สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 September 2021 19:30

Company Profile TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
TM is a distributor of medical supply and equipment. The Company has been granted as an Exclusive Distributor from 47 leading manufacturers from many countries; The United States of America, Japan, Sweden, Denmark, Australia, including the manufacturers in Thailand. The Company distributes the medical supply and equipment which can be categorized into 2 types; (1) Disposable Supplies and Equipment, (2) Medical Equipment and Supplies
Top 10 Major Shareholders(@27 Apr 2021)Share%
1.นาง สุนทรี จรรโลงบุตร73,606,80023.90
2.นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร66,000,00021.43
3.น.ส. แพร จรรโลงบุตร22,485,0707.30
4.น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร22,000,0007.14
5.นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา3,565,6001.16
6.นาย ปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์3,250,0001.06
7.MRS. AROONRAT CHANTANAKAJORNFUNG3,021,7000.98
8.น.ส. สุพรรณี ปัญญาสาคร2,650,0000.86
9.Dr. NATHEE NAKTNASUKANJN2,005,5550.65
10.นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม2,000,0000.65
Company Profile
Address29 Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang Bangkok 10310
Telephone0-2933-6112, 0-2933-6119
Fax0-2933-9763
Establish Date14/1/2002Listed Date31/08/2016
IPO Price (Baht)3.00@Par0.50 Baht
IPO Financial Advisory
 • ASSET PRO MANAGEMENT COMPANY LIMITED
 • Par0.50 Baht
  Last Par ChangeN/A
  Company Profile 4/
  Field nameDetail
  Address29 Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang Bangkok10310
  Phone0-2933-6112, 0-2933-6119
  Fax0-2933-9763
  URLwww.technomedical.co.th
  Contact Person
  ContactContact Name
  ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
  เลขานุการบริษัทน.ส.สุพัตรา  แกมแก้ว
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  Financial Statements (Concise Version) 5/
  Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
  (01/01/21 
  -30/06/21) 
  6M/2020 
  (01/01/20 
  -30/06/20) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  Revenue From Operations293.58308.90630.87
  Other Income0.710.280.76
  Total Revenues294.29309.18631.62
  Costs181.52186.01383.78
  Selling And Administrative Expenses98.9595.39190.10
  Total Cost And Expenses281.95281.40566.94
  EBITDA17.6830.0374.18
  Depre. & Amor.8.506.8714.54
  EBIT9.1723.1659.64
  Net Profit : Owners Of The Parent-0.3018.3541.07
  EPS (B.)-0.000.060.13
  Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
  (01/01/21 
  -30/06/21) 
  6M/2020 
  (01/01/20 
  -30/06/20) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  Operating Cash Flow31.14-14.2923.34
  Investing Cash Flow-20.8642.0675.94
  Financing Cash Flow19.7732.22-77.88
  Net Cash Flow30.0559.9921.40
  Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
  (01/01/21 
  -30/06/21) 
  6M/2020 
  (01/01/20 
  -30/06/20) 
  2020 
  (01/01/20 
  -31/12/20) 
  Cash And Cash Equivalents201.29209.84171.24
  A/R Net189.80187.32210.54
  Inventories148.55201.87150.18
  Current Assets558.26637.71593.42
  PP&E Net185.37113.54121.39
  Non-Current Assets220.16206.46142.95
  Total Assets778.42844.17736.37
  OD183.09255.69156.12
  A/P Net60.8273.3148.26
  Current portion of LT7.8313.1713.36
  Current Liabilities283.97376.70252.62
  Non-Current Liabilities18.5317.6611.37
  Total Liabilities302.50394.36263.99
  Authorized Capital154.00154.00154.00
  Paid-Up Capital154.00154.00154.00
  Premium (Discount) on Share Capital184.03184.03184.03
  Retained Earnings (Deficit)78.4086.78109.50
  Treasury Stock---
  Shares Of The Company Held By Subsidiaries---
  Other Components Of Equity---
   - Surplus (Deficits)---
  Shareholders' Equity416.44424.82447.54
  Minority Interest59.4824.9924.85
  Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
  StatisticsYTD
  16 Sep 2021
  2020
  30 Dec 2020
  2019
  30 Dec 2019
  Listed share (M.)308.00 308.00 308.00 
  Market Cap (MB.)1,096.48 757.68 770.00 
  Price (B./share)3.56 2.46 2.50 
  BVPS (B./Share)1.35 1.42 1.41 
  P/BV (X)2.63 1.73 1.77 
  P/E (X)48.91 18.29 12.77 
  Turnover Ratio (%)468.14 65.65 64.44 
  Value Trade/Day (MB.)34.37 2.06 2.07 
  Beta0.64 0.54 0.75 
   
  Rate of ReturnYTD 2020 2019 
  Price Change (%)44.72 -1.60 25.00 
  Dividend Yield (%)2.81 5.28 3.90 
  Payout Ratio1.37 0.97 0.50 
  Dividend PolicyNot less than 40 percent of the net profit after allocated of the legal reserve and other reserves each year (with additional conditions)

  CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
  AGM Level 2020 from Thai Investors Association
  Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
  The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
  Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
  Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
  Last updated on 16 September 2021