สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 November 2022 05:57

Company Profile SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
- Engaging in the residential real estate development business, consisting of single-detached houses, townhouses, commercial buildings, townhouse and condominiums- Engaging in rental business such as apartments for rent, small shopping (community mall) and office building business - Engage golf course business- Engage in solar electricity business- Engage in juristic person management business- Engage in residential construction business- Engage in real estate agent and brokerage business
Company Profile
Address448 Thanyalakpark Building, Ratchadapisek 26, Khwaeng Samsen Nok, Khet Huai Khwang Bangkok 10310
Telephone02-541-4642
Fax02-541-5164
Establish Date1993Listed Date29/07/2009
IPO Price (Baht)1.98@Par1.00 Baht
IPO Financial Advisory
 • ASSET PRO MANAGEMENT COMPANY LIMITED
 • MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 • Par1.00 Baht
  Last Par ChangeN/A
  Company Profile 4/
  Field nameDetail
  Address448 Thanyalakpark Building, Ratchadapisek 26, Khwaeng Samsen Nok, Khet Huai Khwang Bangkok10310
  Phone02-541-4642
  Fax02-541-5164
  URLwww.sena.co.th
  Contact Person
  ContactContact Name
  ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
  เลขานุการบริษัทนางวีรพร    ไชยสิริยะสวัสดิ์
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  Financial Statements (Concise Version) 5/
  Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2022 
  (01/01/22 
  -30/09/22) 
  9M/2021 
  (01/01/21 
  -30/09/21) 
  2021 
  (01/01/21 
  -31/12/21) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  2019 
  (01/01/19 
  -31/12/19) 
  Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
  Revenue From Operations2,483.492,387.123,038.914,088.095,140.49
  Other Income513.12103.37152.29148.81157.10
  Total Revenues2,996.602,490.503,191.214,236.895,297.59
  Costs1,458.561,357.161,765.232,230.822,537.71
  Selling And Administrative Expenses675.33441.10637.16734.871,288.22
  Total Cost And Expenses2,149.941,809.022,420.162,986.763,847.06
  EBITDA1,057.83953.621,708.581,663.931,471.53
  Depre. & Amor.104.1778.46108.27106.8497.88
  EBIT953.66875.171,600.301,557.091,373.65
  Net Profit : Owners Of The Parent703.62613.251,250.421,119.42890.05
  EPS (B.)0.490.430.870.790.63
  Statement of Cash Flow (MB.)9M/2022 
  (01/01/22 
  -30/09/22) 
  9M/2021 
  (01/01/21 
  -30/09/21) 
  2021 
  (01/01/21 
  -31/12/21) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  2019 
  (01/01/19 
  -31/12/19) 
  Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
  Operating Cash Flow544.37-1,865.70-1,585.271,676.921,806.53
  Investing Cash Flow-760.921,369.89401.00-814.39-1,557.26
  Financing Cash Flow458.26-657.41-158.93948.48307.85
  Net Cash Flow241.70-1,153.22-1,343.211,811.02557.12
  Statement of Financial Position (MB.)9M/2022 
  (01/01/22 
  -30/09/22) 
  9M/2021 
  (01/01/21 
  -30/09/21) 
  2021 
  (01/01/21 
  -31/12/21) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  2019 
  (01/01/19 
  -31/12/19) 
  Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
  Cash And Cash Equivalents2,311.151,811.421,622.342,995.701,186.69
  A/R Net286.86295.24330.03357.64476.28
  Inventories9,169.336,692.086,322.355,905.098,052.21
  Current Assets12,611.089,225.798,964.6210,093.199,729.73
  PP&E Net876.07883.35870.99961.001,007.08
  Non-Current Assets11,844.027,924.319,655.407,833.875,368.41
  Total Assets24,455.1017,150.1118,620.0217,927.0715,098.14
  OD2,852.89773.221,374.642,126.251,479.35
  A/P Net502.63344.55346.70660.901,147.68
  Current portion of LT3,873.151,328.832,618.621,506.09959.38
  Current Liabilities7,310.122,684.624,555.524,616.723,750.59
  Non-Current Liabilities6,433.677,300.896,262.186,142.934,845.47
  Total Liabilities13,743.799,985.5210,817.7010,759.668,596.06
  Authorized Capital1,817.551,459.701,459.701,447.931,447.93
  Paid-Up Capital1,441.641,435.951,435.951,423.731,423.73
  Premium (Discount) on Share Capital606.26589.43589.43552.19552.19
  Retained Earnings (Deficit)5,886.635,018.925,656.094,707.614,032.80
  Treasury Stock-----
  Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
  Other Components Of Equity73.7585.6183.8272.0172.01
   - Surplus (Deficits)72.0172.0172.0172.0172.01
  Shareholders' Equity8,008.287,129.917,765.286,755.556,080.73
  Minority Interest2,703.0334.6837.04411.86421.35
  Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
  StatisticsYTD
  25 Nov 2022
  2021
  30 Dec 2021
  2020
  30 Dec 2020
  Listed share (M.)1,441.64 1,435.95 1,423.73 
  Market Cap (MB.)5,651.21 5,829.94 4,897.62 
  Price (B./share)3.92 4.06 3.44 
  BVPS (B./Share)5.55 4.97 4.48 
  P/BV (X)0.71 0.82 0.77 
  P/E (X)4.21 5.86 3.96 
  Turnover Ratio (%)52.74 31.89 41.07 
  Value Trade/Day (MB.)15.86 7.62 6.35 
  Beta0.96 0.80 0.76 
   
  Rate of ReturnYTD 2021 2020 
  Price Change (%)-3.45 18.02 27.41 
  Dividend Yield (%)5.38 7.68 7.27 
  Payout Ratio0.36 0.27 0.35 
  Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit after deducting the legal reserve. The dividend payment must be approved by the shareholders' meeting. and will also consider other factors (with additional conditions)

  CG Score 2022 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
  AGM Level 2021 from Thai Investors Association
  Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of July 7, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
  The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
  Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
  Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
  Last updated on 26 November 2022