สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 October 2021 00:27

Company Profile THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of instant noodles, semi-instant foods and biscuit products.
Top 10 Major Shareholders(@30 Sep 2021)Share%
1.บริษัท SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED85,575,07825.96
2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.55,534,25316.84
3.นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์22,202,9056.73
4.นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน21,862,0346.63
5. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C10,470,2743.18
6.บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด7,602,3872.31
7.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,431,1511.95
8.นาย กำธร ตติยกวี5,792,5271.76
9.บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด5,521,0761.67
10.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)4,135,6281.25
ManagementPosition
1.Mr. BOONSITHI CHOKWATANACHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. PIPAT PANIANGVAITCHIEF EXECUTIVE OFFICER / VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
3.Mr. SUCHAI RATANAJIAJAROENVICE CHAIRMAN OF THE BOARD
4.Mr. POJ PANIANGVAITPRESIDENT / DIRECTOR
5.Mr. KAMTHORN TATIYAKAVEEDIRECTOR
6.Mr. APICHART THAMMANOMAIDIRECTOR
7.Mr. BOONCHAI CHOKWATANADIRECTOR
8.Mr. VATHIT CHOKWATANADIRECTOR
9.Miss POJJANA PANIANGVAITDIRECTOR
10.Mrs. ORATHAI THONGMEEARKOMDIRECTOR
11.Mrs. KULPATRA SIRODOMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.Mr. KANICH PUNYASHTHITIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Miss SUWIMON KEERATIPIBULINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mrs. TONGURAI LIMPITIINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. KALIN SARASININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address304 Srinakarin Road, Huamark Subdistrict, Bangkapi District Bangkok10240
Phone0-2374-4730
Fax0-2374-7743
URLhttp://www.mama.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  สรารัตน์    ตั้งศิริมงคล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations11,557.3512,097.0123,580.4823,999.0822,436.89
Other Income125.56100.41183.16168.41154.75
Total Revenues11,867.6512,377.3723,838.5424,518.3622,866.76
Costs7,598.267,580.8414,849.9615,300.6014,528.33
Selling And Administrative Expenses1,880.941,818.693,611.083,824.533,627.78
Total Cost And Expenses9,479.209,399.5318,461.0419,125.1318,156.11
EBITDA3,186.943,748.676,920.817,085.526,170.92
Depre. & Amor.613.74613.761,216.061,201.921,225.56
EBIT2,573.213,134.905,704.755,883.604,945.36
Net Profit : Owners Of The Parent1,722.972,147.454,090.013,943.073,404.40
EPS (B.)5.236.5112.4111.9610.33
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow2,081.722,253.945,928.115,543.245,352.36
Investing Cash Flow-472.79-1,045.64-3,920.05-3,945.66-2,974.07
Financing Cash Flow-702.01-748.34-1,642.65-1,593.95-1,263.48
Net Cash Flow906.93459.95365.423.641,114.81
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents4,608.653,785.863,695.423,320.233,876.09
A/R Net3,117.313,759.723,237.733,635.623,693.64
Inventories1,902.121,853.531,420.941,454.721,375.93
Current Assets17,018.3115,674.9316,225.1914,367.3413,393.28
PP&E Net8,812.418,701.779,145.258,520.978,565.19
Non-Current Assets21,671.8020,236.4021,191.3819,886.0817,448.30
Total Assets38,690.1035,911.3337,416.5734,253.4330,841.57
OD-----
A/P Net1,872.161,735.651,781.041,823.541,933.29
Current portion of LT-----
Current Liabilities2,925.362,871.052,938.243,103.243,003.47
Non-Current Liabilities1,082.811,079.431,086.871,105.451,015.14
Total Liabilities4,008.173,950.484,025.114,208.694,018.62
Authorized Capital329.70329.70329.70329.70329.70
Paid-Up Capital329.70329.70329.70329.70329.70
Premium (Discount) on Share Capital712.96-664.63-664.63-664.63-664.33
Retained Earnings (Deficit)27,011.9424,908.8325,923.9523,505.0621,034.30
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-1,003.80323.35386.39221.83200.13
 - Surplus (Deficits)-1,377.60----
Shareholders' Equity27,050.8124,897.2525,975.4123,391.9620,899.80
Minority Interest7,631.137,063.607,416.046,652.775,923.16
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)329.70 329.70 329.70 
Market Cap (MB.)64,127.43 63,468.02 60,335.83 
Price (B./share)194.50 192.50 183.00 
BVPS (B./Share)82.05 75.66 67.99 
P/BV (X)2.37 2.54 2.69 
P/E (X)17.49 15.20 15.54 
Turnover Ratio (%)0.96 1.09 0.83 
Value Trade/Day (MB.)2.99 2.81 1.90 
Beta0.12 0.18 0.07 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)1.04 5.19 14.38 
Dividend Yield (%)2.45 2.32 2.14 
Payout Ratio0.38 0.39 0.36 
Dividend PolicyNo less than 50 per cent of the net profit based on the Company?s separated financial statements

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 27 October 2021