สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:44

Company Profile THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of instant noodles, semi-instant foods and biscuit products.
Top 10 Major Shareholders(@06 May 2022)Share%
1.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)85,654,15325.98
2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.55,534,25316.84
3.MR. PIPAT PANIANGVAIT22,202,9056.73
4.นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน21,862,0346.63
5. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C10,470,2743.18
6.บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด7,602,3872.31
7.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,431,1511.95
8.นาย กำธร ตติยกวี5,792,5271.76
9.บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด5,521,0761.67
10.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)4,135,6281.25
ManagementPosition
1.Mr. BOONSITHI CHOKWATANACHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. PIPAT PANIANGVAITCHIEF EXECUTIVE OFFICER / VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
3.Mr. SUCHAI RATANAJIAJAROENVICE CHAIRMAN OF THE BOARD
4.Mr. POJ PANIANGVAITPRESIDENT / DIRECTOR
5.Mr. KAMTHORN TATIYAKAVEEDIRECTOR
6.Mr. APICHART THAMMANOMAIDIRECTOR
7.Mr. BOONCHAI CHOKWATANADIRECTOR
8.Mr. VATHIT CHOKWATANADIRECTOR
9.Miss POJJANA PANIANGVAITDIRECTOR
10.Mrs. ORATHAI THONGMEEARKOMDIRECTOR
11.Mrs. KULPATRA SIRODOMINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.Mr. KANICH PUNYASHTHITIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Miss SUWIMON KEERATIPIBULINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mrs. TONGURAI LIMPITIINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. KALIN SARASININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address304 Srinakarin Road, Huamark Subdistrict, Bangkapi District Bangkok10240
Phone0-2374-4730
Fax0-2374-7743
URLhttp://www.mama.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  สรารัตน์    ตั้งศิริมงคล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations6,156.365,791.5024,457.0423,580.4823,999.08
Other Income31.7034.55228.30183.16168.41
Total Revenues6,316.625,915.9825,095.8823,838.5424,518.36
Costs4,380.013,820.8516,126.9314,849.9615,300.60
Selling And Administrative Expenses984.85971.093,873.733,611.083,824.53
Total Cost And Expenses5,364.864,791.9420,000.6618,461.0419,125.13
EBITDA1,293.961,545.956,629.106,920.817,085.52
Depre. & Amor.295.20308.161,219.531,216.061,201.92
EBIT998.761,237.795,409.575,704.755,883.60
Net Profit : Owners Of The Parent608.75845.083,574.644,090.013,943.07
EPS (B.)1.852.5610.8412.4111.96
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow558.79956.554,654.925,928.115,543.24
Investing Cash Flow582.93-822.30-3,314.71-3,920.05-3,945.66
Financing Cash Flow-11.49-9.49-1,440.72-1,642.65-1,593.95
Net Cash Flow1,130.23124.76-100.51365.423.64
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents4,967.343,820.263,588.593,695.423,320.23
A/R Net3,491.763,297.843,649.023,237.733,635.62
Inventories2,425.551,657.141,907.401,420.941,454.72
Current Assets19,117.1817,614.6617,728.0916,225.1914,367.34
PP&E Net8,453.088,906.588,594.929,145.258,520.97
Non-Current Assets22,476.4420,894.3422,765.5921,191.3819,886.08
Total Assets41,593.6338,509.0040,493.6837,416.5734,253.43
OD248.00----
A/P Net2,111.071,913.852,070.891,781.041,823.54
Current portion of LT-----
Current Liabilities3,535.392,973.473,235.692,938.243,103.24
Non-Current Liabilities1,032.291,057.461,035.451,086.871,105.45
Total Liabilities4,567.684,030.934,271.144,025.114,208.69
Authorized Capital329.70329.70329.70329.70329.70
Paid-Up Capital329.70329.70329.70329.70329.70
Premium (Discount) on Share Capital712.96712.96712.96-664.63-664.63
Retained Earnings (Deficit)28,764.9626,800.5528,145.8725,923.9523,505.06
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-1,071.16-1,017.03-1,011.71386.39221.83
 - Surplus (Deficits)-1,378.56-1,377.60-1,378.56--
Shareholders' Equity28,736.4626,826.1828,176.8225,975.4123,391.96
Minority Interest8,289.497,651.888,045.717,416.046,652.77
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)329.70 329.70 329.70 
Market Cap (MB.)67,259.62 69,567.55 63,468.02 
Price (B./share)204.00 211.00 192.50 
BVPS (B./Share)87.16 82.87 75.66 
P/BV (X)2.34 2.55 2.54 
P/E (X)20.15 19.00 15.20 
Turnover Ratio (%)0.29 1.06 1.09 
Value Trade/Day (MB.)2.08 2.71 2.81 
Beta0.12 0.11 0.18 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-3.32 9.61 5.19 
Dividend Yield (%)2.00 2.26 2.32 
Payout Ratio0.40 0.38 0.39 
Dividend PolicyNo less than 50 per cent of the net profit based on the Company?s separated financial statements

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022