สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:48

Company Profile SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is construction services offering the service for both government and private bureaus. The service ranges from foundation establishment to completion of construction in a manner of one-stop service.
Top 10 Major Shareholders(@26 Aug 2019)Share%
1.นาย จิรโมท พหูสูตร195,721,86012.23
2.น.ส. ณิชยา พหูสูตร176,031,76011.00
3.นาย SUKHUM PHAHUSUTR107,766,6006.74
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED79,759,9974.99
5.MR. CHAVALIT POONPERMSUWAN74,762,0004.67
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD43,501,3002.72
7. Thai NVDR Company Limited42,570,7102.66
8.MR. NATTAPAT RANGSAN41,145,0002.57
9.นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์33,900,0002.12
10. N & J ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED27,660,0001.73
Top 10 Major Shareholders(@26 Aug 2019)Share%
1.นาย จิรโมท พหูสูตร195,721,86012.23
2.น.ส. ณิชยา พหูสูตร176,031,76011.00
3.นาย SUKHUM PHAHUSUTR107,766,6006.74
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED79,759,9974.99
5.MR. CHAVALIT POONPERMSUWAN74,762,0004.67
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD43,501,3002.72
7. Thai NVDR Company Limited42,570,7102.66
8.MR. NATTAPAT RANGSAN41,145,0002.57
9.นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์33,900,0002.12
10. N & J ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED27,660,0001.73
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address555/7-11 SUKHUMVIT 63 ROAD, KHLONG TON NUA, WATTHANA Bangkok10110
Phone0-2381-6333
Fax0-2711-5183
URLwww.synteccon.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  รัฐปวีร์  ลาภนาน  
เลขานุการบริษัทน.ส.  รัฐปวีร์    ลาภนาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales6,218.885,084.017,209.129,064.597,843.04
Other Income101.93203.28219.1992.11185.08
Total Revenues6,320.815,287.297,428.319,156.708,028.12
COGs5,484.824,111.376,033.597,131.936,388.27
SG&A443.76490.87552.00661.42518.97
Total Expenses5,932.954,622.516,603.387,828.076,960.10
EBITDA651.10918.861,161.501,688.961,363.17
Depre. & Amor.263.25254.09336.57360.34295.15
EBIT387.85664.78824.931,328.621,068.02
Net Profit280.28505.37622.211,008.41870.40
EPS (B.)0.180.320.390.630.54
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow521.2386.0387.73887.821,613.23
Investing Cash Flow335.86334.18307.21-570.35-2,968.51
Financing Cash Flow-402.07-99.73-74.86-381.381,259.61
Net Cash Flow455.02320.48320.08-63.91-95.67
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash1,211.48756.85756.46436.37548.65
A/R Net1,152.471,033.641,282.681,039.26855.35
Inventories138.90131.08140.47115.72143.88
Current Assets4,384.724,267.434,349.544,261.814,079.18
PP&E Net4,062.184,128.714,157.034,037.014,019.83
Total Assets10,459.339,978.2010,294.829,930.959,523.22
OD-102.00100.04100.501.81
A/P Net453.50390.42416.62294.00430.85
Current portion of LT649.61156.70605.67144.82338.60
Current Liabilities2,746.872,035.992,602.432,490.673,086.56
Non-Current Liabilities1,476.442,045.871,627.711,876.581,634.46
Total Liabilities4,223.304,081.864,230.154,367.244,721.03
Authorized Capital1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.00
Paid-Up Capital1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.00
Premium (Discount) on Share Capital0.020.020.020.020.02
Other Surplus (Deficit)-6.87-6.87-6.87-6.87267.62
Retained Earnings (Deficit)3,578.823,388.673,505.513,144.012,377.20
Treasury Stock22.90-4.77--
Shareholders' Equity5,621.165,324.615,499.835,022.824,244.84
Minority Interest614.87571.72564.84540.89557.35
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,600.00 1,600.00 1,600.00 
Market Cap (MB.)3,152.00 3,008.00 4,352.00 
Price (B./share)1.97 1.88 2.72 
BVPS (B./Share)3.53 3.53 3.33 
P/BV (X)0.56 0.53 0.82 
P/E (X)7.89 7.53 5.82 
Turnover Ratio (%)5.34 39.05 83.50 
Value Trade/Day (MB.)5.32 6.42 23.32 
Beta1.09 1.11 1.07 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)4.79 -30.88 -50.99 
Dividend Yield (%)6.62 6.93 6.26 
Payout Ratio0.52 0.52 0.36 
Dividend PolicyNot more than 40% of net profit after tax and statutory reserve (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020