สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:59

Company Profile SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Trading in Computer, Software, Peripherals, Smartphone and office automation equipment in Thailand. The Company is the distributor of leading IT product manufacturers such as Asus, Acer, Brother, Dell, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, Lenovo, Samsung, Vmware, Wiko , etc.
Top 10 Major Shareholders(@07 May 2019)Share%
1. SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.165,616,59547.29
2.บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด58,893,87516.82
3.นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต8,000,0002.28
4.นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4,522,0001.29
5.นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ4,430,0001.27
6.นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล3,977,7001.14
7.บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,971,3701.13
8.นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล3,968,3331.13
9.น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์3,502,0001.00
10.นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล3,383,7000.97
ManagementPosition
1.Mr. LIM KIAH MENGCHAIRMAN
2.Mr. SOMCHAI SITTICHAISRICHARTMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. HWEE HAI LIMDIRECTOR
4.Mrs. LIM HWEE NOIDIRECTOR
5.Mr. KIA HONG LIMDIRECTOR
6.Mr. ROJANASAK CHOMVILAILUKINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
7.Mr. PANUWAT CHALONGKUAMDEEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss SUDAPORN TAWAPEEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address9 Pakin Building, 9th Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Road, Din Daeng Bangkok10400
Phone0-2020-3000
Fax0-2020-3780
URLwww.sisthai.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวสุวาทิพย์  พรสุวรรณนภา
เลขานุการบริษัทนายสมบัติ    ปังศรีนนท์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales15,217.9916,546.9122,127.8720,093.1818,434.86
Other Income63.9647.3765.6562.9459.84
Total Revenues15,281.9616,628.2122,228.6120,190.5618,497.61
COGs14,238.7815,580.9020,790.1118,987.8817,467.12
SG&A637.19611.91818.85749.53673.14
Total Expenses14,885.6116,201.5921,609.0619,761.3918,140.26
EBITDA428.02454.42657.56465.44394.40
Depre. & Amor.31.6727.8038.0136.2737.05
EBIT396.35426.62619.55429.17357.35
Net Profit288.41319.29467.86296.80227.44
EPS (B.)0.820.911.340.850.65
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-33.04-167.2087.32-198.96310.49
Investing Cash Flow4.5141.6840.9821.57-18.36
Financing Cash Flow22.19144.87-87.38236.50-193.74
Net Cash Flow-6.3319.3540.9259.1198.38
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash241.56226.33247.90206.98147.87
A/R Net3,731.253,392.523,146.942,737.432,412.34
Inventories2,878.982,444.042,326.002,077.661,718.13
Current Assets6,890.736,092.165,759.505,377.264,555.42
PP&E Net104.00101.91101.4594.66107.16
Total Assets7,345.556,558.166,200.745,759.554,958.34
OD1,998.101,973.511,751.371,640.261,219.22
A/P Net2,971.382,450.572,183.001,708.741,683.71
Current portion of LT-----
Current Liabilities4,995.434,476.093,969.613,847.403,201.29
Non-Current Liabilities78.2954.6255.1146.4047.93
Total Liabilities5,073.724,530.714,024.723,893.793,249.22
Authorized Capital350.20350.20350.20350.20350.20
Paid-Up Capital350.20350.20350.20350.20350.20
Premium (Discount) on Share Capital435.42435.42435.42435.42435.42
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)1,486.211,241.841,390.411,080.14923.51
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity2,271.832,027.462,176.021,865.761,709.12
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)350.20 350.20 350.20 
Market Cap (MB.)2,749.06 2,644.00 3,431.95 
Price (B./share)7.85 7.55 9.80 
BVPS (B./Share)6.49 6.49 5.79 
P/BV (X)1.21 1.16 1.69 
P/E (X)6.29 6.05 8.51 
Turnover Ratio (%)0.89 17.42 30.94 
Value Trade/Day (MB.)0.77 2.42 4.00 
Beta0.52 0.53 0.60 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)3.97 -22.96 22.50 
Dividend Yield (%)7.01 7.28 4.59 
Payout Ratio0.44 0.44 0.39 
Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit of each year

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020