สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:44

Company Profile THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Declared
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Produce and distribution of plastic packaging and plastic products.
Top 10 Major Shareholders(@03 May 2019)Share%
1.บริษัท ทานตะวัน จำกัด45,115,00056.39
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,982,68712.48
3.MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)3,849,0004.81
4.นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ1,128,0001.41
5.นาย สมเกียรติ ลิมทรง1,125,0001.41
6. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS947,1001.18
7.MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)842,0001.05
8.น.ส. อุไรวรรณ บวรกีรติขจร712,9000.89
9.นาย ธีระวุฒิ นวลแสง643,0000.80
10.นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ561,0000.70
ManagementPosition
1.Mr. PRAISUN WONGSMITHCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mrs. POJANARD PRINYAPATPAKORNMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Ms. NARISSAI MAHATHITIRATDIRECTOR
4.Mr. DETBORDIN RIENSUBDEEDIRECTOR
5.Mr. SIVANAS NAGADATTADIRECTOR
6.Mr. THITISAK SKULKROODIRECTOR
7.Miss SASITORN WONGVILAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. ASDAKORN LIMPITIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. SAYAN SATANGMONGKOLINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address123 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHATUCHAK Bangkok10900
Phone0-2273-8333
Fax0-2617-6868-70
URLwww.thantawan.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์คุณธีระชัย  สิริธัญญานนท์
เลขานุการบริษัทนายธีระชัย    สิริธัญญานนท์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales714.75761.313,052.412,892.352,678.41
Other Income7.4114.9634.0552.9925.48
Total Revenues722.16776.273,086.472,945.342,703.90
COGs581.30610.162,461.162,321.832,034.30
SG&A90.4681.56330.30293.75265.77
Total Expenses671.76691.722,791.462,615.582,300.06
EBITDA71.25101.76372.41391.29455.69
Depre. & Amor.20.8617.2177.4161.5351.86
EBIT50.4084.56295.01329.76403.83
Net Profit43.2673.49258.39276.97324.03
EPS (B.)0.540.923.233.4640.50
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow57.5639.06233.72309.78336.77
Investing Cash Flow16.1168.46-305.5610.05-413.65
Financing Cash Flow-0.74-0.80-103.15-115.39-85.56
Net Cash Flow72.93106.73-174.99204.44-162.44
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash252.18460.85179.06354.12149.78
A/R Net347.84279.05290.13285.86209.60
Inventories350.53498.31441.20422.45441.90
Current Assets1,133.881,402.421,191.581,322.551,262.63
PP&E Net835.58582.66783.96564.15445.87
Total Assets2,058.752,060.272,064.311,961.431,777.13
OD-----
A/P Net239.86347.06273.58312.45275.84
Current portion of LT1.892.912.162.951.53
Current Liabilities307.92436.28354.59411.45396.69
Non-Current Liabilities42.6643.4844.8142.9636.49
Total Liabilities350.58479.76399.40454.41433.17
Authorized Capital80.0080.0080.0080.00100.00
Paid-Up Capital80.0080.0080.0080.0080.00
Premium (Discount) on Share Capital136.80136.80136.80136.80136.80
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)1,491.371,363.711,448.111,290.221,127.16
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity1,708.171,580.511,664.911,507.021,343.96
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)80.00 80.00 80.00 
Market Cap (MB.)1,464.00 1,896.00 2,700.00 
Price (B./share)18.30 23.70 33.75 
BVPS (B./Share)21.35 20.23 17.72 
P/BV (X)0.86 1.17 1.90 
P/E (X)6.42 6.28 9.98 
Turnover Ratio (%)8.80 10.42 14.40 
Value Trade/Day (MB.)1.12 1.16 1.91 
Beta0.51 0.34 0.54 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-22.78 -29.78 -9.76 
Dividend Yield (%)6.83 5.27 4.20 
Payout Ratio0.44 0.33 0.42 
Dividend PolicyPays from net profit after tax, Upon company's reasonable rate depending on situation, an appropriate rate depend on financial and capital necessities

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019