553.8410,823.31
- Fees & Service Expenses2,288.491,897.518,559.786,530.985,965.04
- Loss on Investments-----
- Loss on Exchange-----
Net Income before Tax11,314.7714,136.5849,563.3453,495.7659,162.46
Net Profit9,156.5011,364.4540,067.5643,151.9047,612.23
EPS (B.)2.693.3411.7912.6914.01
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-13,973.15-33,340.3036,961.965,953.9171,227.52
Investing Cash Flow-23,493.4228,541.04-14,825.791,805.66-50,990.44
Financing Cash Flow29,796.191,133.68-15,801.23-7,246.82-18,704.44
Net Cash Flow-7,670.39-3,665.586,334.93512.751,532.64
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash39,405.8137,016.1447,116.8740,797.1840,488.51
Interbank & Money Mkt.355,548.22339,552.65377,904.58316,733.08257,256.08
Investment Net618,902.00545,318.10568,900.99570,370.84590,920.60
Net Loans and Accured Int.2,026,606.461,973,957.702,040,622.181,948,069.721,865,819.23
- Loans & Receivables2,157,893.432,089,886.352,170,100.802,059,948.451,962,604.96
- Allowance for Doubtful Acct99,808.4789,162.6399,404.6885,699.3073,353.58
Assets Forclosed-Net14,767.1311,502.1013,449.5811,283.6411,604.43
PP&E Net42,397.6743,854.8943,206.3644,164.3840,887.72
Total Assets3,199,884.263,055,486.823,187,339.623,024,032.022,913,023.14
Deposits2,118,058.302,092,784.582,159,630.552,092,457.202,026,272.12
Borrowings-----
- ST-Borrowing-----
Total Liabilities2,807,487.492,682,176.782,806,356.582,660,269.032,578,724.92
Authorized Capital70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00
Paid-Up Capital33,991.9233,991.9233,991.9233,991.9233,991.92
- Preferred Shares36.8537.8137.1837.8538.90
- Ordinary Shares33,955.0833,954.1233,954.7433,954.0733,953.02
Premium (Discount) On Share Capital11,124.1911,124.1911,124.1911,124.1911,124.19
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)328,468.15309,794.86319,241.90298,362.37273,630.58
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity391,422.10373,009.37380,026.60363,463.57334,088.77
Minority Interest974.67300.66956.45299.42209.45
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)3,395.52 3,395.47 3,395.41 
Market Cap (MB.)470,279.77 453,295.76 509,311.08 
Price (B./share)138.50 133.50 150.00 
BVPS (B./Share)115.15 109.65 104.26 
P/BV (X)1.20 1.22 1.44 
P/E (X)12.44 10.76 10.93 
Turnover Ratio (%)37.58 61.50 52.05 
Value Trade/Day (MB.)1,285.21 1,206.33 1,101.88 
Beta0.95 1.04 0.89 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)3.75 -11.00 -1.64 
Dividend Yield (%)3.97 4.12 3.67 
Payout Ratio0.49 0.44 0.40 
Dividend PolicyApproximately 30-50 percent of each annual net profit (according to the consolidate financial statements) (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019