สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:00

Company Profile SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Siam Wellness Group PLC. operates the business of wellness spa and other related businesses. There are four main business operations: 1.Spa: The spa business under the brands "Let's Relax" "RarinJinda Wellness Spa" "Baansuan Massage" "Stretch me by Let's Relax" and "Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions. 2.Hotel and Restaurant: A boutique hotel resort in Chiang Mai under the name "RarinJinda Wellness Spa Resort" and a restaurant under the name "Deck 1". 3.Sale of Spa Products: Distributes and sells spa related products under the brand "Blooming" "Let's Relax" and "LRL (Let's Relax Lifestyle)". 4.School of Traditional Thai Massage: Operates a school of traditional Thai massage under the name "Siam Wellness Thai Massage and Spa School" to train therapist staff in massage and spa services to support SPA's business expansion.
Top 10 Major Shareholders(@14 Mar 2022)Share%
1.นาย WIBOON UTSAHAJIT94,953,90011.11
2.นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์88,312,45010.33
3.นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ78,080,0009.13
4.นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์71,855,0008.40
5.นาย NAPAT WIWATTANAKRAI30,560,0003.57
6.นาย ณรัล วิวรรธนไกร30,360,0003.55
7.น.ส. PORNPIS JIRAVANSTIT26,550,0003.11
8.นาย NARUT WIWATTANAKRAI26,054,5503.05
9.MRS. PRAON JIRAVANSTIT25,239,1502.95
10. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF20,046,1502.34
ManagementPosition
1.Mrs. PRANEE SUPHAWATANAKIATCHAIRWOMAN
2.Mr. WIBOON UTSAHAJITCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. PRASERT JIRAVANSTITMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mrs. THANIT AMORNTIRASANDIRECTOR
5.Mr. NARUN WIWATTANAKRAIDIRECTOR
6.Mr. POLCHET LIKITTANASOMBATINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
7.M.R. PENSIRI CHAKRABANDHUINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mrs. KOBBOON SRICHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. PHUMIPHAN BUNJAPAMAIINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address565, 567 B.U. Place Building, 22nd Floor, Soi Suthiporn Prachasongkroh Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District Bangkok10400
Phone0-2641-6619-20
Fax0-2641-6621
URLhttp://www.siamwellnessgroup.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ์,นางสาวยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ์
เลขานุการบริษัทนายปริญ  เอกมโนชัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations110.0255.02167.61426.911,383.69
Other Income3.710.745.316.3819.45
Total Revenues114.1356.27174.94435.621,403.14
Costs129.1598.26318.52506.64942.56
Selling And Administrative Expenses28.8625.36107.69118.66162.57
Total Cost And Expenses158.01123.61426.21625.301,105.13
EBITDA31.8114.2275.4816.71415.64
Depre. & Amor.75.6981.56326.74206.38117.63
EBIT-43.88-67.34-251.27-189.67298.01
Net Profit : Owners Of The Parent-57.44-76.00-286.72-209.08245.47
EPS (B.)-0.07-0.09-0.34-0.240.43
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow3.66-15.80-80.9032.75325.44
Investing Cash Flow-41.62-1.75-24.93-131.58-215.04
Financing Cash Flow13.5669.50101.16160.80-137.28
Net Cash Flow-24.4051.94-4.6761.97-26.88
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents85.45166.47109.85114.5352.56
A/R Net29.0430.4024.4631.2437.21
Inventories25.7434.8327.8140.3039.90
Current Assets190.65274.47202.79231.39289.09
PP&E Net975.671,041.79946.641,074.591,092.06
Non-Current Assets2,011.562,316.552,055.042,400.721,227.05
Total Assets2,202.212,591.022,257.842,632.111,516.15
OD----0.03
A/P Net57.1040.9837.0444.6696.72
Current portion of LT46.91306.54114.47103.3580.20
Current Liabilities330.87567.43374.24361.16245.07
Non-Current Liabilities1,310.291,194.381,265.101,365.74139.14
Total Liabilities1,641.151,761.811,639.351,726.90384.21
Authorized Capital213.75213.75213.75213.75142.50
Paid-Up Capital213.75213.75213.75213.75142.50
Premium (Discount) on Share Capital278.91278.91278.91278.91278.91
Retained Earnings (Deficit)24.06292.2181.49368.21666.19
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity44.3444.3444.3444.3444.34
 - Surplus (Deficits)-46.23-46.23-46.2344.34-46.23
Shareholders' Equity561.05829.21618.49905.211,131.93
Minority Interest0.000.000.000.000.01
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)855.00 855.00 855.00 
Market Cap (MB.)7,096.50 5,771.25 5,942.25 
Price (B./share)8.30 6.75 6.95 
BVPS (B./Share)0.66 0.78 1.15 
P/BV (X)12.65 8.69 6.04 
P/E (X)N/A N/A N/A 
Turnover Ratio (%)24.92 63.73 75.56 
Value Trade/Day (MB.)16.85 17.80 16.94 
Beta0.51 0.88 1.51 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)22.96 -2.88 -28.11 
Dividend Yield (%)N/A N/A 0.29 
Payout RatioN/A N/A N/A 
Dividend PolicyAt least 40 percent of its net profit, after deducting income tax and legal reserve (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022