สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:58

Company Profile SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Siam Wellness Group PLC. operates the business of wellness spa and other related businesses. There are four main business operations: 1.Spa: The spa business under the brands "Let's Relax" "RarinJinda Wellness Spa" and "Baansuan Massage". 2.Hotel and Restaurant: A boutique hotel resort in Chiang Mai under the name "RarinJinda Wellness Spa Resort" and a restaurant under the name "Deck 1" and "D Bistro". 3.Sale of Spa Products: Distributes and sells spa related products under the brand "Blooming". 4.School of Traditional Thai Massage: Operates a school of traditional Thai massage under the name "Blooming Thai Massage School" to train therapist staff in massage and spa services to support SPA's business expansion.
Top 10 Major Shareholders(@05 Apr 2019)Share%
1.นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต63,160,00011.08
2.นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์63,140,00011.08
3.นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์54,070,0009.49
4.นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ53,720,0009.42
5.นาย ณรัล วิวรรธนไกร20,240,0003.55
6.นาย ณภัทร วิวรรธนไกร19,740,0003.46
7.นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์18,626,1003.27
8.น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์17,985,6003.16
9.นาย ณรุจ วิวรรธนไกร17,919,0003.14
10.กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล14,122,6002.48
ManagementPosition
1.Mrs. PRANEE SUPHAWATANAKIATCHAIRWOMAN
2.Mr. WIBOON UTSAHAJITCHAIRMAN OF EXECUTIVE DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. PRASERT JIRAVANSTITMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mrs. THANIT AMORNTIRASANDIRECTOR
5.Mr. NARUN WIWATTANAKRAIDIRECTOR
6.Mr. POLCHET LIKITTANASOMBATINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. CHAIYUT THIENVUTICHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.M.R. PENSIRI CHAKRABANDHUINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. SUPEE PONGPANICHINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address483 Soi Suthiporn, Prachasongkroh Road, Din Daeng subdistrict, Din Dang district Bangkok10400
Phone0-2641-6619-20
Fax0-2641-6621
URLhttp://www.siamwellnessgroup.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ์,นางสาวยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ์
เลขานุการบริษัทนายปริญ  เอกมโนชัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales1,015.83831.461,134.25947.64725.19
Other Income13.8111.6618.2414.7513.93
Total Revenues1,029.64843.121,152.49962.39739.12
COGs692.78540.68750.13619.56484.68
SG&A124.47111.06152.48110.0189.04
Total Expenses817.25651.73902.61749.90573.72
EBITDA302.53260.45345.84289.94220.70
Depre. & Amor.90.1469.0795.9677.4555.30
EBIT212.38191.38249.88212.49165.40
Net Profit176.31156.49205.60175.17140.96
EPS (B.)0.310.270.360.310.25
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow150.36228.32318.31206.34205.92
Investing Cash Flow-192.94-149.91-219.31-269.34-275.82
Financing Cash Flow12.68-91.96-86.2996.8842.51
Net Cash Flow-36.78-13.5512.7133.88-27.40
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash42.6653.1879.4466.7332.85
A/R Net30.7216.6923.5112.398.61
Inventories36.3629.4631.0427.8420.21
Current Assets400.60152.67175.68191.2388.08
PP&E Net1,078.25973.401,067.09889.26698.91
Total Assets1,622.221,244.901,369.211,175.50865.03
OD2.271.931.343.75-
A/P Net112.3487.5283.3985.8870.38
Current portion of LT109.4870.2984.3369.1620.52
Current Liabilities296.76204.74224.06206.51120.41
Non-Current Liabilities259.62168.78174.79214.19105.75
Total Liabilities556.38373.51398.84420.70226.16
Authorized Capital142.50142.50142.50142.50142.50
Paid-Up Capital142.50142.50142.50142.50142.50
Premium (Discount) on Share Capital278.91278.91278.91278.91278.91
Other Surplus (Deficit)-46.23-5.5244.34-5.52-
Retained Earnings (Deficit)588.52455.51504.62338.92222.99
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,054.26871.39970.36754.80638.87
Minority Interest11.570.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)570.00 570.00 570.00 
Market Cap (MB.)7,011.00 8,265.00 6,384.00 
Price (B./share)12.30 14.50 11.20 
BVPS (B./Share)1.85 1.85 1.53 
P/BV (X)6.65 7.84 7.33 
P/E (X)31.10 36.67 31.59 
Turnover Ratio (%)5.88 35.00 51.08 
Value Trade/Day (MB.)13.79 11.35 20.46 
Beta1.50 1.42 1.18 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-15.17 29.46 -45.10 
Dividend Yield (%)1.22 1.03 1.07 
Payout Ratio0.38 0.38 0.20 
Dividend PolicyAt least 40% of SPA?s net profit after taxes, legal reserve and other reserves (if any) based on SPA?s balance sheet (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020