สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 04:06

Company Profile SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
It is the flagship company of the Saha-Union Group. The group's operations can be divided into 5 categories: (1) Manufacturing : textile, plastic, rubber and metal products, (2) Computer, (3) Energy and others in China, (4) Hotel and (5) Invesment and others.
Top 10 Major Shareholders(@04 Apr 2019)Share%
1.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด29,850,0009.95
2.บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด29,174,0009.72
3.บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด27,011,2409.00
4.บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด17,988,3006.00
5.นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล15,010,0005.00
6.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,325,0004.11
7. DBS BANK LTD12,141,9004.05
8.MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI11,865,4003.96
9.นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,711,2343.24
10.บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,121,0002.37
ManagementPosition
1.Miss DALAD SAPTHAVICHAIKULCHAIRMAN
2.Mr. CHUTINDHON DARAKANANDAVICE CHAIRMAN
3.Mrs. CHANTORNTREE DARAKANANDAPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. PREECHA SHUNHAVANICHDIRECTOR
5.Mr. THITIVAT SUEBSAENGDIRECTOR
6.Mr. SUPAKIT PAUNGBUADIRECTOR
7.Mrs. PINIJPORN DARAKANANDA KASEMSAPDIRECTOR
8.Mr. BOVORNRAT DARAKANANDADIRECTOR
9.Mr. VACHARAPHONG DARAKANANDADIRECTOR
10.Mr. NANTIYA DARAKANANDADIRECTOR
11.Miss PAKINEE PRERTTITUMRONGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Miss PAKPACHONG VADHANASINDHUINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
13.Mrs. BUSARAKHAM NILAVAJARAINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mrs. SUTTIMA JAMNARNWEJINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
15.Mr. YANYONG TUNGJITKULINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1828 SUKHUMVIT ROAD, PHRAKHANONG TAI, PHRAKHANONG Bangkok10260
Phone0-2311-5111-9
Fax0-2311-6867
URLwww.sahaunion.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางชฎาพร    เจียมสกุลทิพย์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales2,634.542,631.0510,956.9710,689.7010,939.92
Other Income163.65253.74719.74928.401,150.65
Total Revenues2,895.853,007.6712,416.3812,073.5712,241.99
COGs2,222.172,224.639,304.009,262.929,330.96
SG&A263.64267.511,126.091,069.461,024.57
Total Expenses2,485.812,576.8510,524.2810,381.0510,367.63
EBITDA626.55624.732,752.232,464.152,645.34
Depre. & Amor.216.51193.91860.13771.63770.97
EBIT410.04430.821,892.101,692.521,874.37
Net Profit318.14332.861,481.781,344.131,323.02
EPS (B.)1.101.155.114.644.56
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow134.47267.331,326.72986.071,343.12
Investing Cash Flow-655.04595.73-1,041.83-1,229.56970.90
Financing Cash Flow-158.09-17.11-913.20-96.62-530.55
Net Cash Flow-678.66845.95-628.31-340.111,783.47
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash2,545.994,743.273,246.233,956.384,439.89
A/R Net2,050.092,033.591,938.972,051.041,652.83
Inventories1,200.331,046.501,125.721,013.521,211.37
Current Assets7,590.458,378.597,992.238,297.048,515.52
PP&E Net6,762.787,084.926,779.077,063.266,311.61
Total Assets25,899.7025,610.6825,891.5425,540.8524,020.93
OD287.24448.41397.27450.91428.78
A/P Net1,465.381,424.441,466.031,498.761,552.55
Current portion of LT252.34232.58253.28207.77276.68
Current Liabilities2,129.192,297.502,301.982,335.692,514.45
Non-Current Liabilities1,186.951,390.981,218.861,495.21561.08
Total Liabilities3,316.143,688.483,520.843,830.903,075.53
Authorized Capital3,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
Paid-Up Capital3,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
Premium (Discount) on Share Capital2,599.002,599.002,599.002,599.002,599.00
Other Surplus (Deficit)438.00543.71835.49548.87378.05
Retained Earnings (Deficit)14,954.6914,064.5214,636.5513,697.3012,933.13
Treasury Stock234.40-234.40-234.40
Shareholders' Equity20,757.2920,101.6220,478.7419,878.6819,069.36
Minority Interest1,826.271,820.581,891.971,831.271,876.04
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)300.00 300.00 300.00 
Market Cap (MB.)13,425.00 13,725.00 13,050.00 
Price (B./share)44.75 45.75 43.50 
BVPS (B./Share)69.97 67.79 66.19 
P/BV (X)0.64 0.67 0.66 
P/E (X)9.15 11.09 12.01 
Turnover Ratio (%)1.12 9.75 4.90 
Value Trade/Day (MB.)1.16 5.19 2.53 
Beta0.25 0.30 0.34 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-2.19 5.17 10.83 
Dividend Yield (%)4.47 4.37 4.60 
Payout Ratio0.41 0.48 0.55 
Dividend PolicyDepending on the performance of the Company, at a rate not less than 1/3 of the annual net profit, after accumulated loss (if any), from the separate financial statement of the Company

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019