สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:28

Company Profile THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Produce and distribution of plastic packaging and plastic products.
Top 10 Major Shareholders(@29 Apr 2022)Share%
1.บริษัท ทานตะวัน จำกัด50,754,37556.39
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited12,899,11014.33
3.MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)4,330,1254.81
4.นาย สมเกียรติ ลิมทรง1,265,6251.41
5.นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ1,225,0001.36
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,205,8501.34
7.MR. CHUWONG TEANSUE1,027,6501.14
8.MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)947,2501.05
9.นาย ธีระวุฒิ นวลแสง822,3000.91
10.นาย ชัยสิทธิ์ ภุมรินทร์815,0000.91
ManagementPosition
1.Mr. PRAISUN WONGSMITHCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mrs. POJANARD PRINYAPATPAKORNMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Ms. NARISSAI MAHATHITIRATDIRECTOR
4.Mr. THITISAK SKULKROODIRECTOR
5.Mr. TEERACHAI SIRITUNYANONTDIRECTOR
6.Mr. ASDAKORN LIMPITIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Miss SASITORN WONGVILAIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. NIVAT BANGSA-NGIAMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. TANAI CHARINSARNINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address123 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHATUCHAK Bangkok10900
Phone0-2273-8333
Fax0-2617-6868-70
URLwww.thantawan.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายธีระชัย  สิริธัญญานนท์
เลขานุการบริษัทนายอรรถพล  เกรียงไกร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations1,109.34816.333,760.763,196.743,025.91
Other Income21.203.8436.3413.6032.89
Total Revenues1,130.55820.173,797.093,210.343,058.80
Costs894.51638.202,964.062,444.782,424.63
Selling And Administrative Expenses97.8687.08371.02360.45349.23
Total Cost And Expenses992.37725.283,335.082,805.232,773.86
EBITDA172.58125.75594.16527.91381.96
Depre. & Amor.34.3930.86132.15122.8097.02
EBIT138.1894.89462.01405.11284.94
Net Profit : Owners Of The Parent118.7681.80382.82347.81244.52
EPS (B.)1.321.024.254.353.06
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow54.58-92.32236.59475.94357.87
Investing Cash Flow-128.82-33.21-587.4040.25-99.12
Financing Cash Flow-4.80-4.09-105.71-154.55-102.89
Net Cash Flow-79.05-129.61-456.52361.64155.87
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents161.00566.96240.05696.57334.93
A/R Net521.95390.05436.82325.27323.80
Inventories674.26592.86733.41437.76397.90
Current Assets1,571.201,611.381,621.271,559.731,302.00
PP&E Net861.60826.85860.23777.73815.81
Non-Current Assets1,438.21995.361,335.68951.78904.70
Total Assets3,009.422,606.752,956.962,511.522,206.69
OD-----
A/P Net356.31301.61382.70257.97250.57
Current portion of LT-----
Current Liabilities490.58417.92553.83402.85343.65
Non-Current Liabilities86.6092.9089.6594.5354.72
Total Liabilities577.17510.81643.47497.39398.37
Authorized Capital90.0080.0090.0080.0080.00
Paid-Up Capital90.0080.0090.0080.0080.00
Premium (Discount) on Share Capital136.80136.80136.80136.80136.80
Retained Earnings (Deficit)2,205.441,879.132,086.681,797.331,591.52
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity2,432.242,095.932,313.482,014.131,808.32
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)90.00 90.00 80.00 
Market Cap (MB.)3,757.49 2,879.99 2,660.00 
Price (B./share)41.75 32.00 29.56 
BVPS (B./Share)27.02 24.19 23.93 
P/BV (X)1.54 1.32 1.39 
P/E (X)8.95 8.21 8.08 
Turnover Ratio (%)5.50 9.33 14.44 
Value Trade/Day (MB.)2.05 1.14 1.18 
Beta0.58 0.30 0.49 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)30.47 8.27 77.81 
Dividend Yield (%)4.19 4.38 3.76 
Payout Ratio0.58 0.25 0.43 
Dividend PolicyPay dividends on annual net profit after tax and the Board of Directors shall consider the payment as appropriate, reasonableness, financial conditions, and current and future capital requirements of the Company

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022