สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:24

Company Profile SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company and subsidiaries are principally engaged in the production of component parts for air-conditioners for automobile and cooling machines and contract manufacturing and assembly of air-conditioners for household use.
Top 10 Major Shareholders(@19 Aug 2019)Share%
1.บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด91,000,10031.62
2.นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย13,020,0004.52
3.นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล12,060,5224.19
4.น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล8,373,7002.91
5. Thai NVDR Company Limited8,128,1542.82
6.นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์7,950,0002.76
7. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,533,1001.58
8.นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์4,020,0001.40
9. DBS BANK LTD2,964,3001.03
10.นาย สกล งามเลิศชัย2,586,7000.90
ManagementPosition
1.Mr. SATIT CHANJAVANAKULCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SOMCHAI THAISANGUANVORAKULCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / DIRECTOR
3.Mr. SOMBOON GURDLINDIRECTOR
4.Mr. CHAISAK ANGKASUWANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
5.Mr. WISAN WUTHISAKSILPINDEPENDENT DIRECTOR
6.Mr. SUCHAT BOONBANJERDSRIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mrs. CHANISA CHUTIPATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.POL. MAJ. GEN. NOPSAK POOVATANASEDJINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address333/3 Moo 6, Bangpreang District, Amphur Bangbo Samut Prakarn10560
Phone0-2108-0360-6
Fax0-2108-0367-8
URLhttp://www.sncformer.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวรัตนาภรณ์    ลีนะวัต
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales5,224.695,210.946,498.907,526.717,468.16
Other Income577.9789.23136.1762.3659.04
Total Revenues5,802.665,300.176,635.077,590.327,527.19
COGs4,661.054,494.335,628.056,639.636,503.39
SG&A310.19324.67409.23438.18487.89
Total Expenses5,015.314,883.366,121.877,144.457,079.41
EBITDA1,009.35647.37818.94779.32755.62
Depre. & Amor.222.00230.56305.74333.45307.83
EBIT787.35416.81513.20445.87447.78
Net Profit684.09358.20430.70401.31401.65
EPS (B.)2.381.241.501.381.40
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow490.42783.751,116.13753.19417.61
Investing Cash Flow321.24-198.70-229.94-123.87-765.42
Financing Cash Flow-752.33-391.15-511.95-480.84374.47
Net Cash Flow59.33193.91374.24100.5326.66
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash938.96699.29879.62505.39404.85
A/R Net797.71948.40881.701,065.371,236.13
Inventories396.73248.45261.97317.03424.38
Current Assets2,292.782,103.182,167.202,068.432,213.72
PP&E Net2,441.612,310.212,259.132,449.062,686.93
Total Assets5,104.104,816.124,820.714,859.425,219.85
OD-213.00123.0030.00535.00
A/P Net1,220.491,065.671,116.361,109.971,363.63
Current portion of LT62.89228.27241.03247.80167.45
Current Liabilities1,569.031,579.601,552.991,453.192,127.26
Non-Current Liabilities175.93336.64307.78572.66361.78
Total Liabilities1,744.961,916.231,860.772,025.852,489.03
Authorized Capital287.78287.78287.78287.78287.78
Paid-Up Capital287.78287.78287.78287.78287.78
Premium (Discount) on Share Capital1,213.601,213.601,213.601,213.601,213.60
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)1,679.821,220.611,287.591,150.191,014.11
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity3,181.202,721.982,788.962,651.562,515.48
Minority Interest177.94177.91170.97182.01215.34
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)287.78 287.78 287.78 
Market Cap (MB.)2,849.00 2,877.77 3,884.99 
Price (B./share)9.90 10.00 13.50 
BVPS (B./Share)11.05 11.05 9.46 
P/BV (X)0.90 0.90 1.43 
P/E (X)3.77 3.80 8.14 
Turnover Ratio (%)4.03 25.25 82.57 
Value Trade/Day (MB.)3.50 3.90 14.68 
Beta0.06 -0.09 0.52 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-1.00 -25.93 -3.57 
Dividend Yield (%)10.10 10.00 6.67 
Payout Ratio0.38 0.38 0.60 
Dividend PolicyMinimum of 50% of net profit after tax and statutory reserve (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020